Az öltözködés szabályai, szépségápolás és megjelenés

muszlimak 15Az Iszlám a tisztaság és a szépség vallása. Ezért megengedett a muszlim ember számára, hogy kellemes képet nyújtson öltözködését, lakhelyét és külső megjelenését illetően. Allah megteremtett minden szükséges dolgot és ékességet az öltözködéshez és az otthon berendezéséhez. Allah azt mondja: "Ó, Ádám gyermekei, ruházatot adományoztunk nektek, hogy eltakarjátok és díszítsétek magatokat."

"Ó, Ádám gyermekei, szép öltözetet viseljetek, amikor mecsetbe indultok."

A következőkben összefoglaljuk azokat a szabályokat, amelyeket Allah hozott az öltözködéssel, szépségápolással és a megjelenéssel kapcsolatban:

1./ Szerény öltözet: Allah mondja: "Azok, akik költenek, ne legyenek túlzók, sem fukarok, de tartsák a középutat." Al-Bukharitól: Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta: "Egyetek, igyatok, öltözködjetek és adakozzatok anélkül, hogy túlzóak, vagy fukarok lennétek.”

2./ A tisztaság fontossága: A tisztaság nélkülözhetetlen feltétele a jó megjelenésnek, és alapja a szépségápolás bármely formájának. Ibn Hibban könyvéből megtudjuk, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: "Tartsátok tisztán magatokat, mert az Iszlám bizony tiszta." Al-Tabarani munkáiból kiderül, hogy a Próféta (béke legyen vele) mondta: "A tisztaság a hithez vezet, és a hit a Paradicsomba vezeti azt, aki birtokolja." Abu Dawudtól és más forrásokból kiderül, hogy a Próféta (béke legyen vele) tanácsot adott társainak a tisztaságot és a megjelenést illetően, mikor azok visszatértek egy utazásból: "A testvéreitekhez jöttetek, ezért tegytek rendbe saruitokat és ruháitokat, hogy kellemes látványt nyújtsatok az embereknek, mert bizony Allah nem szereti a tisztátlanságot."

3./ A tisztaság és a szépség kiemelt fontossága bizonyos helyeken: Ilyen helyek közé tartozik a közgyűlés, a pénteki ima és a két Eid imádkozás. Al-Nasaitól tudjuk, hogy egyszer a Prófétához (béke legyen vele) jött egy ember, aki nagyon szegényes ruhát viselt. Allah Küldötte (béke legyen vele) megkérdezte tőle: "Van vagyonod?" Erre az ember azt felelte: "Allah nagy vagyont adott nekem." Allah Küldötte így szólt: "Ha Allah adott neked vagyont, akkor hadd lássuk rajtad Allah áldásának és nagylelkűségének jegyeit."

Abu Dawudtól és más forrásokból tudjuk, hogy a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "Mi az egy embernek, ha megteheti, hogy félretesz két öltözet ruhát a pénteki imára, mást, mint amiben dolgozni szokott."

Mindez azt mutatja, hogy megengedett félretenni egyes ruhadarabokat a mecsetbe járáshoz és másokat a munkára. Így, az imára használt öltözék tisztasága biztosított, hiszen munka során a ruha könnyen bepiszkolódhat. Ugyanígy ajánlott elkülöníteni néhány ruhát különleges alkalmakra, közgyűlésekre és mások látogatására.

4./ A haj és a szakáll ápolása: Imam Maliktól: A Prófétához (béke legyen vele) jött egyszer egy ember kócos hajjal és ápolatlan szakállal. Allah Küldötte (béke legyen vele) utalt rá, hogy szedje rendbe magát. Az ember megtette, majd visszajött. A Próféta (béke legyen vele) így szólt: "Nem jobb így, mintha zilált hajjal jönnétek, mint egy sátán?" Ez azt jelenti, hogy az embernek ápolnia kell a haját: fésülni és illatosítani, ha van rá lehetőség.

5./ Az öltözködést a jobb oldalon kell kezdeni: Aisah (Allah legyen vele elégedett) mondta: "Allah Küldötte (béke legyen vele) minden cselekedetét a jobb kezével kezdte: a tisztálkodást, hajának ápolását, a cipőhúzást."

Abu Hurairától (Allah legyen vele elégedett) tudjuk, hogy a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "Ha közületek valaki felveszi a cipőjét, kezdje a jobb lábával, és mikor leveszi, kezdje a bal lábával, így a jobb lába lesz először a cipőben és ugyanez a láb hagyja el a cipőt utoljára."

6./ Allah nevének említése: Allah nevének említése evés előtt áldást hoz az étkezése, ugyanígy az öltözködésre is. A Sátán mindenből kiveszi a részét, amit az ember tesz, ha nem említette előtte Allah nevét. Jabirtól (Allah legyen vele elégedett): a Próféta (béke legyen vele) mondta: "Ha valaki megemlíti Allah nevét, mikor belép a lakásába, és mielőtt eszik, a Sátán azt mondja: nincs nálad szállásom, se ételem. Ha valaki Isten nevének említése nélkül lép be a lakásába, a Sátán azt fogja mondani: szállást adtál számomra. Ha valaki nem említi Allah nevét étkezés előtt, a Sátán ezt mondja: szállást és ételt kapok nálad."

Mikor valaki új ruhát húz fel, követnie kell a Próféta (béke legyen vele) viselkedését. Abu Said Al-Kudri mondta: "Mikor a Próféta (béke legyen vele) először vesz fel egy új ruhát, megemlíti a ruha nevét (turbán, ing stb.), majd így szól: 'Ó, Allah Téged illet a dicséret, hogy ezzel a ruhával öltöztettél engem. Kérem Tőled mindazt a jót, ami benne van és mindazt a jót, amiért készült, és menedéket keresek Nálad mindattól a rossztól, ami benne van, és mindattól a rossztól, amiért készült."

7./ A tiltott dolgok viselésének elkerülése: Az Iszlám előírja, hogy a muszlim tisztességesen öltözködjön. Allah kegyesen megterem-tett mindent számára, amit kedvére viselhet, és amivel díszítheti magát. Allah azt mondja: "Ó, Ádám gyermekei, ruházatot adományoztunk nektek, hogy eltakarjátok és díszítsétek magatokat." Az Iszlám megparancsolja a hívőknek: "Ó, Ádám gyermekei, szép öltözetet viseljetek, mikor mecsetbe indultok." Az Iszlám elítéli azokat, akik megtiltják az olyan ruhák és díszek viselését, amit Allah megengedett. Allah mondja: "Mondd, Ó, Mohamed, ki tiltja meg az ékességeket, amiket Allah adott a szolgáinak, és a jó dolgokat, amikkel ellátott?"

Ugyanakkor az Iszlám megtiltott néhány fajta ruhát. Ezek közül valók a következők:

A./ Arany és selyem viselése férfiaknak tiltott: Ali (Allah legyen vele elégedett) azt mondta: "A Próféta (béke legyen vele) selymet vett a jobb kezébe és aranyat a bal kezébe, és így szólt: 'Ez a két dolog tiltott azoknak a férfiaknak, akik az én követőim közül valók." Más források tanúsága szerint azt is hozzáteszi: "…de megengedett azonban a nők számára."

Al-Bukharitól tudjuk, hogy Hudhayfa (Allah legyen vele elégedett) mondta: “Allah Küldötte (béke legyen vele) megtiltotta számunkra, hogy ezüst edényekből együnk vagy igyunk, és a selyem viselését." Ennek az az oka, hogy a férfiak távol tartsák magukat a nőies szokásoktól. Ugyan-akkor megóv egy hanyatló és pazarló életformától, a hiúságtól és fennhéjazástól is. Így a muszlim megőrzi erejét és nem válik hason-lóvá a hitetlenekhez. A nőkre nem vonatkozik ez a tilalom, tekintettel nőiességükre, hiszen ők természetükből fakadóan jobban vonzódnak az ékességekhez. Így még szebbé és kívánatosabbá tehetik magukat férjük számára.

B./ Női ruha használata férfiak számára, illetve férfi ruha a nők számára nem megengedett: Ibn Abbasztól (Allah legyen vele elégedett): Allah Küldötte (béke legyen vele) megvetette a nőies férfiakat, és azokat a nőket, akik úgy viselkedtek, mint a férfiak. Más elbeszélésből az derül ki, hogy a Próféta (béke legyen vele) megvetette a férfiakat, akik hasonlóvá váltak a nőkhöz, és a nőket, akik hasonlóvá váltak a férfiakhoz.

A tudósok azt mondják, hogy az előbbi hadith súlyossága arra utal, hogy nagy bűnről van szó. A tiltás bölcsességét bizonyítja, hogy azok az emberek, akik a fent említett bűnt elkövetik, eltérnek természetes hajlamuktól - nőiességüktől vagy férfiasságuktól -, melyet a bölcsek közt a legbölcsebb, a Mindenségek Ura adományozott nekik. Abu Huraira (Allah legyen vele elégedett) mondta, hogy a Próféta (béke legyen vele) átkozta a férfit, aki női ruhákat hordott, és a nőt, aki férfiruhát viselt.

C./ A feltűnő és kihívó öltözékről: Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: "Aki kihívó öltözéket visel, azt Allah az Ítélet Napján megalázó ruházatba öltözteti."
A muszlimnak nem szabad kihívóan különleges, túl díszes, vagy drága ruhát viselnie, abból a célból, hogy felhívja mások figyelmét, vagy fölényeskedjen a többiekkel szemben. Az ilyen tettek nem tetsző dolgok Allah és a Prófétája (béke legyen vele) előtt. Allah azt mondja: "Bizony, Allah nem kedveli hivalkodó hencegőket."

Al-Bukhari és Muslim elbeszélése alapján a Próféta (Allah békéje és áldása legyen rajta) azt mondta: "Aki büszkélkedésből viseli a ruháját, Allah nem fog rá nézni az Ítélet Napján."

Muad Ibn Anastól tudjuk, hogy a Próféta (béke legyen vele) mondta: "Azokat az embereket, akik Allahhal szembeni alázatosságuk miatt felhagynak bizonyos ruhák viselésével, pedig megtehetnék azt, Allah előhívja majd őket a tömegből az Ítélet Napján, hogy válasszanak, a hit mely ékességét kívánják viselni.”

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink