Az imádkozás (hosszabb változat) letölthető e-könyv

imadkozas-b5-boritoAz imádkozás az iszlám öt pillérének egyike. Mohamed Próféta (béke legyen vele) számos tanításában kiemelte az ima jelentőségét, hiszen az imádkozás a közvetlen kapcsolat Allah és az ember között, s ez a hit legalapvetőbb megnyilvánulása is egyben. Aki rendszeresen ápolja ezt a kapcsolatot, annak van lehetősége Allah elégedettségének elnyerésére, hiszen az imádkozás az első dolog, ami minden embertől számon lesz kérve a Feltámadás Napján.

Bővebben...

4. Isten emlegetése reggel és este

dua-reggela. Ájátul-kurszi olvasása. (Korán 2:225) (an-Naszái)

b. Korán: 112; 113; 114-es szúra olvasása. (at-Tirmidi)

c. Allah nevében, Akinek a nevét emlegetve nem árt semmi a földön, sem az égen, és Ő mindent halló és mindent tudó (Háromszor).
(at-Tirmidi, Abu Dávúd)

Bővebben...

Az Allahtól való igazi félelem

idealis-muszlima-3-kep2012. március 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah azt mondta a Koránban: „ám aki fél az Ura előtti megjelenéstől, annak két kert jár” (Korán 55: 46)

Bővebben...

A Korán: Az Isteni tanítás útmutatója

A Korán: Az Isteni tanítás útmutatója„A Könyörületes
Ki a Koránt tanította
Ki az embert megteremtette   
Ki őt a közlésre megtanította”
(al-Rahman szúra, 1-4)

Amennyiben meg kívánod ismerni a Könyörületes mivoltát, az Örökkévaló Könyörület forrását, akkor ezt hallgasd meg: Ő az, Aki megteremtette az embert, s Ő az, Aki megtanította neki a Korán Kinyilatkoztatását; s mindenek előtt Ő tanította meg az embert arra, hogy ki tudja magát fejezni.

Bővebben...

Elmélkedés és tudatosság - tefekkur

agak.jpgAllah szemében két tényező van, amely meghatározza az emberi cselekedetek értékét: két határvonal ez, amelyet ha átlépünk, másfajta ’jutalmazási kategóriába’ kerülünk. A különböző jutalmazási kategóriákban ugyanannak a cselekedetnek egészen más értéke lesz. Az első ilyen tényező (határvonal) a hit, a maga 6 alaptételével, vagyis az

Bővebben...

A Korán által felvázolt Istenkép

Allah feliratA KORÁN ÁLTAL FELVÁZOLT ISTENKÉP

Kicsoda Allah?

A Korán az elejétől a végéig azon dolgozik, hogy helyes istenképet építsen ki a megszólítottban. Allah személye teljességgel érzékfeletti, rejtett, láthatatlan (gayb). Az ember felfogóképességét meghaladó abszolút igazság. A tulajdonságaival nyilvánul meg a létezésben, s a neveinek megnyilvánulásai látszódnak a létezés tükrében. Most nézzük meg azokat az ájákat, amelyek az istenképünket alakítják ki a Koránban.

Bővebben...

Mohammed (béke legyen vele) Isten küldötte

Mohammed Isten küldötte ingyen letölthető könyvMohammed Isten küldötte

A dicsőség és a hála Allahot illeti, aki világossá tette számunkra az Igaz utat és eltávolította szemünkről a tévelygés sötétségét! Allah dicsérete és békéje legyen a Küldöttel – aki könyörületként és példaképként küldetett el mindenki számára –, családjával, kortársaival és azokkal, akik őket követik a Feltámadás Napjáig.
A következő oldalakon – ha Isten megsegít minket – olvashattok majd a Próféta (béke legyen vele) életének néhány fontosabb eseményéről. Írásunk csak kísérletet tehet arra, hogy felkeltse érdeklődéseteket.

Bővebben...

Az iszlámhoz vezető út letölthető e-könyv

Az iszlámhoz vezető út inyen letölthető könyvAz emberiség történelme során a vallások, amelyek közül a legelső Ádámnak nyilatkoztatott ki, lényegüket tekintve azonosak voltak. A megfigyelhető változások kizárólag a társadalmi törvényekre korlátozódtak, mivel az emberi közösségek folyamatosan fejlődtek. Ezek a változások azonban nem érintették a hit lényegét.
Tehát mindazok a vallások, amelyek Ádám (béke legyen vele), az első emberi lény és egyben az első próféta, illetve Mohamed Próféta (béke legyen vele), az utolsó próféta (a Próféták Pecsétje) között lettek kinyilatkoztatva az emberiségnek, lényegükben ugyanazok: Az egyetlen igaz Istent kell imádni, és meg kell tagadni minden hamis isten imádatát.

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink