Követendő példa

muhammed3Ahogy az összes prófétának, Mohamed Prófétának (Allah áldása és békéje legyen vele) is az volt a küldetése, hogy az Egyetlen Igaz Isten imádatára hívja az embereket. A tanításokat, melyeket ránk hagyott, ha valódi szellemüknek megfelelően és helyes módon valósítjuk meg, boldog életet biztosítanak ebben a világban, és mindemellett a halál utáni életben kétségtelen jutalmak várnak azokra, akik hisznek bennük.

A muszlimokat a világ minden pontján fel lehet ismerni hasonló életmódjukról, s a különbözőségeik ellenére sajátjuknak vallott muszlim azonosságtudatukról, mely összetartja a hívők közösségét. A mód, ahogy imádkoznak, vagy rituális mosdásukat végzik, illemszabályaik, tisztasági előírásaik mind egyetlen közös és jól elkülöníthető szervezőelv mentén rendeződtek el. Kínától Indonézián át a Közel-Keletig a muszlimok a legeldugottabb falvakban is pontosan ugyanazon mozdulatokkal végzik az imádkozást.

A Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) által közvetített kinyilatkoztatást a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) társai memorizálták, majd még a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) életében pálmalevelekre, bőrre stb. jegyezték le. A mai Korán tehát ugyanaz, mint amit Mohamed Prófétának (Allah áldása és békéje legyen vele) Allah kinyilatkoztatott, mert amióta lejegyezték, egyetlen betű sem változott meg benne, s megőrzését maga Isten garantálta.

Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) nem több, mint Isten megbecsült szolgája és küldötte. Vele jött Isten üzenetének átfogó, teljes és végső formája. Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) a próféták pecsétje, hiszen ő a próféták hosszú sorában az utolsó, akit Isten az emberekhez küldött. Utána egyetlen próféta sem fog jönni e világ végzetéig. Aki megtagadja Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) küldetését, az a többi próféta küldetését is megtagadja, így Mózesét (béke vele), és Jézusét (béke vele) is. Tehát annak, aki a keresztények és a zsidók közül a Paradicsomba akar menni, és az Isten, a Teremtő elégedettségét el akarja nyerni, az iszlám utolsó küldöttét, Mohamed Prófétát (Allah áldása és békéje legyen vele) kell követnie, hogy igazi követője legyen Mózesnek és Jézusnak (béke legyen velük), hiszen mindegyikük az Egyetlen Igaz Isten imádatára hívta az embereket. Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) feladata az volt, hogy az előző prófétákat igazolja, és kijavítsa azt, amit tanításaikban az emberek meghamisítottak.

„És csupán azért küldtük le hozzád az Írást, hogy megmagyarázd nekik azt, amiben egyenetlenség támadt közöttük, és útmutatás és könyörület gyanánt a hívő népnek.” (Korán 16: 64)

A muszlimok tehát minden próféta küldetésében hisznek, valamint hisznek abban is, hogy az ő küldetésük bizonyos időre, helyre és népre korlátozódott. Amikor az emberek elfelejtették, vagy megváltoztatták a próféták tanításait, Allah újabb prófétákat küldött, hogy tudassa akaratát az emberekkel. Ezért van az, hogy mindegyik próféta küldetése csak addig érvényes, amíg Allah nem küld helyette újat. A Korán úgy említi Mohamed Prófétát (Allah áldása és békéje legyen vele), mint Isten utolsó prófétáját. Ez azt jelenti, hogy Isten, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) küldetése után, csak az iszlám vallásban való hitet fogadja el az emberektől. A muszlimok továbbá hisznek abban, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) küldetése minden emberhez és minden időre szól.

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink