Nyílt levél a haram adalékokról

olvasói levélSalamo aleykom, Kedves Imen!

Szeretném, ha segítenél a többi testvérünk illetve minden honlap olvasó tájékoztatásában. Igy karácsony (ami minket nem érint) közeledtével és amúgy a normál hétköznapokra vonatkozólag.
Anyukám, mint katolikus asszony, hozott nekünk kedves jó szándékkal KAKAÓS-KÓKUSZOS szaloncukrot, ami rendben is lett volna, ha a férjem nem érzi meg az alkoholt.... én kizártnak tartottam ezt a csomagolás eleje láttán, ám amikor az apróbetűkhez értem bizony ott virított az alkohol az összetevők listáján :( soha nem gondoltam, hogy valami ami NEM alkoholosnak van feltüntetve, abban is bizony ott az alkohol....

Bővebben...

A méhek

MéhA világban elterjedő rengeteg igazságtalanság, erkölcstelenség , kegyetlenség okai általában egy közös problémára vezethetőek vissza. Sokan nem látnak túl önmagukon, kizárólag saját egojukkal, boldogulásukkal, sikerükkel foglalkoznak. Nem törődnek más emberekkel, teremtményekkel, így  nem is veszik észre a világ csodáit, nem gondolkodnak el a világegyetem egyensúlyán, a környezetük, vagy akár saját testük tökéletességén.
Nem gondolkoznak ezen és nem értik, hogy ez egy mindenek felett álló erő, Allah teremtése. Nem látják meg benne az egyértelmű jeleket.

Bővebben...

Megengedett és tiltott ételek az iszlám vallásban

szegedihalaszle.jpg Itt a nyár, egyre többet mozdulunk ki otthonról, hogy gyermekeinkkel vagy nélkülük kiélvezzük a nyári szabad napokat. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy talán néhány hasznos tanács segítséget nyújthat a friss muszlimoknak, vagy azoknak akik az iszlám vallás híveit szeretnének otthonukban vendégül látni a szabadságuk alatt. Nekünk muszlimok számára talán a legnagyobb gondot az utazásunk alatt az iszlám vallás előírásainak megfelelő étkezésünk biztosítása jelenti.

Bővebben...

A datolyapálma

A datolyapálma a legrégebben termesztett növények egyike, termesztése az emberi kultúra kialakulásával szinte egyidős. A datolyapálmát Irak déli részéről vagy az Arab-félszigetről származtatják, de az biztos, hogy Mezopotámia államalapító népei (a sumérok, akkádok és asszírok), valamint Palesztina népei és az egyiptomiak honosították meg és alakították ki annak kultúráját. Egyiptomi sírrajzok, sumér, akkád, és asszír táblák bizonyítják, hogy a datolya már több mint 5000 évvel ezelőtt is igen fontos és nagyra becsült gyümölcs volt.

Bővebben...

Gyermekfejlesztő terápia testvérünknél

tornaAlapozó - terápia / Fejlesztés

Napjainkban egyre több az olyan gyermek, akinél a beszéd- vagy a mozgásfejlődés nem indult be időben, olvasási, írási zavarral vagy egyéb készséghiányos tünettel küszködik, magatartásbeli problémái adódnak, esetleg figyelemzavar és hiperaktivitás okoz a tanulásban nehézséget. Ha egy gyermek nem tud megtanulni olvasni, érdemes megvizsgálni, hogy mozgásfejlődésében nincs-e elmaradottsága.

Bővebben...

Jézus (béke legyen vele) története az iszlámban

nun-muslim1. Mária gyermekkora

Mária, Dávid próféta (béke legyen vele) leszármazottja. Mária apja, Imrán, egyistenhívő ember volt és Mária édesanyja, Hanna is papi családból származott. Ekkor teljesített Zakariás prófétai szolgálatot. Mária anyja korábban meddő volt, de megesküdött a Mindenható Allahnak, hogyha fia születne, azt az Ő szolgálataira ajánlaná fel a Bejt Al-Maqdiszban (Jeruzsálemben), ami akkoriban szokás volt. A Mindenható Allah meghallgatta az ő kérését és hamarosan terhes lett.

Bővebben...

A muszlimok könyvtárainak aranykora

konyvtar11Az iszlám világ könyvtárai szinte egyidősek az iszlám történetével, és kiemelkedő szerepet játszottak az iszlám elterjedésében azáltal, hogy megőrizték és az olvasóközönség elé tárták az iszlám tanításait, valamint hozzájárultak a vallási irodalom gyarapításához. Az iszlám vallás ugyanis olyan üzenetet képez, amely alapvetően az írásbeliségre és a nyelvre támaszkodik.

Az iszlám terjedése szükségessé tette a Szent Korán példányainak gyarapítását, a hadíszok egybegyűjtését, a szótárak elkészítését, valamint jegyzékek és törvények létrehozását. A kulturális, főként a vallási természetű tevékenységek növekedése együttjárt a könyvlerakatok és könyvtárak számának gyarapodásával. Ezen könyvtárak nélkül például nem lehetett volna összegyűjteni és összehasonlítani a hadíszokat.

Bővebben...

A nem-muszlimok helyzete az iszlám világban a 20-21. században

85088616-christians-muslimAz iszlám vallás VII. századi megjelenése előtt a Közel-keleten és a mai iszlám államok területén különböző vallási közösségek éltek Bizánc, illetve a Perzsa birodalmak fennhatósága alatt. Ezek a közösségek a keresztény (főként kopt, etióp monofizita, jakobita, nesztoriánus), a zsidó és a zoroasztriánus vallású lakosságból tevődtek össze.

Bővebben...

Vahabizmus?

Az index vallás-filozófia fórumán merült fel egy kérdés az egyik odaíró topictársban. Ed Husain, Az iszlamista c. könyvéből másolt be néhány mondatot, tőlem kérve véleményt a benne lévő állításokról. Beillesztem ide is az idézetet, hiszen bizonyára sokan vannak, akik olvasták még a könyvet, és talán ők is szeretnének választ kapni ezekre a felvetésekre.

Bővebben...

Rövid történeti áttekintés a szúfizmusról

Szufi kolostorAz arab tasawwuf (szúfizmus, misztika) elnevezés eredetére többféle elmélet született. Az egyik, egyben leghíresebb elmélet szerint a szúf („gyapjú”) szóból származik, és föltehetőleg a korai muszlim misztikusok által viselt gyapjúruhára utal. Egy másik elmélet szerint az aszháb asz-szaf (A Pad emberei) vagyis a Próféta medinai mecsetének hátsó részében lakó szegény muszlimok csoportjának elnevezéséből ered. Egy harmadik elmélet szerint a szafá (tisztaság, makulátlanság) szóból ered. A szúfikat fukará („szegények”, egyes számban: fakír) néven, vagy - perzsa eredetű szóval - dervisekként is emlegetik, leginkább a világról való lemondásuk, önként vállalt nincstelenségük miatt.

 

A szúfizmus megjelenésének és kialakulásának története négy időszakra osztható:
Bővebben...

Az Iszlám törvénykezés megkülönböztető jegyei 1.

quranstandBárki, aki követi, vagy alaposan tanulmányozza az Iszlám törvényeket, rájön arra, hogy ezeket a törvényeket különleges tulajdonságok és egyedi jellegzetességek határozzák meg, amik más törvénykezési rendszerben nem találhatók meg. Ezek a jellemzők biztosították a stabilitást, a fejlődést és az állandóságot évszázadokon át. Mindaddig így is marad, míg el nem jön az Ítélet Napja.

Bővebben...

Elérhetőségeink