A hit alaptételei

Az igaz és állhatatos muszlimok hisznek a hit következő alaptételeiben:

1. Hiszünk az Egyetlen Istenben „Allahban”, a Mindenek Felettiben és Örökkévalóban, a Hatalmasban, az Irgalmasban és Könyörületesben, a Teremtőben és Ellátóban.

2. Hiszünk Isten angyalaiban, akik tisztán szellemi lények, természetük nem kíván ételt, italt vagy alvást. Az angyalok Isten imádatával, szolgálatával töltik napjaikat és éjszakáikat.

3. Hiszünk Isten minden szent könyvében és kinyilatkoztatásában. Ezek képviselték a vezérlő fényt, amelyet a Küldöttek kaptak meg, hogy megmutathassák az emberek számára Isten Igaz Útját. A Korán külön hivatkozik Ábrahám (béke legyen vele), Mózes (béke legyen vele), Dávid (béke legyen vele) és Jézus (béke legyen vele) könyvére. Ezek a kinyilatkoztatások azonban vagy már rég elvesztek, vagy megmásították azokat. Isten egyetlen eredeti és teljes, változtatás nélkül, betűről-betűre megőrzött, jelenleg is létező könyve a Korán.

4. Hiszünk Isten minden Prófétájában anélkül, hogy bármiféle megkülönböztetést tennénk közöttük. Hitünk szerint minden népnek volt figyelmeztetője vagy Küldötte Istentől. Isten azért választotta ki őket, hogy tanítsák az emberiséget, és elvigyék az Ő isteni üzenetét az emberek számára. A Korán név szerint huszonötöt említ közülük. Közéjük tartozik Mohammed (béke legyen vele) az Utolsó Küldött, a próféták pecsétje.

5. Hiszünk a Végítélet Napjában. A jelenlegi világ egyszer megsemmisül majd, Isten egy más világot teremt, amelyben a halottak újra testben támadnak fel az utolsó és igazságos megmérettetésre. Azokat az embereket, akiknek feljegyzésében a jócselekedetek állnak többségben, Allah bőkezűen megjutalmazza és üdvözli a Paradicsomban. Azokat viszont, akiknek feljegyzéseiben a rossz cselekedetek vannak túlsúlyban, Allah megbünteti, és a Pokolba juttatja.

6. Hiszünk az Isten általi elrendelésben. Erről részletesebben olvashattok a „Szabad akarat, sors, végzet” című cikkben.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink