A hittételek (Az iszlám alapelvei 17. rész)

ikhlasMielőtt továbblépünk, érdekes lehet az előzőekben kifejtettek rövid megismétlése és lényegük összefoglalása:

•    1.    Az iszlám Istennek, a világmindenség Urának való alázatot és engedelmességet jelenti. Olyan vallás, amely a Próféta (béke legyen vele) tanaiba vetett teljes hitet és az általa bemutatott és előírt életformához való fáradhatatlan igazodást követeli, hiszen az egyetlen hiteles és megbízható forrás, amely ismeretet közvetít számunkra Istenről – az Ő akaratáról és törvényeiről –, az igaz Próféta (béke legyen vele) tanításaiban rejlik. Következésképpen az, aki a Prófétát (béke legyen vele), mint közvetítőt Isten közvetlen követésére nem fogadja el, nem muszlim.
•    2.    A korábbi korokban több próféta küldetett a különböző népekhez, s a prófétaság története mutatja, hogy ugyanannál a népnél is előfordult egymás után több próféta megjelenése. Ebben az időben iszlám volt annak a vallásnak a neve, amelyet egy népnek saját prófétája vagy prófétái hirdettek. Noha az iszlám léte s lényege minden időben és minden országban ugyanaz volt, az istentiszteleti szokások, a törvényi előírások, a részletekre, s a mindennapi életre vonatkozó utasítások, tanácsok kissé különbözőek voltak, a helyi adottságoknak és szükségleteknek megfelelően. Ezért egyik nép számára sem volt feltétlenül szükséges, hogy egy másik nép prófétáját kövesse. Az egyedüli kötelesség azon utasítások megtartásában állt, amelyeket saját prófétájuk hozott el nekik.
•    3.    A többszörös prófétaság kora Mohamed (béke legyen vele) fellépésével zárult le. Az Isten az ő küldetése által tette teljessé és tökéletessé az iszlám tanait, az egész emberiség számára alapvető törvénnyé, így ő lett az egész emberiség prófétája. Küldetése nem egy bizonyos nép vagy ország számára, s nem korlátozott időtartamra szólt, hanem minden ember számára és minden korra érvényes. A korábbi parancsolatok Mohamed (béke legyen vele) megjelenésével – aki a világnak egy tökéletes törvénykönyvet hozott el Istentől – érvényüket vesztették. A jövőben már nem fog feltűnni egyetlen próféta sem és egyetlen vallásos törvénykönyv sem kerül kinyilatkoztatásra az Utolsó Ítélet Napjáig. Mohamed (béke legyen vele) tanítása Ádám (béke legyen vele) minden gyermekéhez, az egész emberiséghez szól. Ezért feltétele az iszlám hitvallásnak, hogy hallgassunk rá, elismerjük prófétaságát, mindabban higgyünk, amit elénk állított, kövessük őt az írott szóban és lélekben, s parancsolataihoz és utasításaihoz igazodjunk. Ez az igazi iszlám.

Mindez eljuttat minket a kérdéshez: Miben kötelességünk hinni Mohamed Próféta (béke legyen vele) tanítása szerint? Melyek az iszlám hittételei?
Most ezeket a hittételeket vizsgáljuk meg és közben látni fogjuk, milyen egyszerűek, igazak, szeretetreméltóak és értékesek azok, s milyen lelki magasságokba vezethetik az embereket ebben a világban és a túlvilágon.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink