Az Egyistenhit védelme (Mágia, varázslás, jóslás, babona)

lailaha-illAllah2Az Iszlám, a tiszta hit vallása, egyik célja az ész és a gondolatok megtisztítása, ezért a mágia, a különféle varázs-praktikák alkalmazását, a jóslást és a babonát mind a hitetlenség megnyilvánulási formáinak tartja, és ettől óvja követőit.

A jóslás

„Aki látnokhoz fordul és igaznak tartja azt, amit az mond, az hitetlen azzal szemben, ami Mohamed prófétának (béke legyen Vele) leküldetett.” – mondta a Próféta (béke legyen Vele). (Muszlim) Ez nyilvánvaló hitetlenség, hiszen nem másról van itt szó, mint társításról. A jós ugyanis azt állítja magáról, hogy ő ismeri a jövőt, tudja a rejtett dolgokat – pedig azokat csakis Allah ismeri.

Tehát az, aki ezt állítja magáról, az hitetlen, mivel egy isteni tulajdonságot tulajdonít magának, magát állítja Allah mellé társként, aki pedig hisz ebben, az is hitetlen, mivel hazugságnak tartja Allahot, Aki azt mondja: „Mondd: „Akik az egekben és a földön vannak, azok nem tudják azt, ami rejtve van - kivéve Allahot.” (Korán 27: 65) ráadásul egy isteni tulajdonsággal ruházza fel a jóst, és ezáltal követi el a társítást – ami a legnagyobb bűn az iszlámban.
Az sem megengedett, hogy ha valaki elmegy egy jóshoz megkérdezni anélkül, hogy elhinné neki azt, amit mond - sőt tilos és 40 napig Allah nem fogadja el az imáját. Mohamed (béke legyen Vele) azt mondta: „Aki egy jóshoz elmegy és megkérdezi, 40 napi vagy éjszakai imája nem fogadtatik el” (Muszlim), ami azt jelenti, hogy olyan bűnt követett el, amit 40 napi imával csak tud jóvátenni.

Ez mindenféle jóslásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használnak a jósláshoz (kártya, tenyér, gömb, csillagok, számok, stb.) Tehát a csillagjóslás (asztrológia, horoszkóp) is ide tartozik. Ibn Abbas-tól: Így szólt a Próféta (béke legyen Vele): „Aki a csillagokból meríti a tudását vagy annak egy részét, az a varázslásból merít.”

Miért van az, hogy a látnokok, jósok mégis tudnak bizonyos dolgokat – pl. a jósoltató múltjából – ill. hogy egyes jövőbeli eseményeket „ismernek”?
Mert ők a „tudásukat” a rossz dzsinnek – a sátánok - közreműködésével szerzik be. A sátánok pedig – Mohamed Próféta (béke legyen Vele) küldetése előtt - igyekeztek hallgatózni, amikor Allah kiadja az utasításokat az angyaloknak, ezért tudhatnak bizonyos dolgokat. „Le szoktunk telepedni Hozzá közeli helyekre, hogy hallgatózzunk” (Korán 72: 9) – idézi Allah a Koránban a dzsinnek szavait. „de aki most akarja hallgatni, azt fogja találni, hogy tűzcsóva leselkedik reá.” Tehát amikor Allah valamit elrendel, azt elmondja Gábrielnek, aki továbbadja, amíg le nem ér az evilági égbe, s akkor a sátánok közül a legelső (akik egymás hátára telepedtek azért, hogy meghallják az égben elrendelt dolgokat) elragadja azt és továbbadja a társainak. A lángcsóva vagy elviszi a legelső sátánt mielőtt átadja azt, vagy utána.
A dzsinnek egyébként éppúgy nem ismerik a rejtett dolgokat, mint az emberek – azokat csak Allah ismeri. Erre bizonyíték az az eset is, amikor Salamon próféta (BLV) a botjára támaszkodva meghalt, a szolgálatában álló dzsinnek tovább folytatták a munkát mindaddig, amíg a botot egy szú szét nem rágta, és Salamon (béke legyen Vele) a földre nem rogyott. „És Salamon (szolgálatára kényszeríttettük) a szelet ...... És a dzsinneket, akik Ura engedelmével munkálkodtak előtte.” „És amikor eldöntöttük azt, hogy meg kell halnia, nem mutatta meg nekik semmi, hogy meghalt, csak a föld állata, amelyik szétrágta a botját. Amikor a földre rogyott világos lett a dzsinnek előtt, hogyha tudták volna azt, ami rejtve van, nem maradtak volna a megalázó büntetésben.” (Korán 34: 12, 14)

A varázslás, mágia szintén a sátánokkal kapcsolatos dolog.
A varázslat nem más, mint szavak és csomók, amelyeknek hatása van a szívekre, az eszekre és a testekre. Emiatt az ember lehet, hogy megbolondul, szerelmes lesz, megutál valakit vagy megbetegszik. Tehát a mágia létezik, de csakis Allah engedelmével van hatása. Aki azt hiszi, hogy a mágia önmagában tud ártani, vagy hasznot tud tenni Allah engedélye nélkül, az hitetlen. Tehát a varázslásnak van valósága, és valóban tud hatni, de az, hogy megváltoztatja a dolgokat, az álló dolgok mozgatása vagy a mozgó dolgok állítása, az csak illúzió nem valóság.

Két féle varázslat van:

1) Olvasatok érthetetlen mondatokkal, amivel a varázsló a sátánokkal való társítással eléri, hogy kárt okozzon a varázsoltnak
„És azt követték, amit a sátánok adtak elő Salamon uralkodásának idején. Salamon nem lett hitetlen, hanem a sátánok lettek hitetlenek; megtanítják az embereket a varázslásra, és arra, ami leküldetett a két angyalra Bábelben, Harutra és Marutra. Ők nem tanítottak senkit sem addig, míg nem mondták: „Bizony, mi kísértés vagyunk. Ne légy hitetlen hát!” És (a dzsinnek) megtanulták a két (angyaltól) azt, amivel viszályt lehet szítani a férfi és a felesége között. Ám nem okoznak ezzel kárt senkinek, csak ha Allah megengedi.”
(Korán 2: 102)
Aki a sátánok által varázsol az hitetlen. Aki a mágiát végzi arra a mágia hatása mindig rossz: „Olyasmit tanultak, ami károsítja őket, és nem hoz nekik hasznot.” (Korán 2: 102)
2) Varázs füvek és gyógyszerek. Ezek hatnak az ember testére, eszére és akaratára, és könnyen irányíthatóvá válik. Az ember másképpen képzeli a dolgokat. Aki ilyenekkel varázsol nagy bűnt követ el.

A babonák szintén a hitetlenséghez tartoznak, közülük a legtöbb a társítások közé.
Okba bin Amer-től: „Egyszer tizen jöttek a Prófétához azzal, hogy muszlimok akarnak lenni. A Próféta azonban csak kilencükkel mondatta ki az iszlám tanúságtételét, és egyel nem. –Vele miért nem fogtál kezet? – kérdezték az emberek. –Mert kabalát hord a nyakában, és aki kabalát visel, az társító. –felelte.” Tehát az amulettekben, kabalákban, szerencsét ill. szerencsétlenséget hozó tárgyakban hinni társítás, hiszen minden Allah kezében van és csak Tőle függ a dolgok kimenetele. Mohamed (béke legyen Vele) azt mondta: "Valamiben rossz előjelet látni az társítás, és nincs köztünk olyan, akihez nem lenne az, de ezt Allah eltávolítja a hagyatkozással” (Abu Dávúd, At-Tirmidi), és azt mondta (béke legyen Vele): „Ha valamelyikőtök valami olyasmi lát, amit nem szeret, akkor mondja azt: Ó Allah, Te vagy képes a jó dolgok adására,. Csak Te vagy képes a rossz dolgok távoltartására. Nincs erő se hatalom csak Te általad” (Abu Dávúd) „Akit a rossz előjel visszatart a szükségétől, az társít. Azt mondták: ezt mivel lehet jóvátenni? Azt kell mondani: Ó Allah, nincs jó, csak az a jó, ami Tőled származik. Nincs előjel csak a Te előjeled. Nincs más isten csak Te" - válaszolta (béke legyen Vele) (Ahmed). Al-Fadl bin Abbásztól jegyezte le Ahmed: „az előjel az az, ami szerint vagy továbbmész vagy nem, miatta”.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink