Mosoly

Egy alkalommal Omar Ibn al-Khattáb rosszallását fejezte ki, amiért felesége, mikor haragudott rá, szemrehányást tett neki. Erre az asszony azt válaszolta férjének, hogy a Próféta feleségei is szemrehányást tesznek férjüknek, és elkülönülnek tőle nappal egészen éjszakáig. Omar felkerekedett, és elment leányához, Hafszához, a Próféta egyik feleségéhez, és azt kérdezte tőle: Szoktál-e szemrehányást tenni a Prófétának? Ő azt felelte: Igen.
Erre azt mondta Omar: Vesztes az és kudarcot vall, aki így tesz közületek! Vajon biztonságban érzi magát közületek bárki is attól, hogy Allah megharagszik rá, amiért Küldötte haragszik, és (attól hogy) azon nyomban elpusztul! Ne tégy szemrehányást Allah Küldöttének, és ne követelj tőle semmit se, hanem kérj tőlem, amit csak akarsz! (al-Bukhári és Muszlim). Omar az eset után elment a Prófétához és elmesélte neki, hogy milyen társalgás zajlott közötte és leánya, Hafsza között, mire Allah Küldötte (béke legyen vele) elmosolyodott.
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink