Rövid Prófétai Hagyományok, első csokor

Al-Nabawi hadisz gyűjteményEzen az oldalon néhány rövidebb lélegzetű hagyományt olvashattok a Prófétáról (béke legyen Vele). A rövid, pár szavas hagyományokból tűnik ki igazán, hogy a Próféta (béke legyen Vele) mennyire velősen, a lényeget megragadva és megértetve fejezte ki mondandóját.

 

Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta: „A jámborság Allahtól van, az illemtudás pedig a szülőktől.” (Al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A tudás keresése előírt kötelezettség minden muszlim számára.” (Ibn Mádzsa)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem lehet hívő az, aki jóllakik, miközben a szomszédja éhes.” (At-Tabaráni)

Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta: „Mindegyikőtök pásztor, és mindegyikőtök felel a nyájáért…” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Az evilági élet csupán portéka, és a legjobb benne a kegyes asszony.” (Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt is mondta: „Mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelősek vagytok nyájatokért!”.

Allah Küldötte azt is mondta:„Ha megszereti egy ember a hittestvérét, akkor közölje vele, hogy szereti!” (Abu Dáúd és at-Tirmidi)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Óvjátok meg magatokat a Tűztől, hacsak egy datolyával (adakoztok) is!” (al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Bizony Allah kedves, és szereti a kedvességet minden ügyben.” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta: „Nem hisz egyikőtök sem addig, amíg a vágya nem követi azt, amivel én eljöttem.” (an-Nawawi)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A legnagyobb jóság: jó kapcsolatot tartani azokkal, akiket az édesapa kedvel.” (Muszlim)

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Nem mond köszönetet Allah felé az, aki nem nyilvánít köszönetet az emberek felé.” (al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A hívők olyanok, mint egy szilárdan álló építmény, egyik része a másikat erősíti.” (al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Ne gyalázzátok a halottakat, ők bizony megkapják, amit maguknak tettek!” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem lép be a Paradicsomba olyan, aki megszakítja kapcsolatát rokonaival.” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Allah bizony nem szereti a förtelmeset cselekvőt, és a förtelmes beszédűt.” (Ahmed és at-Tabarání)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki fegyvert ránt ellenünk, az nem való közénk, és aki becsap minket, az nem való közénk!” (Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt is mondta: „A hívő nem becsületsértő, nem átkozódó, nem förtelmes beszédű, és nem csúnyán beszélő.” (al-Bukhári)

„Aki hagymát, fokhagymát vagy zöldhagymát evett, az ne jöjjön a mecsetünk közelébe, mert az angyalokat is zavarja, ami az embereket zavarja.” (Muszlim)

Abdullah ibn Amr ibn al-Ász azt mondta, hogy Allah Küldötte így szólt társainak: „A legjobbak közületek a legszebb erkölcsűek.” (al-Bukhárí és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A közösségi (társas) imádkozás (férfiaknak) huszonhét fokozattal jobb, mint az egyedül végzett.”. (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta: „Nem találkozhat a hívő belsőjében a hit és az irigység!” – mondta Allah Küldötte (béke legyen vele). (Ibn Habbán)

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Azon két ember közül, akik megszeretik egymást (Allahért), az a jobb, aki erősebben szereti a másikat” (Al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) így szólt „Nem teljes hitű az közületek, aki nem kívánja azt testvérének, amit saját magának kíván.” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem az az erős, aki jól birkózik, hanem az, aki uralkodni tud magán, amikor haragszik.” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Bármelyik asszony, aki úgy hal meg, hogy férje elégedett volt vele, a Paradicsomba jut.” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Olvassátok a Koránt, mert az a Feltámadás Napján közbenjáróként fog megjelenni azokért, akik olvassák.”. (Muszlim)

Abu Hurajrára való hivatkozással jegyezték fel, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Akinek haj fedi a fejét, az bánjon helyesen vele!” (Abu Dáúd)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta Anasznak: „Ó, fiacskám! Ha belépsz a családodhoz, akkor üdvözöld őket! Áldást hoz neked s háznépednek is.” (at-Tirmidi)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta Abu Darrnak: „Ó Abu Darr, ha levest főzöl, akkor készítsd bő lével (sokat főzzél), és gondolj a szomszédaidra!” (Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem teljes hitű közületek az, aki nem szeretné testvérének azt, amit saját magának szeretne.” (al-Bukhári és Muszlim).

A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „A hívő és a hittestvére közötti viszony példázata olyan, mint egy szilárd építmény, egyik része a másikat erősíti.” (Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Bizony a könyörület nem bocsáttatik le olyan népre, amelyben van, aki megszakítja a kapcsolatot rokonaival.” (Al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Az a fohász talál a leggyorsabban válaszra, amelyet egy távollevő ember mond egy távollevő számára.” (al-Bukhári és Muszlim).

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt tanácsolta a muszlimoknak: „Könnyítsetek és ne nehezítsetek! Hozzatok örömhírt és ne riasszátok el az embereket!” (al-Bukhári és Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) így szólt: „Ha a feleség külön – nem a férje ágyában – alszik, hajnalhasadtáig átkozzák őt (a feleséget) az angyalok.” (al-Bukhári és Muszlim)

Egy férfi így fohászkodott: Istenem bocsáss meg nekem és Mohamednek! Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Így bizony sok embert kizártál a megbocsátásból.” (al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta Áisának: „Ó Áisa, legyél kedves, mert bizony Allah, amikor jót akar tenni egy ház népével, akkor a kedvességhez vezeti őket.” (Ahmed)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A hívő testvére tükre, és a hívő testvére a (másik) hívőnek: megakadályozza hogy elvesszen, és védelemmel veszi körül.” (al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Ne vitázz testvéreddel veszekedve, ne vidd túlzásba a tréfát, és ne tégy olyan ígéretet egy időpontra, amit megszegsz!” (al-Bukhári)

Abu Hurejra azt mondta: „Nem szabad a távolabbi szomszéddal kezdeni a közelebbi szomszéd helyett. A közelebbivel kell kezdeni, majd azután következik a távolabb lakó.” (Al-Bukhári)

Allah Küldötte (béke legyen vele) ezt fejezte ki, amikor azt mondta: „Ne vess meg semmit a helyes viselkedésből, még azt se, hogy örömteli arccal találkozz testvéreddel!” (Muszlim)

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Gábriel angyal annyira hangsúlyozta a szomszéd jogait, hogy azt gondoltam, talán még örökösödési joga is van.” (al-Bukhári és Muszlim)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink