- „Mi bizony megsegítjük küldötteinket és azokat, akik hisznek, az evilági életben és azon a napon is, melyen felállnak a tanúk (az Ítélet napján). Azon a napon az igazságtalanok bocsánatkérése nem lesz a hasznukra, átok és a legrosszabb lakhely jár nekik” (Korán 40: 51-52)

 

Az igazságtalanság és agresszió nem folytatódik örökké ezen a Földön, mert a zsarnokság csupán ideig-óráig uralkodhat, de végül az igazság kerekedik felül. Ez a Mindenható Allah törvénye mindenkivel szemben, aki harcol az Ő küldöttei ellen. Allah így szólt a Koránban:

„Bizony elküldtünk előtted küldötteket a népükhöz, majd világos bizonyítékokkal érkeztek hozzájuk, azután pedig bosszút álltunk azokon, akik bűnt követtek el, és kötelességünk volt támogatni a hívőket” (Korán 30: 47).

Ebből következik, hogy Allah legyőzi az igazságtalanokat, akik támadják a Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) által közvetített isteni üzenetet, az iszlám vallást, és kemény büntetést szab ki rájuk evilágon és a túlvilágon. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egy alkalommal így szólt: „Allah bizony időt ad az igazságtalannak, amikor azonban megragadja, nem hagyja futni” - és a következő áját recitálta: „Ilyen a te Urad büntetése, amikor megbünteti a városokat, amelyek igazságtalanok. Bizony a büntetése fájdalmas és kemény” (Korán 11: 102);

„Hány olyan várost pusztítottunk el, mely [lakossága] igazságtalanságot követett el, ezért kihalt és romokban hever. És [hány] elhagyatott kút [maradt utánuk] és [hány] magasba nyúló palota [áll romokban].” (Korán 22: 45)

Allah azt is mondta: „És ne gondold, hogy Allah figyelmen kívül hagyja azt, amit tesznek az igazságtalanok, csupán késlelteti őket egy olyan napra, amelyen rémültek lesznek a tekintetek.” (Korán 14: 42)

 

A küzdelem az igazság és a hamisság közt a Feltámadás napjáig folytatódik, de a végső győzelem tehát az istenfélő, jámbor embereké. Allah ugyanis nem engedi, hogy vallását és annak követőit eltöröljék a föld színéről: „Ó ti, akik hisztek! Legyetek Allah segítői, ahogyan Mária fia, Jézus szólt az apostolokhoz: Kik a segítőim az Allahhoz vezető úton? Az apostolok így szóltak: Mi vagyunk Allah segítői! Egy csoport Izrael fiai közül hívő lett, még egy másik csoport hitetlen lett. Mi támogattuk azokat, akik hisznek, az ellenségeikkel szemben, és ők lettek a győztesek” (Korán 61: 14).

 

A Mindenható Allah, amikor küldöttet küld egy néphez, azzal megpróbáltatás alá helyezi azt a népet. Az emberi közösségek ugyanis a küldöttek megjelenése előtt egyetlen közösséget képeztek, amelynek tagjai korábban mindannyian ragaszkodtak az evilági élethez, és annak díszeihez. Amikor azonban eljöttek a küldöttek, az emberek két csoportra oszlottak, az egyik csoport Allahot és a túlvilági kertet áhítozta, míg a másik csoport a múlandó evilági élet után áhítoztak, Allah pedig azoknak írta meg a győzelmet, akik Allah útját kívánják követni. Ezzel kapcsolatban mondta a magasságos Allah a Koránban: „Az emberek egy közösséget alkottak [majd összekülönböztek], azután Allah elküldte a prófétákat örömhírhozókként és intőkként, s lebocsátotta velük az Írást az igazsággal” (Korán 2: 213)

Azok a próbatételek, amelyek napjainkban a muszlim világközösség életében történnek, Allah engedelmével a muszlimok javára fognak válni, és számukra győzelemmel fognak végződni. Allah azt mondta:

„Vagy arra számítottatok, hogy beléptek a Paradicsomba, még azelőtt, hogy ahhoz hasonló [megpróbáltatás] érne titeket, mint azokat, akik előttetek enyésztek el? Nyomorúság és baj érte őket, és megrendültek, [olyannyira] hogy a küldött és azok a hívők, kik vele voltak azt mondták: Mikor [jön el] Allah győzelme? De igen! Allah győzelme bizony közel van!” (Korán 2: 214)

Abdul-Fattah Munif, MME

NYILATKOZAT A NIZZAI TÁMADÁSRÓL

NYILATKOZAT A NIZZAI TÁMADÁSRÓL

A Magyarországi Muszlimok Egyháza mélységesen elítéli a Nizzában csütörtök este elkövetett merényletet. A támadás olyan terrorakció volt, amire nincs magyarázat,...

Az Eid al-Fitr (a Böjmegtörés ünnepe) szónoklatának összefoglalója

Az Eid al-Fitr (a Böjmegtörés ünnepe) szónoklatának összefoglalója

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ahbar, lá iláha ill Allah,Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lilláhi-l-hamd (Allah a legnagyobb, Allah a...

Az egyenes út követése Ramadán után 2016-07-08

Az egyenes út követése Ramadán után 2016-07-08

Fares seikh pénteki beszédének összefoglalója A muszlim ember életében nagy jelentőséggel bír az egyenes út követése. Ez nem csupán az...

FitrZakát 2016-os évi összege, megfizetésének részletei

FitrZakát 2016-os évi összege, megfizetésének részletei

A hála és dicsőség Allahot illeti, és Allah áldása és békéje legyen Mohamed Prófétán, a háza népén, a társain,...

Az irigység jelentése és romboló hatása az egyénre és a…

Az irigység jelentése és romboló hatása az egyénre és a társadalomra nézve 2016-05-13

Fares seikh szónoklatának összefoglalója Az irigység a lelki szív „betegsége”, veszélyes és káros tulajdonság, amely boldogtalansághoz vezet, hiszen tönkreteszi az...

Az igazságtalanság és annak következménye 2016-05-06

Az igazságtalanság és annak következménye 2016-05-06

Fares seikh szónoklatának összefoglalója A Magasságos Allah így szólt egy szent hadíszban, amelyet Abú Dharr al-Ghifárira hivatkozva  jegyeztek fel, aki...

Az Allahhoz való közelkerülés lehetőségeinek kihasználása 2016-04-22

Az Allahhoz való közelkerülés lehetőségeinek kihasználása 2016-04-22

Abdul-Ghani testvérünk szónoklatának összefoglalása Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta két követőjének, Abú Dharr al-Ghifárí-nak és Muad ibn...

Azok, akik nem részesülnek Allah szeretetéből 2016-04-15

Azok, akik nem részesülnek Allah szeretetéből 2016-04-15

Fares seikh szónoklatának összefoglalása A Mindenható Allah a Koránban, hogy kik azok, akik nem részesülnek az Ő szeretetéből:

A Próféta tanácsai a csapásokat elszenvedett embereknek 2016-04-08

A Próféta tanácsai a csapásokat elszenvedett embereknek 2016-04-08

Ahmed seikh szónoklatának összefoglalása A Mindenható Allah az evilági életünkben próbatételeket helyezett, amelyek vagy vagyonunkat, vagy testünket, vagy családunkat érinti....

A Könyörületes szolgái és a bűnbánat tanúsítása 2016-04-01

A Könyörületes szolgái és a bűnbánat tanúsítása  2016-04-01

Fares seikh szónoklatának összefoglalása A Könyörületes szolgái jellemvonásainak tanulmányozását folytatva, ebben a szónoklatban a bűnbánat tanúsításának jelentőségéről volt szó.

A duaa (ima) ereje

A duaa (ima) ereje

A Duaa (ima) ereje   A duaa (ima) segítségével az ember bármikor,bárhol,bármely pillanatban fel tudja venni a kapcsolatot Allahhal és kiönteni...

Az árok népe - videó és letölthető MP3 fájl

Az árok népe - videó és letölthető MP3 fájl

Ez az igaz történet a 40 hadísz című kötetben található. A könyvről részletes információt találsz a letölthető könyvek menüpontban....

Elérhetőségeink