Alapvető erkölcsök

muslimok- A muszlim mondjon mindig igazat, soha ne hazudjon, tartsa meg az ígéretét, legyen megbízható és becsületes.


- A muszlim legyen bátor az élet minden területén, nemesen, türelmesen viselkedjen és cselekedjen rendíthetetlenül az igazság védelmében.
- A muszlim legyen mindig igazságos önmagával és másokkal szemben, és nem szabad hagynia, hogy bárki is igazságtalanul bánjon vele, vagy megalázza őt.
- A muszlim hagyatkozzon mindig Allahra. Rá bízza a sorsát, de ez nem azt jelenti, hogy tartózkodik a cselekedetektől és elvonul a világtól. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta:

„Az erős hívő jobb és Allahnak kedvesebb, mint a gyenge hívő, de mindkettőjükben van jó. Őrizd azt, ami jó neked, kérd Allah segítségét és ne légy tétlen. Ha azonban valami ér téged, ne mondd: ’Ha azt tettem volna, az lett volna’, hiszen (ez a) „ha” a sátán munkálkodását nyitja meg.”13 (Muszlim).

- A muszlimnak van szégyenérzete14, amely távol tartja őt az erkölcstelenségtől, ösztönzi őt az erényekre és meggátolja őt abban, hogy Urával szemben hálátlan legyen.
- A muszlim legyen bőkezű, ne legyen fösvény vagy irigy.
- A muszlim képessége szerint végezze kifogástalanul munkáját.
- A muszlim mindig szerény, irgalmas, jótetteket cselekszik és tartózkodik a rossztól. Mohamed Próféta (béke legyen vele) így fohászkodott:

„Ó Allah! Vezess engem a legszebb erkölcsök felé, hiszen azok legszebbike felé csak Te vezérelhetsz. S fordítsd el tőlem azok rosszát, hiszen csak Te vagy képes azokat elfordítani.” (Muszlim).

13. Ez annak a szükségét mutatja, hogy minden utat el kell zárni a sátán előtt, aki lehangolja az embert. Az ember tehát ne engedje át magát a sátán sugalmazásának.
14. Al-hajáa: Ez a kifejezés számos tulajdonságot takar, úgymint: önbecsülés, szerénység, szemérmesség, lelkiismeretesség, stb.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink