A megnyitó - Al-Fátiha

A Korán első fejezete, vagy szúrája nagy jelentőséggel bír a muszlimok életében. Ezt recitáljuk eredeti arab nyelven minden imában. Az Al-Fátiha a Korán szíve, annak lényege, a legfontosabb szúra. Benne van alávetettségünk, hitvallásunk. Itt magyarnyelvi értelmezés-fordítását olvashatod.

1. fejezet - A megnyitó

Al-Fátiha című mekkai 1 fejezet 2

Bekezdéseinek száma 7

 

Al Fatiha

1:1 Allah, 3 a Felettébb Könyörületes, 4 a Felettébb Irgalmas 5 nevével. 6

1:2 A dicsőség7 Allahot illeti, a teremtmények8 Urát,

1:3 a Felettébb Könyörületest, a Felettébb Irgalmast,

1:4 az Ítélet Napjának9 birtokosát.

1:5 Csak Téged imádunk, 10 és csak Tőled kérünk segítséget. 11

1:6 Vezérelj bennünket az Egyenes Útra! 12

1:7 Azok útjára, akiket kegyedben részesítettél, 13 ne azokéra, akiket haragvásod sújt, se az eltévelyedettekére! 14

 

 


Magyarázatok:

1- Mekkainak azokat a fejezeteket hívják, amelyek a hidzsra (Mekkából való kivándorlás) előtt, míg medinainak azokat, amelyek a hidzsra után nyertek kinyilatkoztatást.
2- Fejezet (Szúra): Allah kinyilatkoztatott könyvének, a Kegyes Koránnak egy része. Minden egyes fejezet, bekezdésekből, ájákból áll. Ez a szó jelet, bizonyítékot, a Koránban pedig egy bekezdést jelent.
A Korán-bekezdések száma 6236.
3- Az Isten Önmagára vonatkozó személyneve, amit a többi, tulajdonságra utaló neve jellemez.
4- Allah egyik, tulajdonságra utaló neve, amely a mindenkire – hívőre és hitetlenre – kiterjedő nagyfokú könyörületre utal.
5- Allah egy másik, ugyancsak tulajdonságra utaló neve, amely azt jelenti, hogy Ő könyörületes és irgalmas,
de kizárólag az Őt hűséggel szolgálók iránt az evilágon és a túlvilágon egyaránt.
6- Az áldás, a siker és a jó eredmény elnyerése érdekében, a Korán olvasását, és minden cselekedetet Allah nevével, nevének említésével kell kezdeni.
7- A dicsőség: dicséret és köszönet Allahnak. Ezek Őt illetik, mert a tulajdonságai tekintetében Ő a tökéletes, és Ő a kegy adományozója. Ezért a muszlim ember minden esetben dicséretet és köszönetet mond Allahnak, főleg a legnagyobb kegyért, az iszlámért, vagyis az Istennek teljes szívvel való alávetésért.
8- Minden teremtett élőlény: az angyalok, a dzsinnek (jó és rossz szellemek), az emberek, az állatok és a növények.
9- A Feltámadás Napján, amely a számonkérés és a fizetség napja, Allah megfizet mindenkinek aszerint, amit az evilágon tett.
10- Engedelmeskedünk a legmesszemenőbb szeretettel és alázattal. Allah jogai (az istennek való szolgálat) megelőzik az emberek jogait, és a segítségkérést.
11- Allah segítségét kérjük, a Neki való engedelmességre és minden egyéb cselekedetünkre.
12- Allah megelégedéséhez és a Kerthez vezető ösvény, ami a Neki való alávetettség (vagyis az iszlám).
Másik jelentése: a híd, amely a Gyehenna fölött ível, összekötve az összegyűjtő földet a Paradicsommal.
Ennek leírása: „Vékonyabb a hajszálnál és élesebb a kardnál.” Ezt olyan szélesnek látja majd az ember,
és olyan sebességgel halad rajta, amilyen mértékben alávette magát a földön az Egyedüli Isten akaratának.
13- Ők a próféták, az igazak, a vértanúk, az erényesek, és mindazok, akiknek Allah kegyként adta az igaz hitet, az Ő megismerését, és annak a felismerését, amit Ő szeret, és azét, ami bosszúságot okoz Neki.
14- Akiknek megadatik a kinyilatkoztatás és a tudás, de nem aszerint cselekszenek, azokat Allah haragvása sújtja. Azonban, akik tudás nélkül cselekszenek, azok az eltévelyedettek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink