Antikrisztus (A hamis Messiás)

Egy tagunk kérésére készült ez a cikk, aki szerette volna tudni, hogy mit tanít az iszlám az antikrisztusról.

Antikrisztus (A hamis Messiás)Az Ítélet Napjának egyik nagy jele a nagy hazug megjelenése:

A Próféta El-messzíh ad-Dedzsálnak (1) (A hamis Messiás) nevezte el azt az embert, aki az Ítélet Napja előtt eljön és tévútra vezeti az embereket az által a csodák által, amit Allah ad neki.


Tulajdonságai:
Sok hadísz beszélt ad-Dadzsál tulajdonságairól azért, hogy az emberek megismerjék őt és óvakodjanak tőle.
Ad-Dedzsál egy férfi, alacsony fiatalember, a haja erősen göndör, az arcszíne pirospozsgás, a homloka széles, és a mind a két szeme meghibásodott. A jobb szeme vak (mamszooha)(2) és ez a szem nem lesz sem kiemelkedő, sem beesett, és úgy néz ki, mint egy úszó szőlő. A bal szemén pedig egy vastag hús van. Két szeme között a homlokára van írva, hogy „Káfír” (hitetlen). Minden hívő olvasni fogja, akár tud olvasni vagy sem.

Honnan jön elő?
Ad-Dedzsál keletről jön, Kheraszán városából (iráni város) indul, és Mekka és Medina kivételével sorban egymás után minden városba bemegy. A hiteles hadíszok azt közlik, hogy negyven napig fog maradni, amely alatt mindenhová eljut kivéve négy mecsetet: A mekkai, a medinai, sínai és a távoli mecsetet. Tehát negyven napig marad. Egy nap mint egy év, egy nap mint egy hónap, egy nap, mint egy hét. A többi napjai, mint a mi napunk. Olyan gyors, mint a szél.

Kísértése:
Ad-Dedzsál kísértése a leghatalmasabb kísérés amiatt a nagy csodák miatt, amit Allah adott neki. Paradicsom és Pokol van vele, de az ő Paradicsoma valójában Pokol és az ő Pokla valójában Paradicsom. Vizes folyók és kenyérhegyek vannak vele. Elmegy egy néphez, felszólítja őket, hogy higgyenek benne és hinni fognak neki, és akkor ő megparancsolja az égnek, hogy essen, esni fog, s a földnek, hogy sarjadjon, az is megteszi. Majd egy másik néphez megy el, azok visszautasítják, s elmegy tőlük, s azok nincstelenként maradnak ott. Majd elmegy a romok mellett s megparancsolja, hogy adja elő a kincseit, s a kincsek követni fogják, mint a méhek a méhkirálynőt. Majd szólít egy fiatal férfit, akit karddal megcsap, s ketté vágja őt, majd hívja (feltámasztja), és az ember nevetve megy hozzá.

Ad-Dedzsál pusztulása:
Miután megjelenik ad-Dedzsál a földön és sok lesz a követője, és a kísértése elterjed annyira, hogy csak kevés hívő menekül el tőle, akkor lejön Jézus (béke legyen vele) és összegyűlnek körülötte a hívők. Ő fogja vezetni őket ad-Dedzsál felé, aki abban az időben Bajt al-Maqdisz (Jeruzsálem) felé tart. Jézus (béke legyen vele) utoléri őt Ludd (3) kapujában. Amikor ad-Dedzsál látja Jézust (béke legyen vele), akkor olvadni fog, mint a só a vízben, és Jézus (béke legyen vele) megöli őt a lándzsájával.

Allah óvjon meg mindannyiunkat a Dadzsál kísértésétől!

(1)Dedzsál jelentése: aki nagyon sokat hazudik, és sok embert megtéveszt. Ad-dedzsál szó a félszemű, hamis Messiásra vált ismeretessé.
(2)Az arab szóhasználat a'war, a szem leírására használják, ha károsodott.
(3)Ez egy helység Palesztinában közelében

(köszönet a cikk anyagáért Dr. Mohamed Eisa testvérünknek)

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink