A jótanács

beszelgetes„Minden muszlimnak jótanácsot kell adnod!” – mondta a Próféta (béke legyen vele), ezzel kihangsúlyozva a tanácsadás fontosságát.

Allah legnagyabb adománya a hit után egy őszinte hívő testvér, aki emlékeztet Allahra és tanácsot ad, amikor szükséges. Az ilyen testvér felhívja a figyelmet a hibánkra, amiről nem tudunk, figyelmeztet és tanácsot ad, hogy el tudjuk kerülni az olyan dolgokat, amelyek a romlásba vinnének.

Nagy bölcsesség van istenfélő elődeink mondásában (Allah legyen hozzájuk könyörületes): „Tudd, hogy aki tanácsot ad neked, ő az, aki igazán szeret, és aki csupán édes beszéddel álltat, ő az, aki becsap téged.”
Jótanácsot adni jótett és Allah jutalmaz érte. De a tanácsokat és az emlékeztetést elfogadni nemes tulajdonság, és tiszteletre méltó viselkedés, emellett éles elméről és belső tisztaságról tanúskodik. Azok az emberek, akik rendelkeznek ilyen tulajdonságokkal, tisztában vannak azzal, hogy az ember néha hibázik, hajlamos a bűnbe esésre. Tudják, hogy az ember csak Allah engedelmével szállhat szembe hibáival és javíthatja ki azokat, és ebben nagy segítséget nyújtanak azok az őszinte hitű testvérek, akik tanácsokkal látnak el.
Aki viszont nem fogadja el, és visszautasítja a jótanácsot, az fennhéjázásával az igazságot utasítja el és elpusztítja önmagát. Akik nem fogadják a jó tanácsot, vajon nem félnek, hogy azok között lesznek, akikről Allah így szól a Koránban:

„Ha azt mondják neki: „Féljed Allahot!” - akkor bűnös gőg szállja meg őt. A gyehenna elégséges büntetés lesz neki. Milyen nyomorult fekhely!” (Korán 2: 206).

Hogyan is kételkedne bárki ezeknek a szavaknak az igazságában, mikor éjjel-nappal Allah könyvét olvassák, és látják, hogyan büntette Allah a fennhéjázó népeket, akik elutasították a Próféták és a Küldöttek tanácsait.
Példaul Thamúd történetében Szaleh Próféta (béke legyen vele) népe visszautasította a jótanácsot, és nem hallgattak az intő szóra. Allah azt mondja a Koránban:

„Akik fennhéjáztak, azt mondták: „Mi pedig nem hiszünk abban, amiben ti hisztek.” És elvágták a teve inát és semmibe vették Uruk parancsát és azt mondták: „Ó Szaleh! Hozd hát ide nekünk azt, amivel fenyegetsz minket, ha [valóban] küldött vagy a küldöttek között!” És földrengés martalékává lettek, és reggelre kelve holtan feküdtek a házukban [arccal a földre borulva]. És (Szaleh) elfordult tőlük és azt mondta: „Ó népem! Pedig átadtam nektek az Uram üzenetét és jótanáccsal láttalak el benneteket. Ám ti nem szeretitek azokat, akik jótanácsot adnak.” (Korán 7: 76-77)

A Próféta (béke legyen vele) az egész iszlám vallást úgy határozta meg: tanácsadás. Tamem Ad-Dari (t) tudósított, hogy a Próféta (béke legyen vele) azt mondta háromszor: „Az iszlám vallás a tanács adása.” A társai (Allah legyen velük elégedett) megkérdezték: „Kinek, ó Allah Prófétája?” A Próféta válaszolt: „Allahnak, a Könyvének, a Küldöttének, a muszlimok vezetőinek és a muszlimoknak.” (Muszlim)
Imam ibn Hadzsar (Allah legyen vele könyörületes), így magyarázta ezt a hagyományt:
- Tanács Allahnak azt jelenti, hogy megvalósítani a tiszta egyistenhitet: hinni Allah egyedüliségében, Úrságában, neveiben és tulajdonságaiban. Alávetni magunkat az akaratának, Allah jogát előnyben részesíteni másokéval szemben, keresni megelégedését a Neki tetsző tettekkel, félni büntetését, távol maradni az engedetlenségtől, és segíteni visszatérni a helyes útra mindazoknak, akik engedetlenek.
- Tanács Allah Könyvének azt jelenti: megtanulni azt, megtanítani másoknak, előírásainak megfelelően élni, megtanulni helyesen olvasni, megérteni a jelentését, ragaszkodni a határokhoz, amit felállít, és megvédeni azt a hazugok ellen, akik azon mesterkednek, hogy megszégyenítsék és elpusztítsák.
- Tanács Allah Küldöttének azt jelenti: szeretni Őt, engedelmeskedni neki, támogatni Őt (a Szunnát), megtanulni a Szunnát, tanítani másoknak és alkalmazni. A Próféta szavai és tettei szerint élni, megtiltani az újítást és a szélsőséget a vallásban.
- Tanács a muszlimok vezetőinek azt jelenti: segíteni őket feladatuk teljesítésében, figyelmeztetni őket, ha gondatlanok, és vezetőségük alatt segíteni az embereket. A muszlimok vezetői közé tartoznak a tudósok is. A tanács nekik azt jelenti: terjeszteni a tudásukat és jó tulajdonságaikat.
- Tanács a muszlimoknak azt jelenti: kedvesen viselkedni velük, megkönnyíteni az utat ahhoz, ami kedvező számukra, megvédeni őket a kínzástól, kívánni nekik azt, amit az ember magának is kíván, és védeni őket attól, amit az ember magának sem kíván.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink