- „Mi bizony megsegítjük küldötteinket és azokat, akik hisznek, az evilági életben és azon a napon is, melyen felállnak a tanúk (az Ítélet napján). Azon a napon az igazságtalanok bocsánatkérése nem lesz a hasznukra, átok és a legrosszabb lakhely jár nekik” (Korán 40: 51-52)

 

Az igazságtalanság és agresszió nem folytatódik örökké ezen a Földön, mert a zsarnokság csupán ideig-óráig uralkodhat, de végül az igazság kerekedik felül. Ez a Mindenható Allah törvénye mindenkivel szemben, aki harcol az Ő küldöttei ellen. Allah így szólt a Koránban:

„Bizony elküldtünk előtted küldötteket a népükhöz, majd világos bizonyítékokkal érkeztek hozzájuk, azután pedig bosszút álltunk azokon, akik bűnt követtek el, és kötelességünk volt támogatni a hívőket” (Korán 30: 47).

Ebből következik, hogy Allah legyőzi az igazságtalanokat, akik támadják a Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) által közvetített isteni üzenetet, az iszlám vallást, és kemény büntetést szab ki rájuk evilágon és a túlvilágon. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egy alkalommal így szólt: „Allah bizony időt ad az igazságtalannak, amikor azonban megragadja, nem hagyja futni” - és a következő áját recitálta: „Ilyen a te Urad büntetése, amikor megbünteti a városokat, amelyek igazságtalanok. Bizony a büntetése fájdalmas és kemény” (Korán 11: 102);

„Hány olyan várost pusztítottunk el, mely [lakossága] igazságtalanságot követett el, ezért kihalt és romokban hever. És [hány] elhagyatott kút [maradt utánuk] és [hány] magasba nyúló palota [áll romokban].” (Korán 22: 45)

Allah azt is mondta: „És ne gondold, hogy Allah figyelmen kívül hagyja azt, amit tesznek az igazságtalanok, csupán késlelteti őket egy olyan napra, amelyen rémültek lesznek a tekintetek.” (Korán 14: 42)

 

A küzdelem az igazság és a hamisság közt a Feltámadás napjáig folytatódik, de a végső győzelem tehát az istenfélő, jámbor embereké. Allah ugyanis nem engedi, hogy vallását és annak követőit eltöröljék a föld színéről: „Ó ti, akik hisztek! Legyetek Allah segítői, ahogyan Mária fia, Jézus szólt az apostolokhoz: Kik a segítőim az Allahhoz vezető úton? Az apostolok így szóltak: Mi vagyunk Allah segítői! Egy csoport Izrael fiai közül hívő lett, még egy másik csoport hitetlen lett. Mi támogattuk azokat, akik hisznek, az ellenségeikkel szemben, és ők lettek a győztesek” (Korán 61: 14).

 

A Mindenható Allah, amikor küldöttet küld egy néphez, azzal megpróbáltatás alá helyezi azt a népet. Az emberi közösségek ugyanis a küldöttek megjelenése előtt egyetlen közösséget képeztek, amelynek tagjai korábban mindannyian ragaszkodtak az evilági élethez, és annak díszeihez. Amikor azonban eljöttek a küldöttek, az emberek két csoportra oszlottak, az egyik csoport Allahot és a túlvilági kertet áhítozta, míg a másik csoport a múlandó evilági élet után áhítoztak, Allah pedig azoknak írta meg a győzelmet, akik Allah útját kívánják követni. Ezzel kapcsolatban mondta a magasságos Allah a Koránban: „Az emberek egy közösséget alkottak [majd összekülönböztek], azután Allah elküldte a prófétákat örömhírhozókként és intőkként, s lebocsátotta velük az Írást az igazsággal” (Korán 2: 213)

Azok a próbatételek, amelyek napjainkban a muszlim világközösség életében történnek, Allah engedelmével a muszlimok javára fognak válni, és számukra győzelemmel fognak végződni. Allah azt mondta:

„Vagy arra számítottatok, hogy beléptek a Paradicsomba, még azelőtt, hogy ahhoz hasonló [megpróbáltatás] érne titeket, mint azokat, akik előttetek enyésztek el? Nyomorúság és baj érte őket, és megrendültek, [olyannyira] hogy a küldött és azok a hívők, kik vele voltak azt mondták: Mikor [jön el] Allah győzelme? De igen! Allah győzelme bizony közel van!” (Korán 2: 214)

Abdul-Fattah Munif, MME

Az ifjúság 2017-04-14

Az ifjúság 2017-04-14

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Az iszlámon belül mindennek megvan a maga jelentősége, helye, szerepe a világban. Nincs olyan dolog, amiről...

Kíméletesség 2017-04-07

Kíméletesség 2017-04-07

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata A sejk, a hívőnek egy olyan fontos tulajdonságáról beszélt, amellyel át kell hogy szője, az egész...

Segítségünk az 1% rendelkezésénél

Segítségünk az 1% rendelkezésénél

Szalam alaikum wa rahmatullah, kedves Testvéreink! Idén komoly bevételtől eshetnek el a muszlimok, mivel a NAV megcsinálta az adóbevallásotokat, ezért...

Az istenszolgálatról és Allahba vetett bizonyosságról 2017-03-31

Az istenszolgálatról és Allahba vetett bizonyosságról  2017-03-31

Sejk Mohamed Antar szónoklata Sejk Antar Németországból érkezett hozzánk, a mai napon ő tartotta a khutbát. A sejk szónoklatát azzal...

Az édesanyák tisztelete 2017-03-24

Az édesanyák tisztelete  2017-03-24

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Az iszlám azokat a dolgokat, amiknek értéke van, és odafigyelést igényel az életünkben, a megfelelő helyre...

A tudás keresése 2017-03-17

A tudás keresése 2017-03-17

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata A sejk mai khutbájában a tudásról, a tudásszerzés jelentőségéről beszélt.

A nők helyzete az iszlámban 2017-03-10

A nők helyzete az iszlámban 2017-03-10

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Sejk Fares khutbáiban az aktualitásokkal legalább annyit foglalkozik, mint az általános dolgokkal. Nem rég volt a...

A Kelet bölcsessége - Keleti Vallások Hete

A Kelet bölcsessége - Keleti Vallások Hete

A Kelet bölcsessége Keleti Vallások Hete - 2017. április 25-27. Április 25. kedd 18:00 Szeretet, szerelem, szexualitás . előadás és beszélgetés – Sulok Zoltán...

Suajb próféta (béke legyen vele) küldetése 2017-03-03

Suajb próféta (béke legyen vele) küldetése 2017-03-03

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata A mai napon Fares sejk egy próféta történetéről beszélt.

Mu’ad ibn Dzsebel életének példája 2017-02-24

Mu’ad ibn Dzsebel életének példája 2017-02-24

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Ahogy muszlimként járunk-kelünk a világban, igyekszünk mindenütt lelki és szellemi táplálékra lelni. Ez gyakorta azokban a...

Iszlám festészeti kiállítás nyílik

Iszlám festészeti kiállítás nyílik

 Videó arról, hogy egy muszlim művész hogyan látja az alkotói folyamatot.  

A házastársi kapcsolat 2017-02-17

A házastársi kapcsolat 2017-02-17

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Ebben a khutbában a sejk a házastársak egymáshoz fűződő viszonyáról beszélt.

Elérhetőségeink