Hogy lehet felvenni az iszlámot?

shahadaAz iszlám vallás felvétele formailag nagyon egyszerű: tanúsítani kell két muszlim tanú jelenlétében, hogy nincs más isten csak az Egyetlen Igaz Isten és Mohamed az Ő prófétája.

Bővebben...

Gondolatok a boldogságról

happy-muslimsAz emberek többsége számára általában pénzt, hatalmat, karriert, elismertséget, egészséget jelent, illetve azt, hogy szeretve érezzék magukat, de minden esetben egy olyan dolgot neveznek boldogságnak, ami hiányzik az életükből. Ez a hiány felnagyítja a jelentőségét, mindent ettől tesznek függővé, illetve ennek a hiánya bármire kifogásul szolgálhat.

Bővebben...

Válasz Mohamed Prófétát (béke legyen vele) pedofíliával vádlók számára

11Aisha bint Abu Bakr (Allah legyen elégedett vele) 9 éves volt, amikor a Próféta (béke legyen vele), az Isten által elrendelt előírások szerint, feleségül vette. A házasság nem volt Aisha akarata ellenére. Ő volt a Próféta legokosabb felesége, aki nagyon sok hadíszt (prófétai tanítást) adott tovább, illetve rengeteg tanítványa (férfiak és nők egyaránt) és saját idzstihádja (vallási véleményalkotási joga) volt. Aisha igazi vallásjogi szaktekintély volt.

Visszatérve a házasságra.

Bővebben...

Problémák az életben

meghatottsagKérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban
(összeállítva az érdeklődők feltett kérdéseiből)

Az iszlám vallásban a hit tételei között szerepel az „elrendelésbe, annak jó és rossz oldalába” vetett hit. Ennek alapján a muszlim ember tudja, hogy minden dolog, ami éri őt, Allahtól származik. Illetve a Koránban is van egy idézet: „Lehet, hogy valami ellenetekre van, noha az jó nektek, és lehet, hogy szerettek valamit, noha az rossz nektek. Allahnak tudása van, ti azonban nem tudtok.” (Korán 2:216)

Bővebben...

Gondolatok az elrendelésről

betegseg2Hiszünk az elrendelésben. Amikor valami nehézség vagy váratlan katasztrófa éri az embereket felteszik a kérdést: „Miért történt mindez? Hiszen nem csináltam semmit, ártatlan voltam!”

Bővebben...

Helyes-e a kihagyott, elmulasztott imádkozást éjszaka pótolni?

ima7- Az elmulasztott imádkozást, amint eszünkbe jut a mulasztás, rögtön, halasztgatás nélkül be kell pótolni. Elhalasztása bűnnek tekintendő. A "kada" (pótló) imádkozást úgy végezzük, ahogy az ima eredeti formájában van (a halk imát éjszaka, pótolva halkan, a hangosan recitálandót, napközben is hangosan).

Ha egy egész csoport elmulasztotta az imádkozást, akkor a pótlást ajánlatos közösen végezni. Még az úgynevezett "tiltott időkben" is szabad "kada" imát végezni, ha a mulasztás akkor jut eszünkbe.

Bővebben...

Gondolatok a kimondott szó felelősségéről

pletykaAz iszlám arra tanít minket, hogy ne nyilvánítsunk véleményt olyan dolgokról, amelyről nincs tudásunk. Óvakodjunk attól, hogy felelőtlen kijelentéseket tegyünk, vagy felelőtlenül cselekedjünk, mert minderről számot kell majd adnunk Allah előtt.

Bővebben...

Gondolatok a szegények megsegítéséről

adakozasAz iszlám vallás úgy tekint az élet eseményeire, mint próbatételekre, amelyek Isten akaratából érik az embereket. Van, akit Isten szegénységgel, s van, akit gazdagsággal tesz próbára. A szegény embernek türelmet kell tanúsítania, de eközben törekednie kell helyzetének javítására becsületes és megengedett munkák végzésével.

Bővebben...

Biztosítást kötni arra, ami iránt felelősséggel tartozunk

biztosításKérdés: Milyen vallásjogi döntvény vonatkozik olyan dolgok biztosítására, amelyek iránt felelősséggel tartozunk - gondolunk itt a mindenki által látogatható helyekre, mint például a könyvtárak, a központok és az ezekhez hasonlóak? Fontos tudni, hogy az esetleges balesetek, amelyek az ehhez hasonló helyeken történhetnek, akkora károkat okozhatnak, amelyeket képtelenek lennénk kárpótolni.

Bővebben...

Gondolatok a teremtés pontos idejéről

universumAz iszlám vallás szerint a teremtés történetének, folyamatának jelentős része a rejtett dolgokhoz tartozik. E dolgokról szerezhetünk ugyan részleges ismeretet az élő és élettelen teremtmények vizsgálatával, illetve Isten kinyilatkoztatásából.

Bővebben...

Az adományozott pénzből megmaradt felesleg feletti rendelkezés

pénzKérdés: Milyen vallásjogi döntvény vonatkozik arra a pénzösszegre, amely feleslegessé válik, miután megvalósul, vagy meghiúsul az adományozás célja (bármilyen projekt), és megmarad egy bizonyos összeg feleslegként? Van-e joga a különböző alapítványok vezetőinek arra, hogy saját belátásuk szerint döntsenek a felesleges pénz sorsáról az adományozók értesítése nélkül? Ha nincs erre joguk, de ugyanakkor nem áll módjukban az adományozók értesítése, akkor mi a teendő?

Bővebben...

Muszlim temetés nem-muszlim temetőkben

temetoVannak meghatározott sariai előírások, amelyek szabályozzák a halott muszlim ügyeit, mint például megmosdatását, szemfedővel történő lefedését és az érte végzett imát. Ezek között szerepel a muszlimok temetőjében történő eltemetése.

Bővebben...

Gratuláció a nem-muszlimoknak, ünnepeik alkalmából

kezfogasBizonyára nagyon fontos és kényes kérdésről van szó, főleg a nyugaton tartózkodó, és az ottani nem-muszlim népekkel együtt élő muszlim testvérek és nővérek esetében, akik számos kérdést intéztek a Tanácshoz. Ezeket a hitbéli testvéreket és nővéreket sok, az élet diktálta (szomszédi, kollegiális, iskolai pajtási) kapcsolat köti össze ezekkel az emberekkel.

Bővebben...

Kamatozó banki kölcsönből vásárolt magán ingatlan esete nem iszlám országban

lakasvasarlasAz Írországi Dublinban 1999. okt. 27-étől 31-éig tartották a Kutató és Fatwa Tanács negyedik konferenciáját a kamatozó banki kölcsönről - más szóval, uzsora kamat, arabul Riba - vásárolt ingatlanok ügyében, mely Európa számos országában nézeteltéréseket és vitákat váltott ki. A tanácshoz számos disszertációt nyújtottak be e témában, melyek eltérő nézetűek voltak, és alaposan megvitatták, majd döntéseket hoztak róla Fatwaként többségi szavazással.

Bővebben...

A pénteki khutba (szónoklat) nem arab nyelven

khutbaKérdés: Nagy-Britanniában, az egyik mecsetben olyanok is részt vesznek a pénteki imádkozáson, akik nem értenek arabul, ugyanakkor mindenki beszéli a helyi (az angol) nyelvet. A kérdés az, hogy megengedett-e a szónoklatot azon a nyelven tartani, amelyet a hallgatóság beszél, ha az nem az arab nyelv?

Bővebben...

Hány alkalommal építették meg a Kábát?

kabaa A történelem folyamán - tudomásunk szerint - legalább négy alkalommal építették meg a Kábát. E négyen kívül - előtte és utána - elképzelhető, hogy volt több építése is, ezekről bizonyosat nem állíthatunk.

Bővebben...

Elérhetőségeink