Vallás a gyűlölet ellen

  • Kategória: Hírek

parbeszed

A Heti TV "Biblia, Politika, Misztika" című műsorának volt vendége Sulok Zoltán közgazdász, iszlám teológus, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke.

A műsor a vallási párbeszéd jegyében zajlott Soós Eszter Petronella politilógus, francia szakértő és Dr. Perintfalvi Rita katolikus teológus társaságában. Szó volt többek között a muszlimok jelenlétéről Magyarországon, a muszlim férfiak és nők arányáról, a muszlim női munka szerepéről a közösségben, az iszlám életmódról, a muszlim ünnepekről, arról, hogy a menekültválság által kialakult belpolitikai hangulat milyen hatással van a muszlim nőkre elsősorban illetve a muszlim  közösségre. Továbbá a terrorizmusról és a dzsihád jelentéséről, a muszlimok viszonyáról a zsidókhoz és a keresztényekhez, a Pokolról és a Mennyországról valamint az adakozásról.

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 2. rész

Korán, iszlám, Allah, hadísz, Paradicsom, muszlim, bűnbánat, megbocsátás, bűnA bűnbánat előfeltételei

Számos tudós említette a bűnbánat elfogadhatóságának feltételeit . Ezeket a feltételeket a Korán ájái és erős hadíszok alapján állapították meg. Természetesen a bűnbánat nem csak egyszerű kijelentés, amelyet a nyelvével tesz az ember. Kísérnie kell bizonyos cselekedeteknek is, amelyek bizonyítják a bűnbánatot végző személy komoly szándékát.

Bővebben...

A Paradicsomba vezető út - 1. rész

Paradicsomba vezető út2003-ban adták ki, és azóta sajnos régen elfogyott már az Iszlám Egyház kiadásában megjelent "A Paradicsomba vezető út" című, Mohammed Thahlawy által írt nagyszerű könyv a bűnbánatról. Az interneten elérhető az iszlam.hu oldalon letölthetőben a teljes könyv. Ramadán hónapja az elmélyülés hónapja. Sok mindenben számot kell adnunk magunkban, vajon mindent megteszünk-e ami módunkban áll, vajon jól, helyesen tesszük-e Istenszolgálatunkat. Ebben kívánunk segítséget nyújtani e nagyszerű könyv részleteinek cikkekben való felelevenítésével - insa Allah.

 

Bővebben...

DUL HIJJAH hónapja

racka1.jpg

Dul Hijjah hónapja nemcsak azoknak a muszlimoknak jelentős akik elvégzik a Zarándoklatot, nem csak ők azok akik nagyon fontos és Allahnak nagyon kedves cselekedetet végezhetnek.
Azok a muszlimok akiknek nem áll módjukban, hogy elvégezzék a Zarándoklatot szintén ad lehetőséget Allah arra, hogy minél több jócselekedetet végezzenek és azt Allah különösképpen jutalmazza.
A dul Hijjah hónap első tíz napja nagy jelentőséggel bír az Allah felé való imádatunkban.
Az első tíz napja e hónapnak különleges időszak, Allah előnyben részesíti bármely más nappal szemben az évben.

Bővebben...

Lányok felnevelése

Egy másik változat szerint a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Akinek van három leánya, kiket elszállásol, ellátja őket és könyörületesen bánik velük, annak bizonny jár a Paradicsom.”. Ekkor azt kérdezte az egyik férfi a társaságból: „És két leány esetében, Ó Allah Küldötte?” A Próféta (béke legyen vele) azt felelte: „Két leány esetében is.”
Bővebben...

A reggeli és esti közösségi imák

A Nemes Küldött (béke legyen vele) örömhírt hozott a Paradicsomról azon (férfi) imádkozó számára, aki ügyel arra, hogy reggel és este közösségben imádkozzon a mecsetben. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki a mecsetbe jár reggel vagy este, annak Allah helyet készít a Paradicsomban minden egyes alkalomkor, amikor a mecsetbe megy.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Köszöntés

Abu Hurejrára való hivatkozással jegyezték fel, miszerint azt mondta: a Próféta (béke legyen vele) mondta: „Esküszöm arra, Akinek kezében van az életem, hogy nem léptek be a Paradicsomba, amíg nem vagytok hívők, és nem lesztek hívők, amíg nem szeretitek egymást.
Bővebben...

A vezetők magatartása

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Minden olyan ember számára, akire Allah ráhagyja nyáját (vezetői pozíciót szán neki), és úgy hal meg, hogy becsapja nyáját, Allah megtiltja a Paradicsomot.” (al-Bukhári és Muszlim). Egy másik változat szerint:
Bővebben...

Nagyképűség

Ibn Maszúdra való hivatkozással jegyezték fel, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem lép be a Paradicsomba, akinek egyetlen porszemnyi nagyképűség van a szívében.”
Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink