Riport a Magyar Iszlám Közösség elnökével

Bolek Zoltán elnökSorozatunk második riportjaként a Magyar Iszlám Közösség elnökével, Bolek Zoltán testvérünkkel készített beszélgetést olvashatjátok:

Mikor alapult a Magyar Iszlám Közösség?A MIK 1988-ban alakult 20 magyar muszlim "taggal".
A tag nem jó kifejezés, mert egy egyháznak hívei lehetnek, a tagság nyilvántartása törvényileg tilos, mivel felekezetet, faji hovatartozást, stb. nyilvántartani tilos, még az államnak is!
S nem egyház elnevezést adtak az alapítóink, hiszen az iszlámban nincs egyház!
Aki egyház elnevezést használ, nem az iszlám szellemisége szerint jár el.
Mert arabban hogyan fordítja el pontosan e szót? Az angol church szó kissé nevetséges lenne...
Közösség van, mely a hatályos magyar jog szerint 1988 óta egyházi státuszban van.
1916-ban ismerte el a Magyar Királyság az iszlámot, mint bevett egyházi felekezetet.
1931-ben alapították jogelődünket, melyre alapozva 1988-ban bejegyezték a MIK-et.
Első vezetője Durics Hilmi Hussein volt, a Kulturtanács főtitkára pedig Dr. Germanus Gyula Abdul Kerim.
1988-ban Dr. Mihállfy Balázs Abdurrahman lett az első elnöke, sejkje a MIK-nek.
1996 óta, mikor Balázs lemondott, a MIK-et elnökség vezeti, ergo a MIK kollektív vezetés alatt áll.

Közel hány tagja van a MIK-nek?

A nyilvántartott híveink száma meghaladja az 1200 főt.
Igaz, hogy ebből legalább háromszázan külföldön élnek: Egyiptomban, Ausztriában, Angliában, Romániában.
A külföldön élők mind magyar állampolgárok.
A regisztráció alapfeltétele a tartós magyarországi jelenlét, legálisan!
Külön gondot fordítunk rá, hogy ne csak az iszlám törvényeket tartsa valaki szem előtt, hanem maximális lojalitást várunk el a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje, törvényei, pozitív szellemi hagyományai iránt!
Külföldi származású testvéreinknek integrációs kurzust szervezünk.

Ezekből a tagokból, körülbelül mennyi a valóban aktív tag?

Aktív tagjaink száma, azok, akik dolgoznak is a MIK projektjeiben, kb. 15-20 fő.
Ők fizikailag, vagy fordításokban, stb. aktívan segítik minimum havi 1-3 nap munkával a Közösséget.

Mik a Magyar Iszlám Közösség célkitűzései, mit tart a legfontosabbnak a feladatai közül?

A Közösség legfontosabb célkitűzései (nem fontossági sorrendben)
- A Koránon és a Próféta (béke és áldás legyen vele) szunnáján alapuló hitoktatás és hitterjesztés, az Iszlám vallás bemutatása a nem muszlimok számára.
- Folytonos dialógus az Ahl ul Kitáb képviselőivel (elsősorban a katolikus, református, evangélikus, unitárius és zsidó vallás képviselőivel). Közös munka végzése Hazánk érdekében, fejlődése miatt!
- Hazai és nemzetközi humanitárius munka, szegények és szenvedők, hajléktalanok, betegek, katasztrófa sújtotta területek, stb. megsegítése!
- A határon túli magyarok segítése.
- Magyarország iszlám emlékeinek felkutatása, azok megóvása, ápolása.
- Vidéki gyülekezetek létrehozása, erősítése.
- A hivatalos, szerződéses börtönmisszió, lelki gondozás folytatása a fogvatartottak körében.
- Az ORFK-val megkötött szerződésben foglaltak szerint a fogvatartottak lelki gondozása.
- A Közösség gondozásában lévő budapesti iszlám temető ápolása, gondozása. Annak a kerítésének megépítése, a ravatalozójának megtervezése, majd megépítése.

Budapesti muszlim temető

- A Gül Baba Türbe használati jogának megszerzése, szerződés keretén belül, hogy ott magas színvonalú iszlám kulturális és vallási rendezvényeket szervezhessünk.

- Iszlám kulturális központ létrehozása, mecsettel, könyvtárral, szegényeket étkeztető konyhával együtt.
- Könyvek fordíttatása és kiadása, nyomtatása.
- Mekkai zarándoklat szervezése.
- Európai muszlim partnereinkkel való konstruktív együttműködés.
- A hazai és a világ muszlimjainak emberi jogainak védelme, a vallásszabadság maximális támogatása. Fellépés a rasszizmus minden fajtája ellen!
- Muszlim óvoda, majd általános iskola megteremtése.
- Egységes iszlám érdekvédelem Magyarországon.
- Munka a menekülttáborokban, szerződéssel az illetékes állami szervvel.
- Nyári tábor szervezése Magyarországon.

 

Nyári tábor Uzsán

- Törökországi oktatási tábor szervezése a Hanif Alapítvánnyal közösen.

Mindegyik feladatot fontosnak tartom, nem tudok rangsorolni, hiszen mindegyikben az istenszolgálatunk mutatkozik meg!

A MIK a viszonylag kis létszáma ellenére köztudottan nagyon sok karitatív akcióban vesz részt. Mesélnél néhány nagyobb szabású karitatív munkátokról?


Jómagam a boszniai háborúban kezdtem karitatív „pályafutásomat”, ekkor ismertem meg a horvát hadseregben ezredesként szolgáló Eduárdót, aki 2003-ban lett (azaz 10 évvel később) muszlim. E munkát még nem a MIK égisze alatt végeztem, hanem létrehoztunk erre egy alapítványt.

A MIK égiszén belül először 2003-ban az iraki misszióink váltak híressé, melyben a második segélyszállítmányunk célba juttatásunknál már Bagdadban komoly lövöldözések, kijárási tilalmak, s egyik városi sétánk során a Bagdad Hotel felrobbantásának is szemtanúi lehettünk! Istennek hála, nem sérültünk meg! Első iraki missziónkkal sajnos komoly gondok voltak, tőlünk függetlenül.

A MIK segélyszállítmánya a bagdadi kapunál


2004-től indult a szudáni/darfúri humanitárius missziósorozatunk, melynek során min. 300millió HUF értékű gyógyszert, vakcinákat, orvosi műszereket juttatunk ki Szudánba. (Darfúr, Khartum, Wádi Halfa, stb. területekre) Khartumban a mentőautónk járja a várost, rajta a felirattal, hogy Magyarország adományozta a gépjárművet! S erre nagyon büszkék vagyunk!

Az adományozott mentőautó

Élelmiszersegélyek kirakodása
Darfuri menekült gyerekek2005-ben Indonéziába kétszer vittünk segélyt a cunami kapcsán, az elsőnél Eduárdó személyesen vitt ki egy újjáélesztő készüléket, tartozékokkal együtt, ahol személyesen találkozott Yusuf Islammal is.

A MIK alelnöke Yusuf Islammal JakartábanA második segélyünk Indonéziába 70 tonna gyógyszer volt.

2006-ban a pakisztáni földrengés áldozatait szerettük volna megsegíteni, így gyógyszereket sikerült kijuttatni, azt Frankfurtból ingyen vitte ki a PIA.

Injekciók a MIK-ben hűtőtáskákban készülődve az útra2007-ben Szíriába juttatunk ki egy nagy értékű amerikai gyártmányú, vadonatúj röntgen készüléket, egy szír-magyar állampolgárságú barátunk segítségével, a rászorulóknak.

Magyarországon folyamatosan osztunk szegényeknek ruhát, élelmiszert, bébiételt. Évente ez is közel 10-20 milliós nagyságrendre rúg.
Vidéki orvosi rendelőket segítettünk orvosi műszerekkel Zala megyében, gyermekjátékokat osztottunk ki szegény falusi iskolákban óvodákban.

Gyermekjáték osztás rászoruló gyerekeknek


Nagyszerű érzés látni a hálásan csillogó gyermekszemeket!
Őszintén mondom, mindegyik akciónkra büszkék vagyunk, s szerintem ez az egyik legjobb munka vallásunk megismertetéséhez, az igazi Iszlám bemutatásához!

Hogy tudott támogatást találni minderre a Közösségetek?


A MIK a tisztességes munkájával, a gyors reagálásával egy-egy katasztrófa helyzetben, vívta ki az elismeréseket vállalatoknál, magyar állami szerveknél és nem muszlim segélyszervezeteknél. Így sikerült partnereket, támogatókat találni. Több olyan partnerünk van, világcégek közül, akik évente egy-több alkalommal ajánlanak fel termékeikből támogatást, mely igen komoly mértékű!
Fontos a megbízhatóságunk, s az, hogy vallási hovatartozás nélkül, csupán a rászorultságot nézve adjuk adományainkat!
Mindezt az eredményt komoly munkával lehet több év alatt kiérdemelni.

Kisvásárhelyi zsidó temető rendberakásaA MIK ahogy mi látjuk, kiemelten fontosnak tartja a honfitársainkkal való kapcsolattartást, együttműködést – határon innen és túl. Mondanál erről néhány szót?

Kiemelten fontos számunkra a határon túli magyarság segítése, így a moldvai csángóké, a felvidéki magyaroké, stb. Erdélybe és Felvidékre már magyar nyelvű szépirodalommal is segítettük ottani magyar nemzettestvéreinket. A jövőben ismét szeretnénk magyar nyelvű szépirodalmat gyűjteni számukra! Összeköt minket a magyar származás, a kultúránk, eredetünk, történelmünk. A mai nehéz időkben kiemelten fontos a családok, a nemzet összetartozásának erősítése, egymásra vagyunk utalva, s segítenünk kell egymást. Nagyon szeretnénk, ha a magyarországi nem magyar származású hittestvéreink is jó magyarokká válnának, hiszen ez a választott új hazájuk, s leszármazottjaik is itt fognak élni! Nem szabad önkéntes gettókba tömörülni, hanem egy nemzetként - bár kisebbségi vallásban lévőként is - a Haza felvirágoztatásában kell ténykednünk!

Mikes Kelemen kopjafájának adományozásaMilyen olyan programokat szerveztek, amik előmozdítják a hazai dawat (iszlám ismertetést)?


A börtönmisszióink folyamatosak, de voltunk már olyan börtönben is előadást tartani, ahol nincsenek muszlimok. Havonta 1-2 alkalommal látogatjuk a fegyintézetekben lévő muszlimokat, kulturális munkát is végzünk.

Előadásainkat közösen végezzük a Hanif Alapítvánnyal, mondhatni, hogy szinte „összenőttünk”. Hiszen egy a cél, mindkét szervezet a saját maga módján, de közös munkával teszi a dolgát. Ugyanazokkal az emberekkel. Előadásokat szervezünk magunktól, de egyre több a felkérés is, vidékről: pl. Szeged, Keszthely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Sopron, stb.

Milyen nagyobb közeli vagy távlati tervei vannak a Közösségnek?

Az iszlám központ megvalósítása, s 1-2 könyv nyomtatása, ezek várnak még anyagi problémák miatt.

Milyen anyagi nehézségekkel küzd a Magyar Iszlám Közösség?


Közösségünk évi 4-6 millió HUF-ból gazdálkodik éves szinten, ami nagyon kevés. Ezt osztjuk be, s minden év zárása úgy történik, hogy adósságot görgetünk át a következő évre.
Szinte kizárólag az 1%-os felajánlásokból tartjuk fenn magunkat, de a töretlen hit, a munka szeretete, s elsősorban az Egyisten segítsége segít minket a fennmaradásban és a fejlődésben!

Milyen problémákat lát a MIK a hazai adakozás kedvben?
Az emberek hozzáállását kellene megváltoztatni, mert sokszor elvárják az egyházunk segítségét, de tenni még társadalmi munkában, az Istenért dolgozva is nehéz megmozdítani őket!

Vannak-e külföldről jövő támogatások az MIK részére?

Fel kellene ismerni, hogy külföldről nincs pénz, önmagunknak kell megteremteni a saját intézményrendszereinket, szolgáltatásainkat! (Óvoda, iskola, támogató rendszer, stb.)
Az eredményes munkát sokszor a széthúzás is nehezíti, a pletyka és a rágalmazás.
De remélem, hogy lassan szemléletváltozás következik be a hazai muszlimoknál, melynek élharcosai már a magyar muszlimok!
Külön megköszönöm, hogy egyre több adófelajánlást tesznek testvéreink, így egyre többet tudunk segíteni másoknak, rászorulóknak!
Isten adjon segítséget mindannyiunknak, s vezessen minket a helyes úton!

Békességet minden jóakaratú embertársamnak!
Köszönöm a lehetőséget.


Köszönjük szépen az interjút Bolek Zoltánnak, a Magyar Iszlám Közösség elnökének. Tájékoztatásul közöljük, hogy oldalunkon minden magyarországi, egyháznak minősülő muszlim szervezet technikai számát megtaláljátok, az alábbi cikkben: http://iszlam.com/hirek/598-rendelkezes-az-ado-1-szazalekarol

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink