- „Mi bizony megsegítjük küldötteinket és azokat, akik hisznek, az evilági életben és azon a napon is, melyen felállnak a tanúk (az Ítélet napján). Azon a napon az igazságtalanok bocsánatkérése nem lesz a hasznukra, átok és a legrosszabb lakhely jár nekik” (Korán 40: 51-52)

 

Az igazságtalanság és agresszió nem folytatódik örökké ezen a Földön, mert a zsarnokság csupán ideig-óráig uralkodhat, de végül az igazság kerekedik felül. Ez a Mindenható Allah törvénye mindenkivel szemben, aki harcol az Ő küldöttei ellen. Allah így szólt a Koránban:

„Bizony elküldtünk előtted küldötteket a népükhöz, majd világos bizonyítékokkal érkeztek hozzájuk, azután pedig bosszút álltunk azokon, akik bűnt követtek el, és kötelességünk volt támogatni a hívőket” (Korán 30: 47).

Ebből következik, hogy Allah legyőzi az igazságtalanokat, akik támadják a Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) által közvetített isteni üzenetet, az iszlám vallást, és kemény büntetést szab ki rájuk evilágon és a túlvilágon. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egy alkalommal így szólt: „Allah bizony időt ad az igazságtalannak, amikor azonban megragadja, nem hagyja futni” - és a következő áját recitálta: „Ilyen a te Urad büntetése, amikor megbünteti a városokat, amelyek igazságtalanok. Bizony a büntetése fájdalmas és kemény” (Korán 11: 102);

„Hány olyan várost pusztítottunk el, mely [lakossága] igazságtalanságot követett el, ezért kihalt és romokban hever. És [hány] elhagyatott kút [maradt utánuk] és [hány] magasba nyúló palota [áll romokban].” (Korán 22: 45)

Allah azt is mondta: „És ne gondold, hogy Allah figyelmen kívül hagyja azt, amit tesznek az igazságtalanok, csupán késlelteti őket egy olyan napra, amelyen rémültek lesznek a tekintetek.” (Korán 14: 42)

 

A küzdelem az igazság és a hamisság közt a Feltámadás napjáig folytatódik, de a végső győzelem tehát az istenfélő, jámbor embereké. Allah ugyanis nem engedi, hogy vallását és annak követőit eltöröljék a föld színéről: „Ó ti, akik hisztek! Legyetek Allah segítői, ahogyan Mária fia, Jézus szólt az apostolokhoz: Kik a segítőim az Allahhoz vezető úton? Az apostolok így szóltak: Mi vagyunk Allah segítői! Egy csoport Izrael fiai közül hívő lett, még egy másik csoport hitetlen lett. Mi támogattuk azokat, akik hisznek, az ellenségeikkel szemben, és ők lettek a győztesek” (Korán 61: 14).

 

A Mindenható Allah, amikor küldöttet küld egy néphez, azzal megpróbáltatás alá helyezi azt a népet. Az emberi közösségek ugyanis a küldöttek megjelenése előtt egyetlen közösséget képeztek, amelynek tagjai korábban mindannyian ragaszkodtak az evilági élethez, és annak díszeihez. Amikor azonban eljöttek a küldöttek, az emberek két csoportra oszlottak, az egyik csoport Allahot és a túlvilági kertet áhítozta, míg a másik csoport a múlandó evilági élet után áhítoztak, Allah pedig azoknak írta meg a győzelmet, akik Allah útját kívánják követni. Ezzel kapcsolatban mondta a magasságos Allah a Koránban: „Az emberek egy közösséget alkottak [majd összekülönböztek], azután Allah elküldte a prófétákat örömhírhozókként és intőkként, s lebocsátotta velük az Írást az igazsággal” (Korán 2: 213)

Azok a próbatételek, amelyek napjainkban a muszlim világközösség életében történnek, Allah engedelmével a muszlimok javára fognak válni, és számukra győzelemmel fognak végződni. Allah azt mondta:

„Vagy arra számítottatok, hogy beléptek a Paradicsomba, még azelőtt, hogy ahhoz hasonló [megpróbáltatás] érne titeket, mint azokat, akik előttetek enyésztek el? Nyomorúság és baj érte őket, és megrendültek, [olyannyira] hogy a küldött és azok a hívők, kik vele voltak azt mondták: Mikor [jön el] Allah győzelme? De igen! Allah győzelme bizony közel van!” (Korán 2: 214)

Abdul-Fattah Munif, MME

Tájékoztatás Arafat napjáról és az Eid al-Adha imáról

Tájékoztatás Arafat napjáról és az Eid al-Adha imáról

A Magyarországi Muszlimok Egyháza ezúton tájékoztat minden muszlimot, hogy az idei évben Arafat napja 2016. szeptember 11-én (vasárnap) lesz,...

A jó cselekedetek fogalma és Dhul-Hiddzsah első tíz napjának érdemei…

A jó cselekedetek fogalma és Dhul-Hiddzsah első tíz napjának érdemei 2015-09-11

Seikh Fares szónoklatának összefoglalója Az evilági élet értéktelen jó cselekedetek nélkül, és a túlvilági üdvözülés sem nyerhető el jótettek nélkül....

Arafah napjának jelentősége és a zarándoklati ünnepen ajánlott cselekedetek 2015-09-18

Arafah napjának jelentősége és a zarándoklati ünnepen ajánlott cselekedetek 2015-09-18

Fares seikh szónoklatának összefoglalója A Magasságos Allah elküldte Mohamed Prófétát az emberiséghez, így ő lett Allah kegye a hívő muszlimok...

Az iszlám zarándoklat történeti előzményei

Az iszlám zarándoklat történeti előzményei

Mekka és a Káaba rövid története Mekkát a Korán négy néven említi. Eredeti neve mellett olvashatjuk a „biztonságos város” (al-beled...

Az iszlám zarándoklat (al-haddzs) és az umra

Az iszlám zarándoklat (al-haddzs) és az umra

A zarándoklat (al-haddzs) az iszlám egyik pillére. Elvégzése minden olyan felnőtt muszlim férfi és nő számára kötelező legalább életében...

DUL HIJJAH hónapja

DUL  HIJJAH  hónapja

Dul Hijjah hónapja nemcsak azoknak a muszlimoknak jelentős akik elvégzik a Zarándoklatot, nem csak ők azok akik nagyon...

An-Nawawi által gyűjtött Negyven hadísz

An-Nawawi által gyűjtött Negyven hadísz

Az alábbi lejátszóban kiválaszthatod, hogy An-Nawawi által gyűjtött Negyven hadísz című könyvének melyik fejezetét szeretnéd meghallgatni. A lejátszó...

Dzul-Hiddzsah első tíz napjának érdeme, és az ebben az időszakban…

Dzul-Hiddzsah első tíz napjának érdeme, és az ebben az időszakban végzendő cselekedetek

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével Dzul-Hiddzsah első tíz napjának érdeme A Koránból és a Szunnából a következő idézetek bizonyítják...

A három legjelentősebb mecset az iszlámban

A három legjelentősebb mecset az iszlámban

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem szabad fölkerekedni [látogatási céllal utazni] egyetlen mecsethez sem, kivéve háromhoz:...

A mekkai zarándoklat

A mekkai zarándoklat

A mekkai zarándoklat tulajdonképpen a Kábához és a hozzá közel eső helységekhez történő ellátogatásból álló hosszú imádság. A mekkai...

Elérhetőségeink