Problémák az életben

meghatottsagKérdések és válaszok az iszlámmal kapcsolatban
(összeállítva az érdeklődők feltett kérdéseiből)

Az iszlám vallásban a hit tételei között szerepel az „elrendelésbe, annak jó és rossz oldalába” vetett hit. Ennek alapján a muszlim ember tudja, hogy minden dolog, ami éri őt, Allahtól származik. Illetve a Koránban is van egy idézet: „Lehet, hogy valami ellenetekre van, noha az jó nektek, és lehet, hogy szerettek valamit, noha az rossz nektek. Allahnak tudása van, ti azonban nem tudtok.” (Korán 2:216)


Ugyanakkor a muszlim embernek tudnia kell azt is, hogy fohászának, amikor őszinte szándékkal fordul Allah felé a kérésével, van hatása. A fohász a kért dolog beteljesülését hozhatja, ha Allah úgy akarja, elháríthat negatív és kedvezőtlen dolgokat, károkat, illetve növelheti a túlvilági jutalmat. A fohász elfogadásának és teljesülésének az útjában állnak azonban az ember bűnei, amelyek tudatosan vagy a tudta nélkül elkövetett.
Továbbá a muszlim embernek azt is tudnia kell, hogy az adakozásban tisztulás van a számára, mert az adomány kioltja Allah haragját, ahogy a víz is eloltja a tűzet. Gyógyulás van benne és gyarapodás.
Ezért az embernek, ha úgy érzi, hogy semmi sem sikerül az életében az nem feltétlenül baj, mert Allah ezzel felhívhatja a figyelmét olyan dolgokra, amit meg kell változtatnia a Túlvilági siker érdekében. Ilyenkor az embernek hálát kell adnia Allahnak, mert hány ember van, aki a rossz úton jár, s nem kap ilyen figyelmeztetést!


Ilyenkor a muszlim embernek meg kell állnia és önvizsgálatot kell tartania. Felül kell vizsgálnia minden tettét és viszonyát az alábbi fő területeken:
-    Milyen a viszonya Allahhal. Betartja-e Allah parancsait, követi-e Mohamed Próféta (béke legyen vele) utasításait? Elkerüli Allah tilalmait, illetve tartózkodik-e azoktól a dolgoktól, amelyeket Mohamed Próféta (béke legyen vele) megtiltott? Időben és helyesen imádkozik-e, helyes-e a tisztálkodása? Eleget tesz-e a vallási parancsoknak munkájában, azaz megengedett forrásból keresi a pénzét, illetve megengedett dolgokra költ-e? Ha van vagyona, fizet-e zakatot, ha ez kötelezővé válik a számára? Helyes-e a böjtölése Ramadánban? Fizeti-e a zakat al-fitr-et Ramadánban? Részt vesz-e a pénteki imán, amikor ezt megteheti? Olvassa-e a Koránt? Fohászkodik-e rendszeresen? stb.
-    Milyen a viszonya az emberekkel (a családjával, a rokonaival, az ismerősökkel és az idegenekkel)? Az iszlám szerint viszonyul-e hozzájuk, jó erkölccsel, szeretettel és tisztelettel? Teljesíti-e kötelességeit velük szemben? Megadja-e a jogaikat?
-    Milyen a viszonya a többi teremtménnyel? Teljesíti-e kötelességeit velük szemben? Megadja-e a jogaikat?

A vizsgálat mellett meg kell próbálnia javítani az istenszolgálaton. Pl. fohászkodjon többet, nagyobb odaadással, imádkozzon éjszaka (az isá és a fadzsr között) önkéntes imát, tartson önkéntes böjtnapokat, adakozzon többet, kérjen bocsánatot gyakran Allahtól (mondja sokszor, hogy asztagfir-ullah), ha van lehetősége, menjen Omrára vagy zarándoklatra, keresse a jó muszlimok társaságát és próbáljon vallási tudást szerezni.

Insa Allah, ha megteszi ezeket, érezni fogja a pozitív hatásokat. Fohászkodjon, kérje Allah segítségét és gondoljon arra, hogy az éjszaka legsötétebb része után jön a hajnal fénye. Ahogy Allah mondja a Koránban: „Bizony a nehézség könnyebbséggel jár” (Korán 94:6) Azaz minden megpróbáltatás után jön a megoldás, ha az ember hittel és türelemmel viseli el azokat.

Allah minden dolog legjobb tudója.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink