- „Mi bizony megsegítjük küldötteinket és azokat, akik hisznek, az evilági életben és azon a napon is, melyen felállnak a tanúk (az Ítélet napján). Azon a napon az igazságtalanok bocsánatkérése nem lesz a hasznukra, átok és a legrosszabb lakhely jár nekik” (Korán 40: 51-52)

 

Az igazságtalanság és agresszió nem folytatódik örökké ezen a Földön, mert a zsarnokság csupán ideig-óráig uralkodhat, de végül az igazság kerekedik felül. Ez a Mindenható Allah törvénye mindenkivel szemben, aki harcol az Ő küldöttei ellen. Allah így szólt a Koránban:

„Bizony elküldtünk előtted küldötteket a népükhöz, majd világos bizonyítékokkal érkeztek hozzájuk, azután pedig bosszút álltunk azokon, akik bűnt követtek el, és kötelességünk volt támogatni a hívőket” (Korán 30: 47).

Ebből következik, hogy Allah legyőzi az igazságtalanokat, akik támadják a Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) által közvetített isteni üzenetet, az iszlám vallást, és kemény büntetést szab ki rájuk evilágon és a túlvilágon. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egy alkalommal így szólt: „Allah bizony időt ad az igazságtalannak, amikor azonban megragadja, nem hagyja futni” - és a következő áját recitálta: „Ilyen a te Urad büntetése, amikor megbünteti a városokat, amelyek igazságtalanok. Bizony a büntetése fájdalmas és kemény” (Korán 11: 102);

„Hány olyan várost pusztítottunk el, mely [lakossága] igazságtalanságot követett el, ezért kihalt és romokban hever. És [hány] elhagyatott kút [maradt utánuk] és [hány] magasba nyúló palota [áll romokban].” (Korán 22: 45)

Allah azt is mondta: „És ne gondold, hogy Allah figyelmen kívül hagyja azt, amit tesznek az igazságtalanok, csupán késlelteti őket egy olyan napra, amelyen rémültek lesznek a tekintetek.” (Korán 14: 42)

 

A küzdelem az igazság és a hamisság közt a Feltámadás napjáig folytatódik, de a végső győzelem tehát az istenfélő, jámbor embereké. Allah ugyanis nem engedi, hogy vallását és annak követőit eltöröljék a föld színéről: „Ó ti, akik hisztek! Legyetek Allah segítői, ahogyan Mária fia, Jézus szólt az apostolokhoz: Kik a segítőim az Allahhoz vezető úton? Az apostolok így szóltak: Mi vagyunk Allah segítői! Egy csoport Izrael fiai közül hívő lett, még egy másik csoport hitetlen lett. Mi támogattuk azokat, akik hisznek, az ellenségeikkel szemben, és ők lettek a győztesek” (Korán 61: 14).

 

A Mindenható Allah, amikor küldöttet küld egy néphez, azzal megpróbáltatás alá helyezi azt a népet. Az emberi közösségek ugyanis a küldöttek megjelenése előtt egyetlen közösséget képeztek, amelynek tagjai korábban mindannyian ragaszkodtak az evilági élethez, és annak díszeihez. Amikor azonban eljöttek a küldöttek, az emberek két csoportra oszlottak, az egyik csoport Allahot és a túlvilági kertet áhítozta, míg a másik csoport a múlandó evilági élet után áhítoztak, Allah pedig azoknak írta meg a győzelmet, akik Allah útját kívánják követni. Ezzel kapcsolatban mondta a magasságos Allah a Koránban: „Az emberek egy közösséget alkottak [majd összekülönböztek], azután Allah elküldte a prófétákat örömhírhozókként és intőkként, s lebocsátotta velük az Írást az igazsággal” (Korán 2: 213)

Azok a próbatételek, amelyek napjainkban a muszlim világközösség életében történnek, Allah engedelmével a muszlimok javára fognak válni, és számukra győzelemmel fognak végződni. Allah azt mondta:

„Vagy arra számítottatok, hogy beléptek a Paradicsomba, még azelőtt, hogy ahhoz hasonló [megpróbáltatás] érne titeket, mint azokat, akik előttetek enyésztek el? Nyomorúság és baj érte őket, és megrendültek, [olyannyira] hogy a küldött és azok a hívők, kik vele voltak azt mondták: Mikor [jön el] Allah győzelme? De igen! Allah győzelme bizony közel van!” (Korán 2: 214)

Abdul-Fattah Munif, MME

Párbeszéd 2016-11-25

Párbeszéd 2016-11-25

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklataA mai szónoklatot egy ájával kezdte a sejk, ami azzal függ össze, hogy mindannyian különbözőek vagyunk....

Allah megelégedése 2016-11-18

Allah megelégedése 2016-11-18

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklataDrága Testvéreim, a mai khutba témája az előző hetek folytatása, a megelégedés témakörében.

NYILATKOZAT MEKKA VÁROSÁRA IRÁNYULÓ RAKÉTATÁMADÁSRÓL

NYILATKOZAT MEKKA VÁROSÁRA IRÁNYULÓ RAKÉTATÁMADÁSRÓL

A Magyarországi Muszlimok Egyháza mélységesen elítéli a 2016. október 27-én Mekka városa ellenirányuló ballisztikus rakétatámadást, amelyet a húszi lázadók...

A jó végzet 2016-10-28

A jó végzet 2016-10-28

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata A sejk szónoklatában kihangsúlyozta azt a hadíszt, ami arról szól, hogy az Ítélet Napon úgy támad...

Emánah 2016-10-22

Emánah 2016-10-22

Sejk Fares Al-Qudaimi előadása A sejk az emánah-ról tartott beszédet a szombati előadáson, aminek a témája megegyezett a 10.21-i pénteki...

Isten említése 2016-10-14

Isten említése 2016-10-14

Abdulghani Al-Sabai testvérünk szónoklata A dzulhiddzsah és muharram hónapokra jellemző Allah emlegetése. A Zarándoklat pillérei is mind arra szolgálnak, hogy...

Szónoklat a hidzsráhról az új év kapcsán 2016-10-07

Szónoklat a hidzsráhról az új év kapcsán 2016-10-07

Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata Miről is lehetne szó a mai khutbán, mint hogy az új év alkalmából beszélni azokról a...

November hónap programjai a Budapest mecsetben

November hónap programjai a Budapest mecsetben

Kedves Testvéreink! Ahogy korábban már beharagoztuk, november tematikus hónap lesz, amikor az "Elégedettség" témáját fogjuk boncolgatni különböző oldalakról. Ez azt...

Allah Küldötte követése 2016-09-30

Allah Küldötte követése 2016-09-30

A mai khutbában Allah Küldöttének a követéséről esett szó.

A vallásban való könnyebbség 2016-09-23

A vallásban való könnyebbség 2016-09-23

A sejk mai khutbájában a vallásban való könnyebbségről beszélt.

A tudásszerzés 2016-09-16

A tudásszerzés 2016-09-16

A sejk a mai khutbájában olyan témát választott, ami az új tanév elkezdésével kapcsolatos. A tudásszerzés fontosságáról volt szó.

Arafat napja 2016-09-09

Arafat napja 2016-09-09

Közeledik Arafat napja, a mai khutbában a sejk ennek a napnak a kitüntetettségével foglalkozott.

Elérhetőségeink