Mohammed (béke legyen vele) Isten Küldötte - az iszlám prófétája

Ramadán hónap és a ramadán havi böjt jelentősége 2011-07-29

  • Kategória: 2011

Ramadan-Greetings2011. július 29. Pénteki Istentisztelet, Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Pár nap és megérkezik a várva várt vendég: Ramadán hónap, amely évről évre meglátogat minket és megörvendezteti szívünket. Olyan hónap ez, amelyben a magasságos Allah leküldte Gábriel angyalt a kinyilatkoztatással, a Szent Koránnal Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse). Allah így szól a Koránban: „[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberiség számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra” (Korán 2: 185).

Bővebben...

Intelmek a Ramadánt követő időszakra vonatkozóan 2013-08-09

  • Kategória: 2013

a-holnapi-nap2013. augusztus 9. - Pénteki szónoklat Abdulghani Testvérünk szónoklatának összefoglalója

A mindenható Allah számos áját nyilatkoztatott ki küldöttének, Mohamednek (Allah dicsérje és üdvözítse) rangjáról. Allah így szólt: „És ha segítitek egymást ellene (a Próféta ellen), hát bizony Allah az Ő gyámolítója, és Gábriel is, és a jóravaló hívők, és az angyalok is azután” (Korán 66: 4)

Bővebben...

Búcsúzik a Ramadán – az Elrendelés Éjszakája 2013-08-02

  • Kategória: 2013

elrendeles-ejszakaja2013. augusztus 2. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Nemrég vette kezdetét az áldott Ramadán böjthónapunk, és úgy érezzük, hogy gyorsan eltelt, hiszen már nem maradt belőle csupán néhány nap. A böjthónap végéhez közeledve fontosnak tartjuk, hogy emlékeztessük magunkat néhány jelentős dologra:

1. Allahnak adjunk hálát, amiért elősegítette számunkra a böjt és az éjszakai imádkozás elvégzését. Mindez a mindenható Allah kegye: „És ha nem lett volna Allah kegye felétek és könyörülete, soha senki nem tisztult volna meg közületek” (Korán 24: 21)

Bővebben...

Mit tegyünk Ramadán után? 2012-08-24

  • Kategória: 2012

fohasz2012. augusztus 24. Pénteki szónoklat – Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

A Ramadán hónap böjtölése hatalmas lehetőség volt számunkra Allah megbocsátásának az elérésére.
Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki böjtöli Ramadánt hitből fakadóan, és Allah jutalmára számítva, annak meg lesz bocsátva minden korábbi bűne”.
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki éjjelét imádkozva tölti Ramadánban hitből fakadóan, és Allah jutalmára számítva, annak meg lesz bocsátva minden korábbi bűne”.
Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt is mondta: „Aki imádkozva tölti az Elrendelés éjszakáját hittől hajtva és Allah jutalmát várva, Allah megbocsátja neki az addig elkövetett bűneit”.

Ramadán hónap böjtölése, éjjeleinek imádkozással töltése, és az Elrendelés éjszakáján való virrasztás, mind-mind kiengesztelést jelentenek a múltban elkövetett bűnökért.

A legnagyobb vesztes az, aki felett úgy telik el a Ramadán, hogy Allah nem bocsátotta meg a vétkeit. Ha valakinek a bűnei Ramadánban nem kerülnek megbocsátásra, a könyörület és a megbocsátás hónapjában, akkor vajon mikor lesznek megbocsátva? Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nagy veszteség érte azt az embert, aki bár elérte Ramadánt, mégsem bocsáttatott meg neki”.

Bővebben...

Ramadán és a Szent Korán - 2012-07-27

  • Kategória: 2012

koran-fatiha2012. július 27. Pénteki szónoklat – Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

A hónap, amelyben vagyunk, az a hónap amelyben a Szent Korán kinyilatkoztatást nyert. Mit is jelent a Korán?

A Korán Allah beszéde, amely lebocsátásra került Mohamednek (Allah dicsérje és üdvözítse), amelynek szavai utánozhatatlanok, és amelynek recitálása istenszolgálat, valamint és amelyet több hagyományláncon keresztül adtak tovább, és amelyet a kötetekbe írtak, kezdve a Megnyitó c. szúrától, egészen Az emberek c. szúráig.

A magasságos Allah több néven is említette a Koránt, melyek közé tartozik:

Bővebben...

Megérkezett Ramadán hónap - 2012-07-20

  • Kategória: 2012

ramadant2012. július 20. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Megérkezett a várva várt böjthónap, a Ramadán. Ez a hónap a Korán recitálásának a hava, hiszen a magasságos Allah ebben a hónapban küldte el Gábriel angyallal a Szent Koránt Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse).

Allah azt mondta a Koránban: „[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberiség számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra” (Korán 2: 185);
Há-mím. A nyilvánvaló Írásra (Koránra). Egy áldott éjszaka bocsátottuk le azt, mi bizony intők vagyunk [az emberek számára]. Akkor dől el minden bölcs dolog, parancsként tőlünk – bizony mi vagyunk, akik elküldjük [az üzenetet], irgalom gyanánt a te Uradtól...”  (Korán 44: 1-6).

Bővebben...

Böjtölés a forró napokon – közeledik a Ramadán hónap 2012-07-06

  • Kategória: 2012

tuz2012. július 6. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Ezekben a napokban tanulságokban gazdag időszakot élünk meg. Az intő nem más, mint a nyár hősége, de vajon hallgat a szívünk erre az intésre, és felfogjuk azt?

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ha erősödik a forróság, akkor hűvösben végezzétek (késleltessétek) az imádkozást, mert bizony a nagy forróság a Gyehenna fuvallatából való” (al-Bukhári és Muszlim); Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így fohászkodott: „Ó Allah, menedéket kérek nálad a sír próbája elől, a Hamis (al-dedzsdzsál) próbája elől, az élet és a halál próbái elől, és a Gyehenna forrósága elől” (al-Naszáí).

Bővebben...

Ramadán hónap és jelentősége az iszlámban

Ramadán hónap és jelentősége az iszlámbanA Szent Korán három szúrája tesz említést Ramadán hónapról közvetlen vagy közvetett módon. E szent hónap első előfordulási helye a szúrák sorrendje szerint a 2. szúra 185. ája:
„[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberek számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra...”. Ebben az ájában a Ramadán hónap név szerint szerepel, míg a 44. szúra Ramadán egyik éjszakáját, egy áldott éjszakáról tesz említést (Korán 44: 3-4), amely közvetetten utal a szent hónapra. A harmadik utalás a Koránban a 97. szúrában hangzik el, melyben a Korán az előbb említett áldott éjszakát a Qadr (elrendelés) néven említi, ami egyben a szúra névadója is.

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink