Gondolatok a politikai választásokról

szavazMiért van az, hogy a politika ennyire szélsőséges reakciókat vált ki az emberekből? A választások, a kampány miért okoz az emberek között konfliktusokat? Tényleg annyira fontos a meggyőzés, hogy ezért másokat akár meg is bántsunk? Lehetne másképp is?Az iszlám a legmagasabb erkölcsi normák betartására szólítja híveit és elrendeli a másokkal való legelőnyösebb bánásmódot. A Koránban az áll:
„Bizony, Allah megparancsolja az igazságosságot, a szép bánásmódot, s a rokonoknak való adakozást, s eltilt attól, ami förtelem és elvetendő, és a jogtalan erőszaktól. Talán hallgattok az intő szóra!” (16:90)

Az embernek Isten szabad akaratot adott, s ezért mindenkinek joga van kifejezni a véleményét. A véleménynyilvánítás szabadsága óriási felelősség is egyben, hiszen az ember feladata a felvirágoztatás, a javítás, a helyreállítás és a jóság terjesztése a földön. Allah azt mondja a Koránban:
„A hívők – férfiak és nők egyaránt – egymás pártfogói. Azt parancsolják meg, ami helyénvaló, és azt tiltják meg, ami elvetendő. Elvégzik az imádkozást, adakoznak és engedelmeskednek Allahnak és a küldöttének. Allah irgalmas lesz hozzájuk. Allah bizony Hatalmas és Bölcs.” (Korán 9: 71).

A véleménynyilvánításnak is ezeket a célokat kell szolgálnia. Ebből következik az is, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki mások lenézésére, becsmérelésére, gúnyolására, bántalmazására vagy valótlan vádak hangoztatására.
Allah azt mondta:
„És ne indítson titeket bizonyos emberek iránti gyűlöletetek arra, hogy igazságtalanok legyetek! Legyetek hát igazságosak, ez közelebb áll az istenfélelemhez.” (Korán 5: 8).

Tehát el kell fogadni és el kell ismerni a jót akármilyen távoli embertől is jön és el kell utasítani a rosszat akármilyen közeli embertől is jön.
Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta:
„Segíts a testvéreden, ha igazságtalanságot követ el, vagy ha igazságtalanságot szenved!” Erre egy férfi azt kérdezte: Ó, Allah Küldötte! Segítek neki, ha igazságtalanságot szenved, de ha igazságtalanságot követ el, hogy segítsek rajta? Azt felelte: „Ha megakadályozod őt az igazságtalanság elkövetésében, ez a segítség neki.” (al-Bukhári).

Dr. Shubail Mohamed Eisa

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink