Az elrendelés éjszakája című szúra recitálása (97. fejezet)

A fonetikus átiratban a nagybetűk azokat a magánhangzókat jelzik, amiket hosszan kell ejteni. Figyeljétek a kiejtést az előadónál, mivel a magyar beszédhangban nincs meg minden megfelelője az arab hangzásnak - így a fonetikus átirat csak jelzés értékű lehet.

szÚretul qadr

97. fejezet – Az elrendelés

biszmillÁh-irrahmÁn-irrahÍm

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.
innÁ enzelnÁhu fÍ lejletil-qadr 97:1 - Mi küldtük le ezt (a Koránt) az Elrendelés Éjszakáján.
ve mÁ edrÁke mÁ lejletul-qadr 97:2 - S honnan tudhatnád, mi az Elrendelés Éjszakája?
lejletul-qadri hajrun min elfi sehr 97:3 - Az Elrendelés Éjszakája jobb, mint ezer hónap.
tenezzelul-melÁiketu várrÚhu fihÁ biidni rábbihim min kulli emr 97:4 - [Újra és újra] lejönnek az angyalok és a Lélek (Gábriel (béke legyen vele)) ekkor Uruk parancsára minden elrendeléssel.
szelÁmun hÍe háttÁ mátlá'il-fadzsr 97:5 - Békesség az (és jóság) egészen a hajnalhasadásig.
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink