Istennel, hittel, boldogulással kapcsolatos kérdések

elrendeles2Kérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban
(összeállítva az érdeklődők feltett kérdéseiből)

Hogyan jött létre az Önök hite, szent iratai szerint a minket körülvevő valóság, a világ, és a benne lévő élőlények?

A világegyetemet, s mindent, ami abban van, a láthatót, a láthatatlant, a rejtettet és a nyilvánvalót Isten teremtette.

Létezik Isten az Önök hite szerint? Ha igen, milyen Ő? Személyes, személytelen? Végtelen erővel, végtelen képességekkel rendelkezik, vagy korlátozott az ereje, korlátozottak a képességei? Esetleg több isten is létezik?

Az iszlám szerint Isten létezik, és csak egyetlen Isten van. (Ezért használjuk előszeretettel az "Allah" nevet, mert ez nyelvileg kifejezi, hogy Isten Egy, ugyanis azt jelenti, hogy az Egyetlen Isten.) A világegyetemben minden létező teremtmény. Isten nem része a teremtésnek, hanem felette áll annak. Isten hatalma és tudása mindent átfog. Az iszlám hitben az Istenbe vetett hitnek 3 pillére van:
1. hiszünk abban, hogy mindent, ami a világban van Isten teremtette, s Ő tartja fenn azokat. Amit Isten akar, az megtörténik, amint nem akar, az soha nem történhet meg.
2. Minden istenszolgálat kizárólag Isten felé irányulhat, közvetítők nélkül. Csak Isten jogosult az imádatra. (De itt nagyon fontos, hogy úgy kell imádni Istent, ahogy Ő ezt előírta.)
3. Nevek és tulajdonságok. Mivel Isten nem része a teremtésnek nem tudjuk megismerni Őt. A teremtésben jelek vannak, amelyekből Isten bizonyos tulajdonságaira következtethetünk, ugyanakkor számos dologra nem. Ezért azokban a nevekben és tulajdonságokban hiszünk, amelyeket Isten kinyilatkoztatott saját magáról. S ezekkel kapcsolatban nem bonyolódunk találgatásokba vagy filozófiai fejtegetésekbe. Pl. Isten lát. A muszlim ember számára a jelentés világos, a hogyan nem fontos. (Azaz Isten úgy lát, ahogy az istenségéhez, méltóságához, hatalmához stb. illik.)

Mi az emberi élet értelme, célja?
A Koránban (Isten utolsó kinyilatkoztatása Mohamed Prófétához - béke legyen vele) tudtunkra adta ezt:
"Azért teremtettem a dzsinneket és az embereket, hogy Engem szolgáljanak." (Korán 51:56)
illetve:
"És [emlékezz arra], amikor Urad így szólt az angyalokhoz: „Bizony helytartót fogok helyezni a földre”, azt mondták: „Vajon olyasvalakit helyezel oda, aki ott romlást okoz és vért ont, holott mi magasztaljuk a Dicsőséged, és Szentségedet zengjük?” [Allah így szólt]: „Én bizony tudom, amit ti nem tudtok.” (Korán 2:30)
Az iszlám szerint az ember a helytartó a földön, ahol Isten birodalmában, Isten törvényei szerint viseli a felelősséget, amiért elszámolással tartozik (az Ítélet Napján) és jutalmat (Paradicsom) vagy büntetést (Pokol) fog kapni.

Mi történik az emberrel a halál után? Pontosabban mi történhet jó és rossz esetben, illetve - ha van olyan - legjobb esetben?
Az ember élete szakaszokból áll, amelyeket határok választanak el, amelyeken visszafelé haladni nem lehet. A magzati élet határa/lezárója a születés, amikor az evilági életbe lép az ember. Az evilági életet a hál zárja le, amikor a köztes vagy sírvilágba kerül az ember (amiről igen kevés az információ, mert a rejtett dolgokhoz tartozik. Ott várakozás van, biztos tudás, cselekvési lehetőség nélkül.) A köztes világot a feltámadás (Ítélet Nap) zárja le, amikor Isten újra teremti az embereket és mindenki megkapja a jutalmát (bekerülés a Paradicsomba) vagy büntetését (bekerülés a Pokolba) Isten igazságos ítélete szerint. A Paradicsomban, illetve a Pokolban nincs halál a jutalmazás, illetve a büntetés örökké tart.

Hogyan érhető el a "halál utáni legjobb állapot"? Mit kell tennie az embernek ehhez?
Az iszlám szerint követni kell az útmutatást, amit Isten küldött az embereknek. (Sok ilyen üzenet érkezett, de azok nem maradtak fenn eredeti formájukban.) e kell tartania Isten parancsait, s el kell kerülnie a tilalmait. Ezeket a Korán és a Szunna (Mohamed Próféta mondásai, tettei és jóváhagyásai).

Önök szerint más úton haladva, más vallást követve is el lehet érni a "halál utáni legjobbat", vagy csak az Önök vallása által lehet azt elérni?
Az iszlám szerint úgy kell szolgálni Isten, ahogy Ő parancsolta. Ugyanakkor az ember szabad akaratot kapott. Szabadon választ utat, hitet, értékeket magának. Élete során megpróbáltatások és nehézségek érik. Végül Isten elé áll, és Isten ítélkezik felette.
Az iszlám szerint egy Isten van, aki egy vallást fogad el. (Bár megadta a szabadságot más vallás követésére is, illetve azokat is vallásnak nevezte a Koránban.)
Néhány idézet ezzel kapcsolatban:

Ez a befejező kinyilatkoztatás, az utolsó, a végleges.
"Mohamed Allah küldötte és a próféták pecsétje! Allah minden dolog tudója.” (Korán 33:40)
"Ezen a napon teljessé tettem vallásotokat, kiteljesítettem kegyemet irántatok és kiválasztottam számotokra vallásul az iszlámot.” (Korán, 5: 3)
Ami nem fog elveszni vagy megváltozni, mert Isten garantálja a megőrzését.
"Bizony, Mi leküldtük az írást, és bizony megőrizzük azt." (Korán 15:9)

Nem kötelező követni, hiszen szabad akarata van az embernek.
"Nincs kényszer a vallásban! Immár látván látszik az igaz út különbözősége   a tévelygéstől. Aki megtagadja a bálványokat és hisz Allahban, az szilárd fogantyúba kapaszkodik, amely nem szakad el. Allah [mindent] hall és mindent tud.” (Korán 2:256)
„És mondd: „[Ez] az igazság, [amely] az Uradtól [jön]. Aki akar, az higgyen, és aki akar, az ne higgyen!" (Korán 18:29)

De Isten másik vallás követését nem fogadja el.
"Az [igazi] vallás Allah előtt az iszlám.” (Korán 3:19)
"Aki nem az iszlám, hanem más vallás után vágyakozik, attól az nem fog elfogadtatni, és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni.” (Korán 3:85)
A válasz az, hogy más úton haladva nem lehet elérni. Hitünk szerint minden próféta az iszlámot (vagyis Istennek való önkéntes alávetést) hirdette. Ezért a múltban ha valaki követett egy prófétát úgy ahogy az tanította és azon a hiten halt meg, az a Paradicsomba kerül. (Pl. valaki követte Mózest - béke legyen vele - vagy Jézust - béke legyen vele -, hogy ő tanította és ezen a hiten halt meg, az az ember muszlim volt, és a Paradicsomba kerül a Feltámadás Napján.)

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink