Muszlim temetés nem-muszlim temetőkben

temetoVannak meghatározott sariai előírások, amelyek szabályozzák a halott muszlim ügyeit, mint például megmosdatását, szemfedővel történő lefedését és az érte végzett imát. Ezek között szerepel a muszlimok temetőjében történő eltemetése.

Ez azért fontos, mert az egyszerűség és az imairány, illetve a bálványimádók, a pazarlók utánzásának elkerülése szempontjából a muszlimoknak megvannak a saját temetkezési és a temetőbe-járási szokásaik. Köztudott, hogy minden (zsidó, keresztény vagy bálványimádó) hitközösségnek megvan a saját temetője, nem különleges tehát, hogy a muszlimok is saját temetővel rendelkeznek. A nem-muszlim országokban élő muszlimoknak azon kell igyekezniük - egymással együttműködve és a lehetőségek szerint -, hogy saját temetőt létesítsenek, mert ez erősíti a létüket és őrzi a személyiségüket. Ha azonban nem szerezhetnek saját, önálló temetőt, akkor legalább rendelkezzenek egy telekrésszel a nem-muszlim temetőben, ahová eltemethetik a halottaikat.
Ha egyik eset sem jöhet szóba, akkor bárhová, akár a nem-muszlim temetőbe is eltemethetik a halottaikat, hiszen Allah az emberrel szemben támasztott elvárásai csak annak lehetőségein belül mozognak. Ebben az esetben nem árt a muszlimnak, ha nem-muszlim temetőben helyezik el, mert az ember cselekedete és jótettei azok, amelyek a hasznára válhatnak a túlvilágban, nem pedig a temetési helye:

"És hogy az embernek az lesz csak osztályrésze, amiért buzgólkodott." (Korán 53: 39)

Salman Al-Farisi (Allah elégedett legyen vele) azt mondta: "a föld senkit sem szentel meg, az embert csak a tettei szentelik meg". A muszlimnak az elhalálozási hely szerinti eltemetése alapjaiban a sariának felel meg, és egyszerűbb, mint néhány muszlimot megterhelni anyagilag és fizikailag halottainak muszlim országokba történő elszállításával.
Azonban a muszlim temető távolsága nem indokolhatja a nem-muszlim temetőbe történő temetkezést. Ugyanis a temetők látogatása eredetileg a látogató érdekeit volt hivatott szolgálni, hogy okuljon, ahogy a hadíthban olvasható: "Megtiltottam nektek a temetői látogatásokat, de igen látogassátok meg, mert meglágyítja a szívet, könnyeket fakaszt és a túlvilágra emlékeztet" (Anasra hivatkozva előadta Ahmed és Al-Hakim).
Ami a halottat érinti: a muszlim imádkozhat érte, és isteni megbocsátásért esedezhet érte, a Magasztos Allah jóságából és megbocsátást nyerhet, bárhol is legyen az érte imádkozó és bocsánatot kérő személy.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink