Alapvető illemszabályok

baratsagg- Bánjunk jól a szülőkkel, és ápoljuk a rokoni kapcsolatokat!
- Ha vannak gyermekeink, akkor legyünk hozzájuk igazságosak és irgalmasak, gondoskodjunk róluk és fejezzük ki szeretetünket irántuk!
- Legyünk jók az árvákhoz, a szegényekhez és a rászorultakhoz!

- A szomszéddal és a vendéggel legyünk bőkezűek és nagylelkűek, beszéljünk szépen velük!
- A beteglátogatás az iszlámban kiemelkedő jócselekedet.
- Nem szabad lenézni, gúnyolni, cserbenhagyni másokat, rosszat gondolni róluk, kémkedni utánuk, vagy a hátuk mögött kibeszélni őket, vagy mások jogait megsérteni. Azt sem szabad, hogy ha hárman vannak, hogy kettő súgdolózzon egymással, mert ezzel szomorúságot okoznak a harmadiknak.
- Ne felejtsünk el kopogni, engedélyt kérni, mielőtt bemegyünk másokhoz. Allah azt mondja: „Ti hívők! Ne lépjetek be mások házába, amíg nem kértek engedélyt, és nem üdvözlitek a ház népét!” (Korán 24: 27)
- Ne együnk vagy igyunk állva! Jobb kézzel együnk és igyunk, és mondjuk előtte „biszmillah” (Allah nevében), és adjunk hálát Allahnak utána mondván „alhamdulillah” (hála Allahnak).
- Nem szabad enni vagy inni arany vagy ezüst edényekből.
- Az iszlám legteljesebb köszönési formája: „Asszalámu alejkum wa rahmatullahi wa barakátuh” [Béke legyen veled, és Allah áldása és az Ő kegyelme!]. Ez magában foglal egy fohászt is a köszöntött részére azzal, hogy Allah védelmezze, kegyelmezzen meg neki és áldja meg őt. A köszönést kezdeményezni ajánlott cselekedett, a köszöntés viszonzása pedig kötelező, ahogyan Allah mondta a Koránban:

„Ha illendő köszöntéssel köszöntenek benneteket, akkor még szebben köszönjetek vissza, vagy úgy viszonozzátok, ahogyan titeket üdvözöltek!” (Korán 4: 86).

Ezért úgy illik válaszolni a fenti köszönésre, hogy „Wa alejkum asszalám wa rahmatullahi wa barakátuh” [És veled is legyen béke, és Allah áldása és az Ő kegyelme!].
- Ha valaki tüsszent, akkor mondja: „Al-hamdu-lilláh.” [Hála legyen Allahnak!]. A testvére – aki hallotta – erre válaszul azt mondja neki: „Jarhamuka-lláh” [Allah könyörüljön rajtad!]. S ha ezt mondta neki, akkor erre a válasz a tüsszentőtől: „Jahdikum Allah va juszlihu bálakum.” [Allah vezéreljen benneteket és tegye jobbá helyzeteteket!].
- A muszlim legyen mindig megfontolt a dolgok kezelésében.
- A muszlimok egymást segítik a jámborságban és az istenfélelemben, de nem a bűnben és a túlkapásban. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Segíts a testvéreden, ha igazságtalanságot követ el, vagy ha igazságtalanságban szenved! Azt kérdezték (a társai): Az igazságtalanságban szenvedő [segítése érthető], de hogy segítsünk rajta akkor, ha igazságtalanságot követ el? Azt felelte: „Megakadályozod őt az igazságtalanság elkövetésében, s ezzel segítesz neki.” (al-Bukhári).
- Végül, de nem utolsó sorban az iszlám arra tanít minket, hogy szépen bánjunk minden élőlénnyel, valamint megparancsolja, hogy tegyünk jót az állatokkal. Egyszer egy férfi megkérdezte a Prófétát (béke legyen vele): „Kapunk jutalmat az állatok iránt tanúsított jóságunkért?” A Próféta (béke legyen vele) azt válaszolta: „Minden nedves májért [minden élőlény etetéséért] jár jutalom.” (al-Bukhári és Muszlim).

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink