A rovatunkban leközölt prófétai hagyományokat Abdul-Fattah Munif testvérünk fordította, és a Magyarországi Muszlimok Egyháza által kiadott "A muszlim személyisége" című könyvben jelentek meg. Köszönjük testvérünknek, hogy a hadíszok weboldalunkon való közzétételéhez hozzájárult.

Allah jutalma

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Allah nem gyarapít egy szolgát sem, csupán dicsőséggel, és senki sem viselkedik szerényen Allahért anélkül, hogy Allah ne emelné fel.” (Muszlim)
Bővebben...

„A vallás őszinteség”

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A vallás őszinteség.” Azt kérdeztük: Ki iránt? Azt felelte: „Allah iránt, a Könyve iránt, a Küldötte iránt, a muszlimok vezetői és közemberei iránt.” (Muszlim)
Bővebben...

Böjt

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Amikor egyikőtök böjtnapot tart, akkor ne mondjon rosszat és ne kiabáljon! Ha pedig sértegeti valaki, vagy megtámadja, mondja azt: Én böjtölök!” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

A rokonokkal való kapcsolat keresése

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem az tartja a kapcsolatot (a rokonaival) aki viszonozza azt, hanem az tartja meg a kapcsolatot, aki ha megszakítják vele a kapcsolatot, ő akkor is megtartja.” (al-Bukhári)
Bővebben...

Kadr éjszakájának jutalma

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki éjszakai imádkozással tölti a Kadr éjszakáját, hitből fakadóan és szem előtt tartva a jutalmat, annak megbocsátatnak az addig elkövetett bűnei.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Szomszédok megsegítése

Allah Küldötte (béke legyen vele) mondta: „Hány olyan ember lesz, aki szomszédjába fog kapaszkodni a Feltámadás Napján, azt mondván: Ó Uram! Ez a személy bezárta ajtaját előttem, és nem segített rajtam.” (al-Bukhári)
Bővebben...

Allahnak tetsző kereskedés

Dzsábirra való hivatkozással jegyezték fel, miszerint Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Allah megkönyörül azon, aki elnéző amikor elad, amikor vásárol, és amikor követeli jussát.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Kedvesség

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem jelenik meg a kedvesség egy dologban sem anélkül, hogy ne tenné díszessé azt, és nem vétetik el egy dologból sem anélkül, hogy ne tenné dísztelenné azt.” (Muszlim)
Bővebben...

Éjszakai ima Ramadánban

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki éjszakai imádkozással tölti Ramadánt hitből fakadóan és a jutalmazást tartván szem előtt, annak megbocsátatnak az addig elkövetett bűnei.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Ruházat

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Senki sem követ el közületek vétséget azzal, hogy félretesz magának – ha van rá módja – két ruhát a pénteki napra, a két munkaruháján kívül.” (Abu Dáúd és Ibn Mádzsa)
Bővebben...

Jóságosság

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A legjobb barátok Allah előtt azok, akik a legjóságosabbak barátaikhoz, és a legjobb szomszédok Allah előtt azok, akik a legjóságosabbak szomszédaikhoz.” (At-Tirmidí)
Bővebben...

Kedvesség 2.

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem jelenik meg a kedvesség egy dologban sem anélkül, hogy ne tenné díszessé, és nem hiányzik egy dologból sem anélkül, hogy ne tenné azt ellenszenvessé.” (Muszlim)
Bővebben...

Elérhetőségeink