Iszlám kalligráfiák 4. rész - A Kúfi írás típusai

11A különböző arab kalligráfiai stílusok, vagy típusok között nem egyszerű eligazodni, mivel ugyanazok a típusok, vagy stílusok, különböző korokban, és helyeken más - más néven is megtalálhatók (akkoriban még nem volt internet).


Más részük meg az idők folyamán ki is halt, helyet adva újabb kombinációknak, nos ezért nehéz a pontos eligazodás.

Az írástípusok :

A Kúfi írás:

"Az első írás, amely az értő emberek látását megvilágosította Isteni kinyilatkoztatással, és amely Isten tiltásait, és parancsait az emberek közé lehozta, a kúfi írás volt."

7

Senki szebben, s jobban, nem írt kúfi írással, mint Ali (Allah áldása szálljon rá) és a legkitűnőbb kúfi írásemlékeket Alihoz lehet visszavezetni. A kúfi írás fejlődése során, a kezdeti merev formákból, egyre inkább a túldíszítettség és az olvashatatlanság felé haladt, míg végül a legszélsőségesebb írásváltozatok is épp ezen írásfajtán belül jöttek létre. A kúfi írás viszont: Kiválóan alkalmas volt arra, hogy speciális mértani alakzatokba írják bele, illetve, hogy magából az írásból is, mértani idomokat alakítsanak ki, így későbbi felhasználása szoros kapcsolatba került az Arabeszkekkel, mint díszítőelemekkel.

8

Legalább 7 változatot lehet megkülönböztetni a kúfi íráson belül, de én csak a 4 legfőbbet tárgyalom itt:
Az első és a legrégebbi a nyugati kúfi, ami a legelső kúfi írás volt. Egyszerű és mégis szép, már megértése nehéz mivel, a pontozást nem mindig használta.
Ime az Al-Fatiha (A megnyitó) ezzel az írásfajtával:

9

A második, ami már ennek egy fejlettebb változata a keleti kúfi, itt már a betűk nyújtottabbak, tagoltabbak a mondatok, és a pontozás is előkerül, a könnyebb érthetőséget segítve.
Az Al-Ikhlasz szúra e szép betűtípussal:

10

A harmadik - és egyben a legszebb kúfi írás amit valaha is kifejlesztettek, Allahnak legyen hála (ez csak az én véleményem) - az ornamentikus kúfi. Itt már a formák, és az alakzatok,
végtelen változatai figyelhetők meg. Ezt az írást, nem csak kombinálták az Arabeszkkel, hanem volt ahol, és amikor  maga az írás szolgált Arabeszk-ként.
Íme ezen írásforma egy igen szép példája, leveles motívumokkal díszítve:

11

Végül a negyedik általam ismertetett írásforma a szögletes kúfi írás. Ez az egyik legkésőbbi írásforma, aminek kialakulására nagy valószínűséggel hatással volt a Kínai írás, amelynek minden jegyét egy - egy elvi négyzetben kell elképzelni.
És megint az Al-Ikhlasz szúrát idézem e szögletes írástípussal :

12

Ezenkívül persze akad még más változat is, de az ennek a négynek valamely továbbfejlesztett változata, amik persze nem kevésbé szépek, de én úgy gondoltam, bőven elég a főbb írástípusokat ismertetnem :)

Még egy dolog, amiről még az elején szeretnék pár szót mondani:
Az általam legtöbbet használt idézet minden írástípussal, az Al-Fatiha és az Al-Ikhlasz szúrák. Hogy mért e két szúrát választottam, magam sem tudom, talán lényegük, és szépségük miatt. Persze azért mint itt is látszik idézek máshonnan is Qur'an, és Szunna szövegeket.

Mára ezzel zárom soraim.
Allah áldjon benneteket.
Yusuf.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink