A győzelem című szúra recitálása (110. fejezet)

A fonetikus átiratban a nagybetűk azokat a magánhangzókat jelzik, amiket hosszan kell ejteni. Figyeljétek a kiejtést az előadónál, mivel a magyar beszédhangban nincs meg minden megfelelője az arab hangzásnak - így a fonetikus átirat csak jelzés értékű lehet.

szUretun-nászr

110. fejezet – A győzelem

biszmillÁh-irrahmÁn-irrahÍm

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.
idÁ dzsÁe nászrul-llÁhi val-feth 110:1-Amikor eljön Allah győzelme és a hódítás (Mekkában),
va raejten-nÁsze jedhulUne fÍ dÍjnil-llÁhi efvÁdzsÁ 110:2-s [amikor] látod az embereket seregestül Allah vallásához (az iszlámhoz) csatlakozni,
feszebbih bihámdi Rabbike va-sztágfirh innehu kÁne teuÁbÁ 110:3-akkor magasztald az Urad dicsőségét, és kérj Tőle bocsánatot! Ő bizony [újra és újra] Kiengesztelődő.
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink