Kitől származik az ember?

elrendeles2Az iszlám vallás szerint a világegyetem és az abban található minden létező Isten teremtésének eredménye.

Isten minden teremtett dolog létezésének, változásának és elmúlásának oka. Isten egyedül teremtette a világegyetemet, Ő egyedül tartja fenn azt és Hozzá lesz a visszatérés az Ítélet Napján. Így az iszlám szerint semmi sem történik, s nem is történhet a világban Isten akarata nélkül. Ezzel szemben az evolúció elmélete (s itt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy csak egy elméletről van szó, amivel szemben tudományosan megalapozott kételyek merülhetnek fel) a világban végbemenő változásokat a „véletlen” vagy a „körülmények” művének tekinti. Ugyanakkor a teremtés történetének, folyamatának jelentős része a rejtett dolgokhoz tartozik, amelyekről csak Istentől kaphatunk információt. Allah azt mondja a Koránban:

„Nem tettem meg őket tanúknak sem az egek és a föld teremtésekor, sem akkor, amikor őket magukat megteremtettem.” (Korán 18:51).

Az élő és élettelen teremtmények vizsgálatával szerezhetünk ugyan tudást világunk működéséről, de létrejöttük, illetve a bennük bekövetkező változások végső okát soha nem fogjuk tudni feltárni, hiszen az maga Isten.

A Koránban Isten nem nyilatkoztatta ki a teremtés pontos idejét, illetve menetét – hiszen a Koránban megjelenő sok más történethez hasonlóan – nem a teremtés ideje vagy pontos menete a fontos, hanem az abban rejlő tanulságok, bölcsességek és az emberre rótt kötelességek, amelyekkel Teremtőjének tartozik, annak

„aki megteremtette a halált és az életet, hogy próbára tegyen benneteket, melyikőtöknek jobb a cselekedete” (Korán 67:2).

Ezért a Korán soha nem került és soha nem fog ellentmondásba kerülni a tudományos vizsgálatok eredményeivel, amelyek a teremtmények minél pontosabb megismerésére törekszenek. S ezért nincs is szükségünk az evolúció elméletére. Allah azt mondja:

„Megbecsültük hajdan Ádám fiait. És vittük őket a szárazföldön és a tengeren és (mindenféle) jó dologgal láttuk el őket. És azok között, akiket teremtettünk, sokak fölé emeltük őket jól láthatóan.” (Korán 17:70)

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink