A rovatunkban leközölt prófétai hagyományokat Abdul-Fattah Munif testvérünk fordította, és a Magyarországi Muszlimok Egyháza által kiadott "A muszlim személyisége" című könyvben jelentek meg. Köszönjük testvérünknek, hogy a hadíszok weboldalunkon való közzétételéhez hozzájárult.

A hívők egymás iránti szeretete

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A hívők egymás iránti szeretetének, könyörületének és együttérzésének a példázata olyan, mint az a test, amelynek ha egy szerve panaszkodik, mindegyik szerv virrasztással és lázzal válaszol.” (Muszlim)
Bővebben...

Rokoni kötelék

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt is mondta: „A rokoni kötelék a Trónusra van függesztve, és azt mondja: Aki megtart engem, azt Allah is részesíti kegyeiből, aki pedig megszakít engem, attól Allah visszatartja kegyeit.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

A falat étel

Szaad Ibn Abí Vakkász közölte, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „És bizony nem költesz semmit anélkül, hogy ne járna érte jutalom. Még a falat ételért is (jár jutalom), amelyet asszonyod szájához emelsz.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Ásúra napjának böjtje

Abu Katádára – Allah legyen elégedett vele – való hivatkozással jegyezték fel, hogy azt mondta: Megkérdezték Allah Küldöttét (béke legyen vele) Ásúra napjának böjtöléséről, mire azt felelte: „Kiengesztelést jelent az előző évre.” (Muszlim)
Bővebben...

Tisztálkodás

Feljegyezték Abu Hurajrára – Allah legyen elégedett vele – való hivatkozással, hogy a Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Kötelessége minden muszlimnak hétnaponta megfürdenie, fejét és egész testét megmosván.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Szülők gondviselése

Egy férfi odament Allah Küldöttéhez, hogy engedélyt kérjen tőle a (védekező) harcban való részvételre. A Próféta azt kérdezte tőle: „Élnek-e még a szüleid?” Azt felelte: Igen. „Akkor értük tégy erőfeszítést!”. (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

A jó feleség

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „A nőt négy dologért veszik el feleségül: vagyonáért, származásáért, szépségéért és vallásosságáért. Ragadd meg a vallásos (nőt), mert különben elvesztél!” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Rokonokkal való kapcsolattartás

Anasz ibn Málikra hivatkozva jegyezték fel, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki azt szeretné, hogy bőséges legyen az ellátása és hosszú legyen az élete, az tartsa rokonaival a kapcsolatot.” (al-Bukhári és Muszlim)
Bővebben...

Hibák felfedése

Ugyanakkor mások hibáit, hiányosságait sem szabad felfednünk. Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Aki felfedett egy muszlimot (leleplezte titokban tartott bűnét), azt Allah le fogja leplezni a Feltámadás Napján.” (Muszlim)
Bővebben...

Tettek Allahért vagy az emberekért

„Aki Allah megelégedését keresi, cserébe az emberek haragjáért, Allah megsegíti őt az emberek bántalma ellen. Aki pedig az emberek elégedettségét keresi, cserébe Allah haragjáért, Allah az ilyet ráhagyja az emberekre.” (At-Tirmidi)
Bővebben...

Rágalmazás

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Nem rágalmaz meg egy ember egy másikat erkölcstelenséggel, vagy hitetlenséggel anélkül, hogy az ne szállna vissza rá, hacsak nincs meg az illetőben az, amit állít róla.” (al-Bukhári)
Bővebben...

Arafa napjának böjtje

Abu Katádára – Allah legyen elégedett vele – való hivatkozással jegyezték fel, hogy azt mondta: Megkérdezték Allah Küldöttét (béke legyen vele) Arafa napjának böjtöléséről, mire azt felelte: „Kiengesztelést jelent az előző és az idei évre.” (Muszlim)
Bővebben...

„Legyetek testvérek!”

Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Ne szakítsátok meg egymással a kapcsolatot, és ne fordítsatok hátat egymásnak, és ne gyűlölködjetek egymással, és ne irigykedjetek egymásra! Legyetek testvérek, ahogyan Allah utasított titeket!” (Muszlim)
Bővebben...

Elérhetőségeink