Istenemlegetés

1emlegetesAllah magasságos és hatalmas, de közel van a jámbor és elmélkedő emberekhez. Imáikra válaszol és megsegíti őket: „Emlékezzetek meg Rólam, hogy én is megemlékezhessek rólatok, legyetek hálásak Irántam, s ne hitetlenkedjetek Velem szemben!” (Korán 2:152)

Bővebben...

Az Allahról való megemlékezés erkölcsi hasznai

elhamdulillah11. Isten tetszését lehet vele elnyerni. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „A Magasztos Allah így szólt: – Én a szolgám gondolatában vagyok, s vele vagyok ha megemlékezik Rólam, s ha megemlékezik Rólam magában, Én is megemlékezem róla magamban, s ha nyilvánosan emlékezik meg rólam, akkor Én még jobb nyilvánosság előtt emlékezem meg róla, s ha közeledik Hozzám egy arasznyit, akkor Én egy ölnyit közeledem hozzá, s ha egy ölnyit közeledik Hozzám, akkor Én egy rőfnyit közeledem hozzá, s ha lépésben jön Felém, Én sietve megyek elé.” (al-Buhári)

Bővebben...

2. Felöltözési fohász

oltozikDicsőség Allahnak, aki ezzel (a ruhával) öltöztetett fel engem, és ellátott anélkül, hogy hatalmam vagy erőm lett volna rá. (Abu Dávúd)

Új ruha felvételekor mondható fohász:
Ó, Allah, Tiéd a dicsőség, Te öltöztettél fel engem ezzel (a ruhával). Tőled kérem a belőle származó jót, s azt a jót, amire készült. Nálad keresek menedéket a belőle származó rossz elől, s azon rossz elől, amire készült. (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

Bővebben...

3. A házból való távozási fohász

haz1– Allah nevében. Allahra hagyatkozom. Nincs hatalmam, sem erőm, csak Allah által. (Abu Dávúd, at-Tirmidi) 

– Ó, Allah, menedéket keresek Nálad attól, hogy tévelygő legyek, vagy tévelygésbe vigyenek engem, s attól, hogy botlást kövessek el, vagy botlásra késztessenek engem, s attól, hogy igazságtalanságot kövessek el, vagy igazságtalanságot szenvedjek, s attól, hogy tudatlan legyek [valakivel szemben], vagy tudatlan legyen valaki velem szemben. (Abu Dávúd)

Bővebben...

4. Isten emlegetése reggel és este

dua-reggela. Ájátul-kurszi olvasása. (Korán 2:225) (an-Naszái)

b. Korán: 112; 113; 114-es szúra olvasása. (at-Tirmidi)

c. Allah nevében, Akinek a nevét emlegetve nem árt semmi a földön, sem az égen, és Ő mindent halló és mindent tudó (Háromszor).
(at-Tirmidi, Abu Dávúd)

Bővebben...

5. Az alvás fohászai

dua-este– „A Próféta (béke legyen vele) minden este, midőn ágyába készült, a két kezét összefogta, beléjük lehelt, s a két tenyerébe recitálta a ,,Kul huva-llahu ahad” és a ,,Kul áúdu bi-rabbi-l-falak” és a ,,Kul áúdu bi-rabbi-n-nász” szúrákat (112., 113., 114. szúra), majd végigsimította a testének azon részeit amelyeket elért a két kezével, a fején és az arcán kezdve, s ezt háromszor tette meg.” (al-Buhári, Muszlim)

Bővebben...

6. Az evés előtti fohász

vacsora1 Ha valamelyikőtök enni akar, akkor mondja: ,,Biszmil-láh” [Allah nevében]. Ám ha elfelejtette ezt elmondani az elején, akkor mondja a végén: ,,Biszmil-láhi fi avvalihi va áhirih.” [Allah nevében az elején és a végén is.] (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

– Akinek Allah ételt ad, az mondja:
,,Alláhumma bárik lene fihi va att’imná hajran minhu” [Ó, Allah, áldd meg ezt nekünk, s táplálj bennünket még jobbal!] S ha valakinek Allah tejet juttat, az mondja: „Alláhumma bárik lana fihi va zidna minhu.” [Ó, Allah, áldd meg ezt nekünk, s adj még többet nekünk belőle! (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

Bővebben...

A muszlim erődítménye

fohaszoskonyv-borito-2014-1 Egyedül Allahot imádni, az első joga Allahnak a szolgáival szemben, és a legfontosabb eszköz Allah szeretetének elnyeréséhez Mohamed Próféta (béke legyen vele) követése. Az istenemlegetés pedig olyan nagy kegy és hatalmas ajándék, amivel kiérdemelhetők a kegyek és kivédhetők a csapások. Az istenemlegetés a szív tápláléka és gyógyszere, boldogsága és nyugalma, valamint a szemek fénye, az élet lelke és a lélek lélegzete. A muszlim elméjét Istenre való emlékezésnek kell betöltenie, és nyelvének a dicséret és a dicsőítés szavaival kell elfoglaltnak lennie. Ha minden tettünkben megemlékezünk Allahról, és Neki szenteljük gondolatainkat, akkor egyre jobban eltávolodunk a bűntől és a rossztól, mert így szem előtt tarthatjuk Allah parancsait, és egyre jobban mentesítjük magunkat az öncélú cselekvéstől.

A napi öt ima a legjobb alkalom az Allahról való megemlékezésre, de ezen kívül vannak olyan esetek, amikor a muszlim ember bizonyos mondatokat mond – eltérő módon az imádkozás formájától – azért, hogy hálát adjon és köszönetet mondjon Istennek, kifejezze reménykedését és bizalmát Isten segítségében és megemlékezzen Istenről és könyörületességéről. Ez a könyv lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük azt, hogy az egyes élethelyzetekben – a Korán és a Szunna szerint – milyen istenemlegetések ajánlatosak.

Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Yahya [János (béke legyen vele)] elrendelte Izrael fiainak: „És [Allah] azt parancsolta nektek, hogy emlegessétek Uratokat, mert ennek olyan a példázata, mint egy ember, aki után az ellenség sietve eredt, amíg meg nem érkezett egy erős várhoz (erődítményhez), és így védte megát tőlük. Így van a szolga is: nem védi magát a sátántól, csak Allah emlegetésével.” (Szahíh al-Dzsámi 1724)

A szándékunk e könyv elkészítésével Allah tetszésének és elégedettségének elnyerése volt, és Tőle kérünk bocsánatot a tévedéseinkért."

Kiadja a Magyarországi Muszlimok Egyháza

Puhafedeles, cérnafűzött, ragasztott könyv, terjedelme 226 oldal

Bővebben...

A zarándoklat

A zarándoklat ingyen letölthető könyvKönyvünk elsődleges célja, hogy a Mekkába induló testvéreinket megismertessük a zarándoklat pontos menetével, annak érdekében, hogy igyekezetük sikeres legyen. E mellett azonban – Isten segítségét kérve – részletesen be szeretnénk mutatni vallásunk ötödik pillérét, amely a legösszetettebb és leghosszabb istenszolgálat. Lényegesnek érezzük, hogy az ismeretek által nyert tudás eloszlassa testvéreink aggályait, és segítsen abban, hogy a szertartások bonyolultságát vagy nehézségét ne értékeljék túl.

 

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink