A szülők jogai az iszlámban

Szülőkkel való jó bánásmódA szülőkkel való jó viselkedés, jó bánás kötelező az Iszlámban. Prófétai hagyományok szerint:

„ A Paradicsom illata 500 évnyi járóföldről érződik, de azok akik elszomorítják a szüleiket, nem látogatják a rokonaikat, nem érezhetik azt” (Taberani)


„Aki hosszú életet, bőséges ellátást akar, az bánjon jól a szüleivel, látogassa a rokonait. (I.Ahmed)
„Allah előtt a legerényesebb cselekedet az idejében elvégzett ima, és azután szülőkkel való jó viselkedés” (Müslim)
Ha valaki , amíg életben vannak a szülei, nem cselekszik azok megelégedésére, megsérti azokat , az kiválasztott lesz a Pokolra.”
Egyszer a Próféta (béke legyen vele) társai közül valaki megkérdezte: „Ha valaki nem a szülei megelégedésére cselekszik , de atok kegyetlenül bánnak vele, akkor is a Pokolra jut? A Próféta (béke legyen vele) háromszor ismetelte meg a válaszát: Igen ,még ha kegyetlenül is bánnak vele” (Beyheki)
Tehát még ha a szülők rosszul is bánnak a gyermekkel , kegyetlenek vele, bűnök elkövetésére is szólítanák fel, akkor is igyekezni kell nem megsérteni, elszomorítani őket.
Természetesen a bűnöket nem szabad elkövetni, amit kívánnak, de akkor sem szabad rossz szóval szólni hozzájuk. Ha rossz emberek, akkor is jól kell velük bánni. Ha nem látogatjuk őket, az bűn. Ha ezt nem tehetjük, akkor is legalább kedves levéllelel, üzenettel, telefonhívással óvjuk magunkat a bűn elkövetésétől.

A szülőknek 80 joguk van a gyerekek részéről. 40 életükben és 40 haláluk után.(Ezek közül most az életükben fennálló jogaikkal foglalkozom)
Az előbbiekből 10 a test által, 10 a nyelv által, 10 a szívvel és 10 pénzzel.

A test általi jogok:


1. Szolgálattal elnyerni az elégedettségüket
„Aki kiszolgálja a szüleit az hosszú életű lesz és bőséges ellátást kap” (Islam ahlaki)
„ Aki a vallásnak megfelelően jó szolgálattal elnyeri szülei elégedettségét, azzal  a Mindenható Allah is elégedett lesz, aki megharagítja őket, arra a Mindenható Allah is haragudni fog” (Ibn Neccar)
„Aki mellett megöregszenek a szülei, anélkül, hogy elnyerné elégedettségüket, azt azoknak a szenvedése sújtsa, akik nem léphettek be a Paradicsomba (Tirmizi)

Hz Hasan Basri egyszer látta, hogy valaki a hátán teherrel kerüli meg a Kábát. Megkérdezte tőle miért tette ezt .  Az ember azt válaszolta:
Az édeasapámat vittem a hátamon, hétszer kerültem meg vele a Kábát. Ő tanította a vallásomat , tőle kaptam a hitemet.Az Iszlám erkölcsével nevelt fel engem.
Ha a Feltámadás Napjáig is hordanád így a hátadon, az a szolgálat is semmibe veszhet, ha csak egyszer is összetöröd a szívét. Ha pedig csak egyszer is a szíve szerint teszel, az felér ugyanannyi szolgálattal –mondta Hasan Basri.

Az édesanya szolgálata , tisztelete az apájé előtt áll.
Hadíszok szerint:
„Az édesanya szolgálatának jutalma kétszeres” (I.Gazali)
„Először az édesanyádna, aztán az édesapádnak majd a lány testvérednek, a fiú testvérednek és sorjában a többi rokonodnak tégy jót! „ (Nesai)
Egyszer valaki megkérdezte a Prófétát (béke legyen vele) „ Ó Allah Küldötte, az édesanyám társító. Így is jól kell vele viselkednem? „ „Igen , az édesanyáddal akkor is jól és könyörületesen viselkedj!" – felelte. (Abu Davud)

Minden próféta felette állt az édesanyjának is, de ennek ellenére is tisztelettel viselkedtek velük, és kiszolgálták őket.
„A hitetlen szülőknek is jó szolgálatot kell nyújtani, meg kell adni jogaikat, látogatni kell őket. Ha valaki attól tart, hogy olyan dolgok elkövetésére köteleznék, melyek hitetlenséget eredményeznek, akkor nem kell őket látogatni.(Bezzaziye)

2. Jól viselkedni velük. Kötelezőek a nemes és jó cselekedetek a szülők iránt.

„Aki jól viselkedik a szüleivel, az a Próféték után fog belépni a Paradicsomba” (I. Rafi)
„Aki kiszolgálja a szüleit az hosszú életű lesz és bőséges ellátást kap” (I. Ahmed)
„Allah előtt a legerényesebb cselekedet az idejében elvégzett ima, és azután szülőkkel való jó viselkedés” (Müslim)
„A szülökkel szembeni nemes viselkedés a szerencsétlenséget szerencsébe fordítja, az életet megosszabítja és megvédi az embert a rossz haláltól” (Abu Nuaym)
„Ha jól bántok a szüleitekkel, a gyermekeitek is jól fognak veletek bánni” (Taberani)

3. Nem lázadni ellenük, nem szembeszállni velük.

„A szülőkkel szembeszállni nagy bűn” (Buhari)
„A szülei ellen lázadó, nem léphet be a Paradicsomba” (Nesai)
„ A szüleivel szembeszálló ember élete rövid és áldatlan lesz”

A Pokolba jutó hívők közül, azok juthatnak ki onnan legutoljára, akik szembeszálltak a szüleik (az Iszlám szabályainak megfelelő) akaratával. Természetesen az vallásnak ellentmondó utasításokat nem kell betartani, de akkor is tisztelettel kell bánni velük.
Ha például hitetlenek vagy társítók, elhozhatjuk őket olyan helyekről ahol ezeket a tetteket elkövetik, de nem kell őket odavinnünk.
Ha kegyetlenek is, nem szabad szembeszállni, durván beszélni velük.

„A szüleim nagyon könyörtelenek,hogyan engedelmeskedjek nekik? Kérdezte valaki a Prófétától (béke legyen vele) Ő így felelt: Az édesanyád 9 hónapig hordott a méhében. 2 évig szoptatott. Az édesapádat pedig, amíg fenevelt sok nehézség súlytotta. Biztosította a megélhetésedet és a neveltetésedet. Megtanította neked a vallásod, a hited. Az Iszlámra nevelt. Most pedig könyörtelennek találod őket? Van ennél nagyobb és áldottabb könyörület?”

Valaki megkérdezte a Prófétát (béke legyen vele) „ ó Allah küldötte, az idős édesanyámat a kezemből etetem és itatom, segítek neki wudut csinálni, és a hátamon cipelem. Megfizetem így a jogait?”
„Nem, százból egyet sem.Ő azért szolgált téged, hogy élj, te most a halálát várva szolgálod. De a Mindenható Allah e kevés  jóságodért is sok jutalmaz ajándékoz neked.”

A Koránban három dolog van együtt említve  három másikkal. Ha az egyiket nem teszi meg az ember a másik sem fogadtatik el:


„ Aki nem engedelmeskedik a Küldöttnek, az Allahnak sem engedelmeskedik. Aki nem hálás a szüleinek, az nem hálás Allahnak. Aki nem adja meg a zakatot, annak nem fogadtatik el az imája”

4. Engedelmeskedni, az Iszlámmal nem ellentétes utasításokat betartani.

„Aki engedelmeskedik a szüleinek, az Allahnak engedelmeskedik, aki szembeszáll velük, az Allahhal száll szembe” (Taberani)

„ A Mindenható Allah néhány bűnnek a büntetését a Feltámadás Napjára tartogatja. Ilyen a szembeszállás a szülőkkel”

Meghagytuk az embernek, hogy jó legyen a szüleivel szemben. Ha azonban ők ketten abban fáradoznak, hogy olyasmit társíts mellém, amelyről nincsen tudásod, akkor ne engedelmeskedj nekik! Hozzám lesz majd a visszatérésetek. És közlöm akkor veletek, hogy mit cselekedtetek(29:8)

Ha azonban ők ketten abban fáradoznak, hogy olyasmit társíts mellém, amiről neked nincsen tudásod, akkor ne engedelmeskedj nekik! Érintkezz velük az evilágon úgy, ahogy illik, és kövesd annak az útját, aki megbánással fordul hozzám. Aztán hozzám lesz majd visszatérésetek. És akkor közlöm veletek, hogy mit cselekedtetek. (31:15)

Hz Musa (s.a.v.) 9-szer kért tanácsot a Mindenható Allahtól, mindannyiszor a szülőknek való engedelmesség parancsoltatott meg.

5. Kedvessen, szeretettel nézni rájuk, nem keményen.

Aki így néz a szüleire, az annyi jutalmat kap, mint egy elfogadott zarándoklatért.

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: Aki kedvessen ,szeretettel néz a szüleire, az egy zarándoklat vagy umra jutalmát nyeri el. Erre megkérdezte tőle valaki: Akkor is, ha napjában ezerszer nézünk így rájuk? Akkor is, ha százezerszer - hangzott a válasz.

6. Nem megbántani , elszomorítani.


„Aki elnyeri a szülei elégedettségét annak két kapu nyílik meg a Paradicsomba , aki pedig elszomorítja őket annak két kapu nyílik meg a Pokolba” (Beyheki)

7. Engedély nélkül nem útra kelni.

Mielőtt valaki zarándoklatra megy, ha a szülei nem szegények, szűkölködők, szunna az engedélyüket kérni. Ha szegények akkor tilos az engedélyük nélkül elmenni. Ha nem szegények a szülők, akkor e kötelező zarándoklatra el lehet menni az engedélyük nélkül, amennyiben azonban nem kötelező, akkor az engedélyüket nélkül nem szabad.

Egyszer valaki engedélyt kért a Prófétától (béke legyen vele), hogy velük tarthasson egy csatába, de amikor ő megtudta, hogy még élnek az idős szülei azt mondta: Maradj itt velük, szolgáld őket, a nekik való szolgálat is dzsihád. (Buhari)

Egy másik embernek aki harcba akart vonulni azt mondta: "Maradj az édesanyáddal, a Paradicsom az ő lábánál van." (Nesai)

Egy ember megcsinálta a hidzsrát és a Prófétához (béke legye vele) érve azt mondta: Ó Allah küldötte, a szüleimet megríkatva jöttem.  Erre a Próféta (béke legyen vele) erre elszomorodott és azt mondta neki: Azonnal menj és ahogy megríkattad ,úgy nevettesd meg őket!” (Abu Davud)

8. A tiszteletadásban nem hibázni.


Egy hadíszi serif azt mondja:
„Aki nem tiszteli a szüleit az nem közülünk való” (Tirmizi)
Ha meglátjuk őket álljunk fel, menjünk hozzájuk, amíg nem ülnek le maradjunk állva, ne üljünk le engedély nélkül. Amikor ülünk azt jólnevelten tegyük, még akkor se tegyünk illetlen dolgokat ha úgy gondoljuk, ők úgysem mondanak nekünk semmi rosszat.

9. Az úton mögöttük menni.  Ha nem szükséges nem megelőzni őket.


10. Ha hívnak, rögtön menni és megkérdezni mit akarnak.

A kötelező imát nem kell félbehagyni ha nem feltétlenül szükséges, a szunna imát igen. A Mindenható Allah ezt mondta:
„Ó Mózes , van egy bűn ami nagyon nagy előttem, ez pedig az ha egy szülő a gyermekét hívja és az nem megy ,hogy teljesítse kérését”

A nyelv általi jogok:

1.    Lágy hangon beszélni, alázatosnak lenni., soha nem mondani , hogy „pfúj”.

Meghagytuk az embernek, hogy jó legyen a szüleivel szemben , (46:15)


És elrendelte a te Urad, hogy csupán őt szolgáljátok, és hogy legyetek jók a szülőkhöz! Ha kettőjük közül az egyik, vagy mindketten élemedett korba jutnak, ne mondd nekik azt, hogy „Pfúj!" és ne becsméreld őket, és jóravaló szavakkal beszélj velük! És terjeszd föléjük könyörületességből az alázatosság szárnyát és mondd: „Uram! Légy hozzájuk irgalmas, amiképpen ők fölneveltek engem, amikor kicsi voltam!" (17:23-24)

Hz. Hasan Basri (r.a.) azt mondta: Ha egy gyermeknek a szülei hitetlenek, és gyengék lennének ahhoz, hogy vizet húzzanak a kútból, ő pedig néhány húzás után azt mondaná „ehh” (kifejezné nemtetszését) , azzal az összes tettéért elnyert jutalma semmivé lehet.

2.    Velük beszélgetve a hangunkat nem emelni az övék fölé.


3. Túl sokat nem beszélni mellettük, mindig illemtudóan beszélni.


Ha olyan dolgokról is beszélnek amit már elmondtak, ne mondjuk, hogy már megint a régi nóta, hallgassuk figyelmesen, mintha először hallanánk.

4.    Durva, sértő, átvitt értelmű, szavakat vagy szlenget nem használni.

5.     Nem a szavukba vágni, nem kijavítgatni őket.

6.    Tartózkodni minden olyan beszédtől, ami megronthatja a szükők egymáshoz való, vagy más rokonokhoz való viszonyát.

7.    Amikor beszélnek, csináld ezt, ne csináld azt – féle jelzéseket nem használni.

8.    A házastársunkat (feleséget) nem felettük állónak tartani.


A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: Átkozott az, aki a feleségét az édesanyja fölé emeli. Nem fogadtatnak el annak sem a kötelező sem a szorgalmi istenszolgálatai.

9.    A kíváló fohászaikat kiérdemelni, elismerni azoknak fontosságát.


Hadíszok szerint: Három ember fohásza elfogadtatik: a szülőké, a vendégé és az elnyomotté. (Tirmizi)

10.    Nem kiérdemelni tőlük átkozódást. (rossz fohászt)

A szülők átkai a gyermekre és az elnyomott átka az elnyomóra nem utasíttatnak el. (Tirmizi)

Ne átkozzátok magatokat, gyermekeiteket és vagyonotokat, mert olyan órában tehetitek amikor a fohászok meghallgattatnak, és az átkotok elfogadott lesz. (Müslim)


A szív általi jogaik:

1.    Részvéttel lenni irántuk, könyörületesnek lenni.

2.    Szeretni,.


Minden alkalommal kimutatni a szeretetünket irántuk.
„Aki az édesanyja lábát megcsókolja, a Paradicsom küszöbét csókolja meg” (Sir’a)

3.    Örülni az örömüknek

4.    Szomorúnak lenni a bánatuk miatt. Ezt kimutatni,és vígaszt nyújtani.

5.    Nem megsértődni olyan dolgokon amit ezerszer elmondanak. Ha bánt, vagy zavar is, ezt nem kimutatni.

6.    Az igazságtalanságuk vagy sértésük miatt nem haragudni.

7.    Elégedettnek lenni velük, és elnyerni az ő megelégedettségüket.


„ A Mindenható Allah megelégedése a szülők megelégedésében van” (R. Nasihin)

8.    Nagyon félni, hogy megbántjuk, elszomorítjuk őket.

9. Nem kényeskedni, ”nyavalyogni” , de ha ők teszik ezt azt elfogadni.

10.Akármilyen helyzetben is legyünk, nem kívánni a halálukat! A hosszú életükre vágyni.


Ők is sok nehézséget éltek meg miattunk, és mindig az életünkért küzdöttek.


Jogok a pénzzel, vagyonnal:


1.    Mielőtt magunknak vennénk, nekik venni ruhát. Az ételünk legjobbját nekik adni.

2.    Ha távol is vannak, meglátogatni őket.

3.    Együtt enni velük.

4.    Megkérdezni vágynak –e valamire, és azt lehetőség szerint előteremteni.

5.    A házukat kitakarítani, kifesteni, a javítási munkálatokat elvégezni.

6.    Pénzt adni nekik. Sokszor ha szükségük is van valamire, azt nem mondják meg.

7.    A vagyonunkat, pénzünket megosztani velük, elérhetővé tenni számukra. Azt mondani, bármikor szükségük van rá, a mi vagyonunk az övéké is.

A szegény szülők segítése kötelező.


Kérdeznek téged: mit adakozzanak? Mondd: „Ha valami jót adakoztok, az legyen a szülőké, a rokonoké, az árváké, a szegényeké és azé, aki úton van! Ami jót cselekszetek, arról Allahnak tudomása van." (2:215)


Amikor valaki megkérdezte a Prófétától (béke legyen vele), hogy kinek adjon „eltartást” (infak) azt vállaszolta: Magadnak, a szüleidnek aztán a feleségednek, a gyermekeidnek, a szolgálódnak, azután annak, akinek akarsz. (Nesai)

A gazdag gyermek köteles a szegény szüleinek (nafaka) tartásdíjat fizetni. A szegény gyermek a szegény szüleinek nem köteles. Ő vegye maga mellé a házába a szegény szüleit. (Fetava-i Hayriyye)

8.    Időnként finom ételt készíteni, és meghívni őket.

9.   A barátaikat barátainkként kezelni, meghívni. Az ellenségeiktől távolmaradni.

10. Ha megbetegszenek kezelést és gyógyszert szerezni nekik. Lehetőleg ahelyett, hogy ápolót veszünk fel melléjük, saját magunk ápoljuk.


Jogaik a haláluk után. (Ezzel most csak érintőlegesen foglalkozom)

Megfelelő temetés
Mindig fohászkodni értük
„Aki nem fohászkodik a szüleiért, annak az ellátása megszakad” (Sir’a)
Kifizetni az adósságaikat.
A sírjaikat látogatni, Koránt olvasni.
Rosszat nem mondani róluk soha....


Az eddigiekből egyértelműen kiderül, hogy még ha nem muszlimok is a szülők, a lehető legszebben kell velük viselkedni, megadni a jogaikat és lehetőségeink szerint minden kívánságukat teljesíteni, ami nem haram.
Ki tudja, talán ez a viselkedés az, amely meglágyítja szívüket.

Amit nem tehetünk:
A prófétának és a hívőknek nem szabad bocsánatot kérniük a társítók számára, még akkor sem, ha rokonokról lenne szó - miután nyilvánvaló lett számukra, hogy a Pokolra kárhozottak ők. (9:113)

És amit megtehetünk:

-fohászkodni,( nem a bűnbocsánatért hanem, hogy muszlimok legyenek inshallah

- példát mutatni
- Az Iszlámra hívni.

Szülőkkel való jó bánásmód

(Hatice)

(Hatice előadása Halimánál, a Hanif Alapítvány szemináriumán hangzott el)

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink