Hitoktatás

hitoktatasA muszlim családoknak hogyan kell eljárniuk a bevezetendő kötelező iskolai hitoktatással kapcsolatban?

A Magyarországi Muszlimok Egyháza (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 41., adószáma: 18240634-1-43, nyilvántartási száma: 00022/2012) nevében a következő vallásjogi állásfoglalást adom:

Bővebben...

A tarawih imák milyen jelentőséggel bírnak?

tarawih-imaA hála és a dicsőség Allahot illeti, és Allah áldása és békéje legyen Mohamed Prófétán, a háza népén, a társain, s azokon, akik jóravaló módon követik öt a Feltámadás Napjáig!

Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki virraszt Ramadán éjszakáin hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit.” (al-Bukhári, Muszlim). A hadíszban említett megbocsátás azt illeti, aki minden nap imádkozza Ramadanban a tarawih imát, vagy azt, akinek szándékában volt imádkozni, de valamilyen oknál fogva nem tudta azt megtenni. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ha megbetegszik a szolga vagy elutazik, Allah ugyanazt a jutalmat írja meg neki, mint amikor egészséges és otthon volt.” (szahihul-dzsámi 799)

Bővebben...

Ha valaki elmulasztotta a tarawih imát, be kell-e pótolnia?

ima3A hála és dicsőség Allahot illeti, és Allah áldása és békéje legyen Mohamed Prófétán, a háza népén, a társain, s azokon, akik jóravaló módon követik a Feltámadás Napjáig.

A tarawih ima ajánlott ima, nem kötelező, és aki szándékosan elhagyja nem követ bűnt, de sok jótól megfosztotta magát, hiszen Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki virraszt Ramadán éjszakáin hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit.” (al-Bukhári, Muszlim). Sok tudós szerint (ez a hanbaliták álláspontja és a hanafiták erősebb véleménye) nem kell bepótolni, ha elmegy az ideje. Ugyanakkor néhány tudós ajánlottnak tartja annak bepótlását. (Ez egy kevésbe erős vélemény a hanafitáknál, amely szerint addig pótolható, amíg nem jön a következő tarawih ima ideje, mások szerint addig, amíg egy hónap nem telik el.) A málikiták és a sáfiiták nem nyilatkoztak erről, al-Nawawi (sáfita tudós) kivételével, aki azt mondta: „Ha elmegy az ideje annak az ajánlott imának, ami időhöz van kötve, akkor ajánlott bepótolni.”

Bővebben...

Elérhetőségeink