Ramadán és a Szent Korán - 2012-07-27

  • Kategória: 2012

koran-fatiha2012. július 27. Pénteki szónoklat – Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

A hónap, amelyben vagyunk, az a hónap amelyben a Szent Korán kinyilatkoztatást nyert. Mit is jelent a Korán?

A Korán Allah beszéde, amely lebocsátásra került Mohamednek (Allah dicsérje és üdvözítse), amelynek szavai utánozhatatlanok, és amelynek recitálása istenszolgálat, valamint és amelyet több hagyományláncon keresztül adtak tovább, és amelyet a kötetekbe írtak, kezdve a Megnyitó c. szúrától, egészen Az emberek c. szúráig.

A magasságos Allah több néven is említette a Koránt, melyek közé tartozik:

Bővebben...

Felszólítás a helyénvaló tettekre és óva intés az elvetendő tettektől 2011-12-23

  • Kategória: 2011

hajo2011. december 23. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám vallásban a muszlim emberek kötelessége felhívni az emberek figyelmét a helyes cselekedetekre, és ösztönözni őket a jóra, továbbá elutasítani a rossz cselekedeteket, és óva inteni azoktól.
A magasságos Allah azt mondta a Koránban:
„Legyen belőletek egy olyan közösség, amely a jóra hív, felszólít a helyénvalóra, óva int az elvetendőtől! Ők azok, akik boldogulnak” (Korán 3: 103)

Bővebben...

A hittestvériség jelentősége az iszlámban 2011-12-16

  • Kategória: 2011

testver2011. december 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója 

A hittestvériség Allahtól származó kegy, amely érzületet Allah helyezi szolgáinak szívébe.

 - A hittestvériség Allah kegye: A magasságos Allah így szólt a Koránban: „Ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd összehangolta a szíveteket, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek.” (Korán 3: 103)

Bővebben...

Ének- és zenehallgatás az iszlámban

zene-az-iszlamban-062001-ben fordítottam egy vallási témájú rövid művet „Tiltott dolgok, amit figyelmen kívül hagynak az emberek – és amelyektől óvakodni kell” címmel, Muhammad Szaleh al-Muneddzsid szíriai származású sejk tollából, aki olyan közismert vallástudósoktól tanult, mint Ibn Báz, Ibn Uthajmín, vagy al-Albání. Emlékszem arra, hogy ez volt az első könyv, amit arabról magyarra fordítottam, és amikor a könyvecske megjelent, vegyes fogadtatásban részesült a hazai muszlimok részéről. A többség kifejezetten örült annak hogy végre megjelent az iszlám hitélettel, viselkedéssel, családjoggal, kereskedelemmel és más témákkal foglalkozó, hiánypótló kiadvány, azonban voltak, akik fenntartásokkal fogadták. Akik nem rajongtak a könyvért, többek között azt sérelmezték, hogy az író az arab társadalmakban felmerülő problémákra adott meglehetősen markáns választ, és azt is szóvá tették, hogy a szerző a hanbalita jogi irányzatot és az ún. vahhábita mozgalmat képviseli, és a „minden tilos” típusú vallásosság ijesztő szellemét látták benne.

Bővebben...

A tolerancia kultúrája a muszlimoknál

toleranceAz iszlám vallás tanításai egyértelműen kimondják, hogy az ún. égi (kinyilatkoztatott), vallások iránt toleranciát kell tanúsítani. Az iszlám megköveteli híveitől, hogy higgyenek az összes prófétában, akiket az Isten elküldött. Nem szabad különbséget tenni közöttük, hisz mindnyájukat Allah küldte el. Az iszlám nem kívánja felszámolni a más hitet követő közösségeket, sőt megvédi az Istenhez különböző módon közeledni vágyó emberek közösségét és imaházait, még akkor is, ha a Korán által helytelennek vagy felülírtnak ítélt formában imádkoznak:

Bővebben...

Arab írás-olvasás videó leckék

Arab írás-olvasás videó leckékAz iszlam.com új videó sorozatot indít az arab írás-olvasás tanulásához. Segítségével el tudjátok sajátítani az arab ábécé olvasásához, írásához szükséges alapokat, és gyakorlás után képesek lesztek olvasni a Kegyes Koránt insha Allah. A videókat folyamatosan vesszük fel, az elkészült, feltöltött részeket itt lejjebb nézhetitek meg.

 

Bővebben...

Az istenemlegetés jelentősége a hívő életében - 2011-08-04

  • Kategória: 2011

Az istenemlegetés jelentősége a hívő életébenAbdulrahman és Atiyya egyiptomi seikhek 1432. Ramadán 4-én tartott leckéi alapján

Mit jelent az istenemlegetés? Arabul úgy mondjuk: dzikr Allah, vagyis Allah emlegetése, az Allahról való megemlékezés. Azt mondják a tudósok, hogy csekély erőfeszítést igénylő, mégis hatalmas jutalommal kecsegtető istenszolgálatról van szó. Eszünkbe juthat az a hadísz a Negyven hagyományból, amelyben Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) szegényebb társai elpanaszolják, hogy a gazdagok elviszik a jutalmat előlük, vagyis nagyobb jutalomban részesíti őket Allah a túlvilágon, mert van miből adakozniuk, nekik pedig szegénységük miatt nincs miből. Erre a Próféta megtanítja nekik, hogyha ismételgetik az Allahot magasztaló, Őt dicsőítő és az Ő nagyságát zengő istenemlegetéseket, akkor ezzel jótékonykodóvá válnak Allahnál.

Bővebben...

A Kegyes Korán recitálása dzsuzonként 19. dzsuz

A Kegyes Korán harminc nagyjából egyenlő részre van osztva, amelyeket Ramadán hónap napjaiban recitálva naponta egy-egy harmincadot (dzsuz) mondanak el, így Ramadán hónap végére a teljes Koránt végigrecitálják a muszlimok. Ramadán tizenkilencedik napján a tizenkilencedik dzsuzt hallhatjátok. Allah fogadja el imáitokat és böjtötöket.

Korán 19. dzsuz

Azok számára, akik a Ramadánban a Korán fordításokat olvassák, megadjuk a dzsuzok beosztását, mivel a fordításokban általában nem jelölik azokat:
Bővebben...

A Kegyes Korán recitálása dzsuzonként 20. dzsuz

A Kegyes Korán harminc nagyjából egyenlő részre van osztva, amelyeket Ramadán hónap napjaiban recitálva naponta egy-egy harmincadot (dzsuz) mondanak el, így Ramadán hónap végére a teljes Koránt végigrecitálják a muszlimok. Ramadán huszadik napján a huszadik dzsuzt hallhatjátok. Allah fogadja el imáitokat és böjtötöket.

Korán 20. dzsuz

Azok számára, akik a Ramadánban a Korán fordításokat olvassák, megadjuk a dzsuzok beosztását, mivel a fordításokban általában nem jelölik azokat:
Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink