Istenemlegetés

1emlegetesAllah magasságos és hatalmas, de közel van a jámbor és elmélkedő emberekhez. Imáikra válaszol és megsegíti őket: „Emlékezzetek meg Rólam, hogy én is megemlékezhessek rólatok, legyetek hálásak Irántam, s ne hitetlenkedjetek Velem szemben!” (Korán 2:152)

Bővebben...

Az Allahról való megemlékezés erkölcsi hasznai

elhamdulillah11. Isten tetszését lehet vele elnyerni. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „A Magasztos Allah így szólt: – Én a szolgám gondolatában vagyok, s vele vagyok ha megemlékezik Rólam, s ha megemlékezik Rólam magában, Én is megemlékezem róla magamban, s ha nyilvánosan emlékezik meg rólam, akkor Én még jobb nyilvánosság előtt emlékezem meg róla, s ha közeledik Hozzám egy arasznyit, akkor Én egy ölnyit közeledem hozzá, s ha egy ölnyit közeledik Hozzám, akkor Én egy rőfnyit közeledem hozzá, s ha lépésben jön Felém, Én sietve megyek elé.” (al-Buhári)

Bővebben...

2. Felöltözési fohász

oltozikDicsőség Allahnak, aki ezzel (a ruhával) öltöztetett fel engem, és ellátott anélkül, hogy hatalmam vagy erőm lett volna rá. (Abu Dávúd)

Új ruha felvételekor mondható fohász:
Ó, Allah, Tiéd a dicsőség, Te öltöztettél fel engem ezzel (a ruhával). Tőled kérem a belőle származó jót, s azt a jót, amire készült. Nálad keresek menedéket a belőle származó rossz elől, s azon rossz elől, amire készült. (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

Bővebben...

3. A házból való távozási fohász

haz1– Allah nevében. Allahra hagyatkozom. Nincs hatalmam, sem erőm, csak Allah által. (Abu Dávúd, at-Tirmidi) 

– Ó, Allah, menedéket keresek Nálad attól, hogy tévelygő legyek, vagy tévelygésbe vigyenek engem, s attól, hogy botlást kövessek el, vagy botlásra késztessenek engem, s attól, hogy igazságtalanságot kövessek el, vagy igazságtalanságot szenvedjek, s attól, hogy tudatlan legyek [valakivel szemben], vagy tudatlan legyen valaki velem szemben. (Abu Dávúd)

Bővebben...

4. Isten emlegetése reggel és este

dua-reggela. Ájátul-kurszi olvasása. (Korán 2:225) (an-Naszái)

b. Korán: 112; 113; 114-es szúra olvasása. (at-Tirmidi)

c. Allah nevében, Akinek a nevét emlegetve nem árt semmi a földön, sem az égen, és Ő mindent halló és mindent tudó (Háromszor).
(at-Tirmidi, Abu Dávúd)

Bővebben...

5. Az alvás fohászai

dua-este– „A Próféta (béke legyen vele) minden este, midőn ágyába készült, a két kezét összefogta, beléjük lehelt, s a két tenyerébe recitálta a ,,Kul huva-llahu ahad” és a ,,Kul áúdu bi-rabbi-l-falak” és a ,,Kul áúdu bi-rabbi-n-nász” szúrákat (112., 113., 114. szúra), majd végigsimította a testének azon részeit amelyeket elért a két kezével, a fején és az arcán kezdve, s ezt háromszor tette meg.” (al-Buhári, Muszlim)

Bővebben...

6. Az evés előtti fohász

vacsora1 Ha valamelyikőtök enni akar, akkor mondja: ,,Biszmil-láh” [Allah nevében]. Ám ha elfelejtette ezt elmondani az elején, akkor mondja a végén: ,,Biszmil-láhi fi avvalihi va áhirih.” [Allah nevében az elején és a végén is.] (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

– Akinek Allah ételt ad, az mondja:
,,Alláhumma bárik lene fihi va att’imná hajran minhu” [Ó, Allah, áldd meg ezt nekünk, s táplálj bennünket még jobbal!] S ha valakinek Allah tejet juttat, az mondja: „Alláhumma bárik lana fihi va zidna minhu.” [Ó, Allah, áldd meg ezt nekünk, s adj még többet nekünk belőle! (Abu Dávúd, at-Tirmidi)

Bővebben...

A zarándoklat

A zarándoklat ingyen letölthető könyvKönyvünk elsődleges célja, hogy a Mekkába induló testvéreinket megismertessük a zarándoklat pontos menetével, annak érdekében, hogy igyekezetük sikeres legyen. E mellett azonban – Isten segítségét kérve – részletesen be szeretnénk mutatni vallásunk ötödik pillérét, amely a legösszetettebb és leghosszabb istenszolgálat. Lényegesnek érezzük, hogy az ismeretek által nyert tudás eloszlassa testvéreink aggályait, és segítsen abban, hogy a szertartások bonyolultságát vagy nehézségét ne értékeljék túl.

 

Bővebben...

Fohász

Allah Küldötte (béke legyen vele) egy alkalommal megfogta Muád ibn Dzsebel kezét, és azt mondta neki „Ó Muád, Allahra esküszöm, szeretlek téged Allahért, s azt kötöm a lelkedre, hogy ne felejtsd el minden imádkozás végén azt mondani: Istenem, segíts engem abban, hogy megemlítselek, hogy köszönetet mondjak Neked, és hogy helyesen szolgáljalak.” (Abu Dáúd és an-Naszáí)
Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink