Iszlám kalligráfiák 2. rész - A kalligráfia kezdetei

Calligraphy-and-Islamic-Art-in-the-UKAz arab írás mint olyan nagyjából a 9. század elejére kialakult. Már több típusa van, de ezt még nem nevezték kalligráfiának, vannak kerekded (lágy), és sarkos (száraz) írásformák.


Ezeket általában, hivatalos papírokon, Qur'an másolatokon valamint az épületeket díszítő feliratokon alkalmazzák. Ebben a korszakban - tehát a 9. század végén - alakul ki a kalligráfia, vagyis a díszírás  ( A Hatt : Arabul annyit tesz "írás" )

Az írás funkciója szerint  3 fő terület alakul ki:

- Az az írás amit a sima könyvekben alkalmaznak, dísztelen egyszerű írás
- aztán a Díszírás, ami maga a kalligráf írás a jellegzetes,( akkoriban még nem volt annyi írástípus) kerekded jellemzőivel
- végül a hivatali levelekhez használt az  úgynevezett kancellária írás, Amiről majd később szó lesz ejtve a Diwani írástípus kapcsán.

1

Az írást már az iszlámot megelőző korokban is igen nagy tisztelet övezte az arabok között, a két nagy monoteista vallás követőivel (a zsidókkal, és a keresztényekkel) való találkozás is nagy hatással volt,
főleg az arab városlakókra a karavánutak mentén. Látták a zsidóknál az írás már-már vallásos tiszteletét, (ahogy a zsidók a tóratekercseikkel bántak) ez nagy hatást gyakorolt rájuk.
Az arab írás szent jellege azonban más megközelítésben is szoros összefüggésben áll magával az arab nyelv különleges helyzetével. A Korán minden szava Isten szava, és nem egyszerűen isteni ihletésű.
A Korán nyelve utánozhatatlan, ezért lehetetlen lefordítani is bármely más nyelvre !

2

​Az írás önmagában is szent, és hordozza a szentséget, és miután a Korán minden egyes szúrája ( egy kivételével ) azzal a mondattal kezdődik: " A Könyörületes és Irgalmas Isten nevében" ezért aki egy szép Baszmalát leír vagy leírat valakivel, és azt a háza falára kirakja, megszámlálhatatlan áldásban részesül.

​Az írás művészete és szókincse, a muszlim élet szerves részévé vált, az írástudatlanok számára talán még inkább, mint az írás művelőinek. E tudatlan emberek egy papírdarabot amin valamilyen
írás volt, mindig nagy óvatossággal kezeltek , mivel nem tudták mi van rajta, s ha gyanították hogy szent szöveg, tisztelettel bántak vele, nehogy Allah nevét beszennyezzék, vagy meggyalázzák.

A 9. század végére már kialakult az egész muszlim világban, végleges formában az arab írás minden eleme, vagyis maga a betűk rajza, és a betűket megkülönböztető pontok rendszere is.
Ez az Arab írás lényegét, és rendszerét tekintve változatlan maradt, mind a mai napig. A régről ránk maradt írásos emlékek, pontról, pontra megegyeznek a mai arab szövegekkel, más szóval élve egy az egyben ugyan az. Az a legcsodálatosabb dolog hogy nem változott semmit annyi évszázad alatt.

3

​Legközelebb a kalligráfia szabályairól fogok írni nektek, mert ez fontos, és erről beszélni kell mielőtt a főbb betűtípusokról elkezdenék írni.
Allah áldjon benneteket.
Yusuf

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink