Az étkezés szabályai

kezmosasA./ Kézmosás étkezés előtt és után:
Szalmán Al-Fáriszi (Allah elégedett legyen vele) tudósított róla, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Az étel áldása az előtte és utána történő kézmosásban van." Anasz (Allah elégedett legyen vele) hallotta, mikor a Próféta (béke legyen vele) így szólt: „Aki szeretné növelni a jóságot háztartásában, az mosson kezet, mielőtt felszolgálják az ételt, és mikor evés után felkel." A kéz-mosás egyértelműen hozzájárul az egészség megőrzéséhez, nem is beszélve a sátán távoltartásáról, hiszen a sátán mindenből kiveszi a részét, amin nincs áldás.

 

B./ Allah nevének említése étkezés előtt, és Allah dicsérete étkezés után:
Umar b. Abi Szalamahtól (Allah elégedett legyen vele) tudjuk, hogy Allah küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Mondd „Biszmillah", egyél a jobb kezeddel, és egyél abból, ami előtted van!" (al-Bukhári, Muszlim) Ha valaki elfelejti említeni Allah nevét, és eszébe jut miközben eszik, azt kell mondania. „Isten nevében (biszmillah) az elején és a végén is" (At-Tirmidi, Abu Dávúd) Ezt megtalálhatjuk egy hadiszban, amiről Aisah (Allah legyen vele elégedett) tudósított. Abu Umámahtól (Allah elégedett legyen vele) tudjuk, hogy a Próféta (béke legyen vele) azt mondta mikor felkelt az asztaltól: „Dicsőség Allahnak! Bőséges dicsőség, jó és áldott, örökké tartó dicsőség, melyről soha sem feledkezhetünk, ó Urunk!" (al-Bukhári)

 

C./ Nem szabad kritizálni a felszolgált ételt:
Abu Huraira (Allah elégedett legyen vele) azt mondta: „Allah Küldötte (béke legyen vele) soha nem kritizálta az ételt. Ha ízlett neki megette, ha nem, ott hagyta és hallgatott." (al-Buk-hári, Muszlim) Az étel kritizálása a büszkeség, könnyelmőség és kérkedés megnyilvánulása. Ugyancsak utal az áldás lekicsinylésére, amit őrizni kéne Allah dicsőítésével, hálaadással és megelégedéssel. Dzsábir (Allah elégedett legyen vele) elmondta, hogy a Próféta (béke legyen vele) egyszer kért a családjától egy kis levest az ételéhez. Azt válaszolták, hogy nincs semmijük az eceten kívül. A Próféta (béke legyen vele) enni kezdett, és így szólt: „Milyen ízletes leves az ecet." (Muszlim)

 

D./ Jobb kézzel együnk, és a hozzánk legközelebb eső ételből:
Umar b. Abi Salamah (Allah legyen vele elégedett) azt mondta: „Fiatal fiúként Allah küldöttének (béke legyen vele) házában voltam, és a kezem mindenfelé járt a tálban, mire a Próféta (béke legyen vele) így szólt: „Ó, fiatalember! Mondd „Biszmillah", egyél a jobb kezeddel, és egyél abból, ami előtted van!" (al-Bukhári, Muszlim)

 

E./ Nem támaszkodunk evés közben:
Abu Hayfah és Wahb b. Abdullah (Allah legyen vele elégedett) tudósított, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem eszek támaszkodva!" (al-Bukhári)

 

F./ Szabad beszélgetni evés közben:
Erre következtethetünk az előzőleg (Dzsábirtól) elhangzott hadisz alapján is, melyben a Próféta (béke legyen vele) megkérdezte, hogy van-e leves, mire azt válaszolták, hogy semmi nincs, csak ecet. Ekkor elkezdett enni, és így szólt: „Milyen ízletes leves az ecet." (Muszlim). Azt is tudjuk, hogy sok esetben, mikor Allah küldötte (béke legyen vele) az asztalnál evett, beszélgetett a társaival.

 

G./ Hálát kell adni Allahnak az étel elfogyasztása után:
- Hála legyen Allahnak, aki ezzel etetett engem és gondoskodott rólam anélkül, hogy erőfeszítést tettem volna. (Abu Dávúd, at-Tirmidi)
 

H./ Fohászkodni a vendéglátóért:
„Uram áldd meg azt, amivel gondoskodtál róluk, bocsáss meg nekik, s könyörülj rajtuk! (Muszlim). Anasz (Allah elégedett legyen vele) tudósított arról, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) meglátogatta Szaád b. Ubáda (Allah legyen vele elégedett), aki kenyérrel és olajjal kínálta. A Próféta (béke legyen vele) evett, majd így szólt: „Nálatok törték meg a böjtöt a böjtölők, a kegyesek megették az ételeteket, és az angyalok imádkozzanak értetek" (Abu Dávúd)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink