- „Mi bizony megsegítjük küldötteinket és azokat, akik hisznek, az evilági életben és azon a napon is, melyen felállnak a tanúk (az Ítélet napján). Azon a napon az igazságtalanok bocsánatkérése nem lesz a hasznukra, átok és a legrosszabb lakhely jár nekik” (Korán 40: 51-52)

 

Az igazságtalanság és agresszió nem folytatódik örökké ezen a Földön, mert a zsarnokság csupán ideig-óráig uralkodhat, de végül az igazság kerekedik felül. Ez a Mindenható Allah törvénye mindenkivel szemben, aki harcol az Ő küldöttei ellen. Allah így szólt a Koránban:

„Bizony elküldtünk előtted küldötteket a népükhöz, majd világos bizonyítékokkal érkeztek hozzájuk, azután pedig bosszút álltunk azokon, akik bűnt követtek el, és kötelességünk volt támogatni a hívőket” (Korán 30: 47).

Ebből következik, hogy Allah legyőzi az igazságtalanokat, akik támadják a Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) által közvetített isteni üzenetet, az iszlám vallást, és kemény büntetést szab ki rájuk evilágon és a túlvilágon. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egy alkalommal így szólt: „Allah bizony időt ad az igazságtalannak, amikor azonban megragadja, nem hagyja futni” - és a következő áját recitálta: „Ilyen a te Urad büntetése, amikor megbünteti a városokat, amelyek igazságtalanok. Bizony a büntetése fájdalmas és kemény” (Korán 11: 102);

„Hány olyan várost pusztítottunk el, mely [lakossága] igazságtalanságot követett el, ezért kihalt és romokban hever. És [hány] elhagyatott kút [maradt utánuk] és [hány] magasba nyúló palota [áll romokban].” (Korán 22: 45)

Allah azt is mondta: „És ne gondold, hogy Allah figyelmen kívül hagyja azt, amit tesznek az igazságtalanok, csupán késlelteti őket egy olyan napra, amelyen rémültek lesznek a tekintetek.” (Korán 14: 42)

 

A küzdelem az igazság és a hamisság közt a Feltámadás napjáig folytatódik, de a végső győzelem tehát az istenfélő, jámbor embereké. Allah ugyanis nem engedi, hogy vallását és annak követőit eltöröljék a föld színéről: „Ó ti, akik hisztek! Legyetek Allah segítői, ahogyan Mária fia, Jézus szólt az apostolokhoz: Kik a segítőim az Allahhoz vezető úton? Az apostolok így szóltak: Mi vagyunk Allah segítői! Egy csoport Izrael fiai közül hívő lett, még egy másik csoport hitetlen lett. Mi támogattuk azokat, akik hisznek, az ellenségeikkel szemben, és ők lettek a győztesek” (Korán 61: 14).

 

A Mindenható Allah, amikor küldöttet küld egy néphez, azzal megpróbáltatás alá helyezi azt a népet. Az emberi közösségek ugyanis a küldöttek megjelenése előtt egyetlen közösséget képeztek, amelynek tagjai korábban mindannyian ragaszkodtak az evilági élethez, és annak díszeihez. Amikor azonban eljöttek a küldöttek, az emberek két csoportra oszlottak, az egyik csoport Allahot és a túlvilági kertet áhítozta, míg a másik csoport a múlandó evilági élet után áhítoztak, Allah pedig azoknak írta meg a győzelmet, akik Allah útját kívánják követni. Ezzel kapcsolatban mondta a magasságos Allah a Koránban: „Az emberek egy közösséget alkottak [majd összekülönböztek], azután Allah elküldte a prófétákat örömhírhozókként és intőkként, s lebocsátotta velük az Írást az igazsággal” (Korán 2: 213)

Azok a próbatételek, amelyek napjainkban a muszlim világközösség életében történnek, Allah engedelmével a muszlimok javára fognak válni, és számukra győzelemmel fognak végződni. Allah azt mondta:

„Vagy arra számítottatok, hogy beléptek a Paradicsomba, még azelőtt, hogy ahhoz hasonló [megpróbáltatás] érne titeket, mint azokat, akik előttetek enyésztek el? Nyomorúság és baj érte őket, és megrendültek, [olyannyira] hogy a küldött és azok a hívők, kik vele voltak azt mondták: Mikor [jön el] Allah győzelme? De igen! Allah győzelme bizony közel van!” (Korán 2: 214)

Abdul-Fattah Munif, MME

Suajb próféta (béke legyen vele) küldetése 2017-03-03

Suajb próféta (béke legyen vele) küldetése 2017-03-03

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata A mai napon Fares sejk egy próféta történetéről beszélt.

Mu’ad ibn Dzsebel életének példája 2017-02-24

Mu’ad ibn Dzsebel életének példája 2017-02-24

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Ahogy muszlimként járunk-kelünk a világban, igyekszünk mindenütt lelki és szellemi táplálékra lelni. Ez gyakorta azokban a...

Iszlám festészeti kiállítás nyílik

Iszlám festészeti kiállítás nyílik

 Videó arról, hogy egy muszlim művész hogyan látja az alkotói folyamatot.  

A házastársi kapcsolat 2017-02-17

A házastársi kapcsolat 2017-02-17

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Ebben a khutbában a sejk a házastársak egymáshoz fűződő viszonyáról beszélt.

Hála Allahnak 2017-02-10

Hála Allahnak 2017-02-10

Sejk Ahmed Al-Khadhmi szónoklata Sejk Ahmed abban a légkörben folytatta a khutbát, ahogy azt az előző héten abbahagytuk. Az előző...

Nemzetközi Kendő Nap

Nemzetközi Kendő Nap

A Magyarországi Muszlimok Egyháza immár 2. alkalommal csatlakozik a nemzetközi kendő naphoz, a World Hijab Day-hez.

Allahnak történő hálaadás 2017-02-03

Allahnak történő hálaadás 2017-02-03

Abdulghani Al-Sabai testvérünk szónoklata Testvérünk mai szónoklatában a hálaadásról beszélt. A hálaadásról, ami az áldott élet oka, és a hálaadás...

Allah által biztosított ellátás 2. rész 2017-01-27

Allah által biztosított ellátás 2. rész 2017-01-27

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Ez az előadás a sejk előző heti khutbájának a folytatása. Az előző khutbában a rizq-ről, Allah...

Allah által biztosított ellátás (rizq) 2017-01-20

Allah által biztosított ellátás (rizq)  2017-01-20

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata A sejk mai khutbája Allah ellátásáról szólt. Mindenkinek személyre szólóan megvan az ellátása Allahtól. Allahnak 99...

Allah nevei 2017-01-13

Allah nevei 2017-01-13

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklataA sejk khutbáiban mindig olyan dolgokról beszél, ami muszlim létezésünk lételemét képezi. Fares sejk ma Allah...

A tél, a hideg – mint Allah jelei 2017-01-06

A tél, a hideg – mint Allah jelei 2017-01-06

Sejk Ahmed Al-Khadhmi szónoklata A sejk mostani khutbájában először a természet rendjéről beszélt, az évszakokról, az évszakok váltakozásának a bölcsességéről,...

Az MME szombati programjai

Az MME szombati programjai

Kedves Testvéreink! Az MME 2016 január-áprilisi időszakának programjait PDF formában az alábbi gombra kattintva tudjátok letölteni, megtekinteni: Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Magyarországi...

Elérhetőségeink