Hitoktatás

hitoktatasA muszlim családoknak hogyan kell eljárniuk a bevezetendő kötelező iskolai hitoktatással kapcsolatban?

A Magyarországi Muszlimok Egyháza (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 41., adószáma: 18240634-1-43, nyilvántartási száma: 00022/2012) nevében a következő vallásjogi állásfoglalást adom:

Bővebben...

A tarawih imák milyen jelentőséggel bírnak?

tarawih-imaA hála és a dicsőség Allahot illeti, és Allah áldása és békéje legyen Mohamed Prófétán, a háza népén, a társain, s azokon, akik jóravaló módon követik öt a Feltámadás Napjáig!

Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki virraszt Ramadán éjszakáin hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit.” (al-Bukhári, Muszlim). A hadíszban említett megbocsátás azt illeti, aki minden nap imádkozza Ramadanban a tarawih imát, vagy azt, akinek szándékában volt imádkozni, de valamilyen oknál fogva nem tudta azt megtenni. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ha megbetegszik a szolga vagy elutazik, Allah ugyanazt a jutalmat írja meg neki, mint amikor egészséges és otthon volt.” (szahihul-dzsámi 799)

Bővebben...

Ha valaki elmulasztotta a tarawih imát, be kell-e pótolnia?

ima3A hála és dicsőség Allahot illeti, és Allah áldása és békéje legyen Mohamed Prófétán, a háza népén, a társain, s azokon, akik jóravaló módon követik a Feltámadás Napjáig.

A tarawih ima ajánlott ima, nem kötelező, és aki szándékosan elhagyja nem követ bűnt, de sok jótól megfosztotta magát, hiszen Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki virraszt Ramadán éjszakáin hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit.” (al-Bukhári, Muszlim). Sok tudós szerint (ez a hanbaliták álláspontja és a hanafiták erősebb véleménye) nem kell bepótolni, ha elmegy az ideje. Ugyanakkor néhány tudós ajánlottnak tartja annak bepótlását. (Ez egy kevésbe erős vélemény a hanafitáknál, amely szerint addig pótolható, amíg nem jön a következő tarawih ima ideje, mások szerint addig, amíg egy hónap nem telik el.) A málikiták és a sáfiiták nem nyilatkoztak erről, al-Nawawi (sáfita tudós) kivételével, aki azt mondta: „Ha elmegy az ideje annak az ajánlott imának, ami időhöz van kötve, akkor ajánlott bepótolni.”

Bővebben...

Hogy lehet felvenni az iszlámot?

shahadaAz iszlám vallás felvétele formailag nagyon egyszerű: tanúsítani kell két muszlim tanú jelenlétében, hogy nincs más isten csak az Egyetlen Igaz Isten és Mohamed az Ő prófétája.

Bővebben...

Gondolatok a boldogságról

happy-muslimsAz emberek többsége számára általában pénzt, hatalmat, karriert, elismertséget, egészséget jelent, illetve azt, hogy szeretve érezzék magukat, de minden esetben egy olyan dolgot neveznek boldogságnak, ami hiányzik az életükből. Ez a hiány felnagyítja a jelentőségét, mindent ettől tesznek függővé, illetve ennek a hiánya bármire kifogásul szolgálhat.

Bővebben...

Válasz Mohamed Prófétát (béke legyen vele) pedofíliával vádlók számára

11Aisha bint Abu Bakr (Allah legyen elégedett vele) 9 éves volt, amikor a Próféta (béke legyen vele), az Isten által elrendelt előírások szerint, feleségül vette. A házasság nem volt Aisha akarata ellenére. Ő volt a Próféta legokosabb felesége, aki nagyon sok hadíszt (prófétai tanítást) adott tovább, illetve rengeteg tanítványa (férfiak és nők egyaránt) és saját idzstihádja (vallási véleményalkotási joga) volt. Aisha igazi vallásjogi szaktekintély volt.

Visszatérve a házasságra.

Bővebben...

Problémák az életben

meghatottsagKérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban
(összeállítva az érdeklődők feltett kérdéseiből)

Az iszlám vallásban a hit tételei között szerepel az „elrendelésbe, annak jó és rossz oldalába” vetett hit. Ennek alapján a muszlim ember tudja, hogy minden dolog, ami éri őt, Allahtól származik. Illetve a Koránban is van egy idézet: „Lehet, hogy valami ellenetekre van, noha az jó nektek, és lehet, hogy szerettek valamit, noha az rossz nektek. Allahnak tudása van, ti azonban nem tudtok.” (Korán 2:216)

Bővebben...

Gondolatok az elrendelésről

betegseg2Hiszünk az elrendelésben. Amikor valami nehézség vagy váratlan katasztrófa éri az embereket felteszik a kérdést: „Miért történt mindez? Hiszen nem csináltam semmit, ártatlan voltam!”

Bővebben...

Helyes-e a kihagyott, elmulasztott imádkozást éjszaka pótolni?

ima7- Az elmulasztott imádkozást, amint eszünkbe jut a mulasztás, rögtön, halasztgatás nélkül be kell pótolni. Elhalasztása bűnnek tekintendő. A "kada" (pótló) imádkozást úgy végezzük, ahogy az ima eredeti formájában van (a halk imát éjszaka, pótolva halkan, a hangosan recitálandót, napközben is hangosan).

Ha egy egész csoport elmulasztotta az imádkozást, akkor a pótlást ajánlatos közösen végezni. Még az úgynevezett "tiltott időkben" is szabad "kada" imát végezni, ha a mulasztás akkor jut eszünkbe.

Bővebben...

Gondolatok a kimondott szó felelősségéről

pletykaAz iszlám arra tanít minket, hogy ne nyilvánítsunk véleményt olyan dolgokról, amelyről nincs tudásunk. Óvakodjunk attól, hogy felelőtlen kijelentéseket tegyünk, vagy felelőtlenül cselekedjünk, mert minderről számot kell majd adnunk Allah előtt.

Bővebben...

Gondolatok a szegények megsegítéséről

adakozasAz iszlám vallás úgy tekint az élet eseményeire, mint próbatételekre, amelyek Isten akaratából érik az embereket. Van, akit Isten szegénységgel, s van, akit gazdagsággal tesz próbára. A szegény embernek türelmet kell tanúsítania, de eközben törekednie kell helyzetének javítására becsületes és megengedett munkák végzésével.

Bővebben...

Biztosítást kötni arra, ami iránt felelősséggel tartozunk

biztosításKérdés: Milyen vallásjogi döntvény vonatkozik olyan dolgok biztosítására, amelyek iránt felelősséggel tartozunk - gondolunk itt a mindenki által látogatható helyekre, mint például a könyvtárak, a központok és az ezekhez hasonlóak? Fontos tudni, hogy az esetleges balesetek, amelyek az ehhez hasonló helyeken történhetnek, akkora károkat okozhatnak, amelyeket képtelenek lennénk kárpótolni.

Bővebben...

Gondolatok a teremtés pontos idejéről

universumAz iszlám vallás szerint a teremtés történetének, folyamatának jelentős része a rejtett dolgokhoz tartozik. E dolgokról szerezhetünk ugyan részleges ismeretet az élő és élettelen teremtmények vizsgálatával, illetve Isten kinyilatkoztatásából.

Bővebben...

Elérhetőségeink