Vélemény a karácsonyról, és a karácsonyi gratulációról

Sokan kérdezték a napokban tőlem a mecsetünkben, hogy mit szabad tenniük a muszlimoknak karácsonykor, szabad e látogatni keresztény rokonaikat és gratulálni nekik ünnepük alkalmából vagy sem. Sok éve már, hogy alaposan kiveséztem ezt a kérdést, és megalapozott álláspontra helyezkedtem. Látva, hogy az interneten is felmerült ez a kérdés, és néhány testvérünk véleménye szöges ellentétben áll a középutat követők véleményével, ezért engedjétek meg, hogy megosszak néhány gondolatot ez ügyben. Arra kérek mindenkit, hogy tárgyilagosan nyilatkozzon, és érveit mindig támassza alá bizonyítékokkal. Allah jutalmazzon mindenkit!


A hittudósok nagyjából kétféle véleményen vannak a keresztény ünnepekkel, kiváltképp a karácsonnyal kapcsolatban. A sáfii és a hanbali jogi irányzatok tudósai általában tiltják a RÉSZVÉTELT a keresztény vallási ünnepeken, de kifejezetten nem tiltják a gratulációt (Ibn Tajmijjah és Ibn al-Qajjim kivételével). Manapság a hanbali irányzatot követő hitszónokok erőteljesen elutasítják a gratulációt, és bármi nemű részvételt a karácsonyi ünnepségeken. Az olajpénzekkel erőteljesen megtámogatott hanbali vélemények internetes fölénye által az elutasítás gondolata dominál a virtuális világban, és a közösségi oldalakon (pl. Ibn Uthaimeen és Muhammad al-Munaddzsid fatwái alapján).

A realitásban azonban a középút dominál inkább, mert a muszlimok többsége gyakorlatban azt a megengedőbb véleményt követi, miszerint megengedett a muszlimoknak, hogy meglátogassák és megajándékozzák nem muszlim családtagjaikat, ismerőseiket karácsonytájt, és gratuláljanak nekik. Dr. Júszuf al-Qaradawi, a muszlim hittudósok nemzetközi szövetségének elnöke fatwájában engedélyezi a muszlimok számára, hogy az irántuk békés, velük barátságos keresztény rokonaiknak, szomszédaiknak és kollégáiknak jókívánságokat fejezzenek ki ünnepeik - így a karácsony - alkalmából.
Dr. Qaradawi fatwájáról arabul ezen a linken olvashattok

Mustafa al-Zarqa tudós véleményét angolul megtaláljátok ezen a linken.

Az idézett fatwák értelmében, amikor muszlim ember gratulál nem muszlim honfitársainak, és rokonainak, ismerőseinek, azért teszi, hogy kifejezze tiszteletét, szeretetét családtagjai iránt, és barátságát ismerősei iránt, és azt is, hogy örül, ha valami örömre van okuk és bántja, ha baj éri őket.
Vajon ezzel a hozzáállással vétünk vallásunk, az iszlám ellen, és megtagadjuk igaz és tiszta hitelveinket és értékeinket? Nem gondolom. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) felállt egy zsidó ember halotti menetének elhaladásakor, kifejezvén együttérzését, pedig nem muszlim vallású ember halt meg. Vajon azzal, hogy felállt a zsidó ember halotti meneténél, ez azt jelenti, hogy egyetértett volna a hitükkel? Továbbmegyek: a Korán megengedi az Írás birtokosai ételeinek fogyasztását és az asszonyiakkal való házasságot. Ez azt jelentené, hogy a Korán elfogadja a szentháromságot, és egyetért a hitükkel? Természetesen nem. A gratulációval azt a jóságosságot és szép bánásmódot gyakoroljuk, ami a muszlimok jellemzője kell hogy legyen, hiszen a magasságos Allah azt mondta a Koránban:
"Allah nem tiltja meg nektek, hogy jóindulattal és méltányosan bánjatok azokkal, akik a vallás miatt nem harcoltak ellenetek és nem űztek el (benneteket) lakhelyeitekről. Allah szereti azokat, akik méltányosan járnak el. Allah csak azt tiltja meg nektek, hogy azokkal kössetek testvérbarátságot, akik a vallás miatt harcoltak ellenetek, elűztek benneteket a lakhelyeitekről és segítettek abban, hogy elűzzenek benneteket (onnan). Aki testvérbarátságot köt velük, azok a vétkesek"
(60: 8-9).
 
Engedjetek meg még egy fontos kiegészítést. A karácsony Magyarországon már régóta nem vallási ünnep, hanem pusztán társadalmi vagy családi eseményként van jelen, és amennyiben egy muszlim ember december 24-én meglátogatja keresztény rokonait, nem vallási szertartáson vesz részt. Látogatásunk éppen ezért nem erősíti meg őket vallásukban, sőt ki lehet használni ezt az alkalmat arra, hogy felhívjuk a figyelmet az iszlámra értékeire. Ha valakinek fenntartása van a Boldog Karácsony kifejezéssel, akkor gratuláljon úgy, hogy nem utal a vallási ünnepre (pl. békés családi együttlétet kívánva). Ezek az események jó lehetőséget biztosítanak a hitünk ismertetésére.
 
Végezetül ajánlom mindenkinek a Tolerancia kultúrája az iszlámban c. tanulmányt.

Abdul-Fattah Munif, MME

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink