A tengerek geológiai titkai a Koránban - Lángoló tengerek

tenger.jpgA Magasztos Isten nem várja tőlünk, hogy gondolkodás nélkül higgyünk. Világos jeleket küldött nekünk, amelyek kinyilatkoztatásának eredetiségre utalnak azok számára, akik élnek az eszükkel. Jelen számban a tengerek XX. századi tudományos-geológiai koncepciójáról és annak az 1400 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott, Koránban történő megjelenéséről írok.


Az 1400 évvel ezelőtt kinyilatkoztatott Korán a tengerekkel kapcsolatban a következőt mondja:

„A megáradt tengerre” vagy „A lángoló tengerre, vagy a vörös-izzó aljú tengerre” Korán 52/6

(Mindkét értelmezés elfogadott és lehetséges) De mit is jelenthet a lángoló tenger kifejezés? A tűz és a víz egymással összeférhetetlen dolgok: a víz eloltja a tüzet, a tűztől pedig felforr és elpárolog a víz. Hogyan borulhat mégis lángba a tenger? Ezen összeférhetetlenség vezette a korai iszlám tudósokat arra a következtetésre, hogy efféle esemény csakis az Ítélet Napján következhet be. Erre vonatkozik a Korán 81/6 sora is, amely egyértelműen az Elszámolás Napjára utal:

„És megáradnak a tengerek” vagy „És mikor a tenger lángoló tűzzé válik”

(Mindkét értelmezés elfogadott és lehetséges) Ha azonban megismerjük a XX. század tenger geológiai értelmezését, más szemszögből tárul elénk az első idézet, ugyanis a tengerek „lángolása” napjainkban is megfigyelhető valóságos jelenség.
Napjaink geológusai felfedezték, hogy az összes óceán és néhány tenger (Vörös-tenger, Arab-tenger) valóban lángol, míg mások nem (Földközi-tenger, Fekete-tenger, Kaszpi-tenger.) Mára 64000 km-nyi óceán alatti törésvonalat és hegységrendszert sikerült feltérképezni, melyek vulkáni eredetű bazalt kőzetből állnak, mely kőzet 1000 C hőmérsékleten tör elő a törésvonalok mentén. Ennek az intenzív vulkáni tevékenységnek köszönhető a mélytengeri kéreglemezek egymástól való távolodásának jelensége. Ahogyan a hegyeket folyamatosan táplálják az újabb és újabb bazalt folyamok, a törésvonalak két oldalán a távolodó kőzetlemezek között újabb kőzetlemezek keletkeznek. A tengerfenéken zajló vulkáni tevékenységek legnagyobb része már több mint 20-30 millió éve folyik, de vannak olyan területek is melyek 100 millió éve aktívak, mint pl.: a Kanári szigetek. Ilyen hosszú idő alatt a kialakult vulkáni kúpok, kráterek több száz kilométerre is elkerülhettek kialakulási helyüktől, az egyre újuló és egymástól távolodó kőzetlemezek miatt. Így, ezek a kúpok már nincsenek kapcsolatban a magmával, ami eredetileg táplálta őket, ezért kialudt vulkánokká váltak. A Csendes-óceán alján számos ilyen kráter található, megannyi aktív vulkán mellett, amelyek az ismert Tűz Gyűrűjét alkotják az óceán fenekén. A fent említett példák alapján kiderül, hogy minden tenger és óceán melynek aljzatán tapasztalható az állandó kéregtávolodás, fizikailag is lángol. Ez a tűz forró bazalt folyamok, és magma képében hagyja el a törésvonal menti árkokat, szétrepesztve ezzel a Föld litoszféráját (a föld szilárd kérge). A törésvonalak minden irányban több tízezer kilométernyire és 65-150 km mélységig behálózzák a Földgömböt. Ebben a mélységben a tengerfenék már közvetlen kapcsolatba kerül a rendkívül forró, folyékony állagú asztenoszférával (a föld belsejének, s ez4által valóban lángolóvá válik.
A tudomány egészen a huszadik század késő hatvanas-hetvenes éveiig nem ismerte a fent említett tényeket. Az ája tehát egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Korán a Teremtő szava.
A Korán, amely 1400 évvel ezelőtt nyilatkoztatott ki, és mind a mai napig semmit sem változott, lényegében tartalmazza a tengerek geológiai értelmezését, azokat a tényeket, amelyekről abban az időben semmit sem tudtak, és amelyeket a tudománynak csupán a 70-es évek elején sikerült feltárnia. Természetesen ezeket a sorokat abban az időben másként értelmezték, hiszen a tudomány még nem rendelkezett a megértésükhöz szükséges alapvető információkkal. Az éles elmével bíró ember az iménti tényeket a szent könyv isteni eredetére utaló jeleknek tekinti.

Dr. Anwar Aimen

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink