Nyilatkozat a Mohamed prófétát (béke legyen vele) sértő rajzokról

A Könyörületes és Irgalmas Isten - Allah - nevében

A Magyarországi Muszlimok Egyháza mélységesen elítéli azt a szervezett, immár európai méreteket öltő sajtókampányt, amelynek célja az iszlám vallás, Mohamed Próféta (béke legyen vele), valamint a világon élő mintegy 1,3 milliárd muszlim megsértése, a vélemény- és a sajtószabadság ügyére hivatkozva. A különböző európai napilapok gyűlöletkeltő és sértő közléseinek globális negatív hatását figyelmen kívül hagyva, néhány magyar sajtóorgánum is csatlakozott e szégyenletes gyűlöletkeltő kampányhoz. Véleményünk szerint a felelős sajtó feladata az objektív tájékoztatás, nem pedig bizonyos emberek, csoportok vallásának, kultúrájának, érzelmeinek, identitásának tudatos és szervezett megsértése.

Az iszlám vallást és a muszlimokat sértő, korábban megjelent sajtóközlések a jelenlegi, Mohamed Próféta (béke legyen vele), s így minden muszlim ellen irányuló "hadjárat" tükrében nyilvánvalóvá teszik a média iszlámofób és rasszista beállítottságát, s az ehhez való görcsös ragaszkodását.
A jelenlegi, amúgy is feszült, az iszlamofóbia, valamint az iszlámgyűlölet fellángolásától, sok esetben tudatos szításától terhelt helyzetben a békeszerető, jó szándékú embereknek össze kell fogniuk, hogy gátat vessenek a diszkrimináció és erőszak terjedésének, megóvva és elősegítve a népek, a kultúrák és a civilizációk együttélését, együttműködését, védelmezve az emberi méltóságot és az általános szabadságjogokat. Mindezt figyelembe véve, a Magyarországi Muszlimok Egyháza a következő nyilatkozatot teszi:
1. A Magyarországi Muszlimok Egyháza vallási, erkölcsi és emberi alapelveiből kiindulva elveti a diszkrimináció és az erőszak minden formáját és kiáll az emberi szabadság mellett, amely azonban nem lehet mások sértésének, megalázásának és bántalmazásának eszköze.
2. A Magyarországi Muszlimok Egyháza kéri a Magyar Köztársaság kormányát, hogy ítélje el és határolódjon el ettől a sajtókampánytól, gyakoroljon nyomást a kampányhoz csatlakozó magyarországi sajtóorgánumokra e globális válság megoldása érdekében.
3. A Magyarországi Muszlimok Egyháza felszólít minden jó, béke- és igazságság-szerető erkölcsös embert, hogy sorakozzon fel az igazságtalanság és erkölcstelenség erőivel szemben, és lépjen fel ellenük minden lehetséges békés és törvényes eszközzel.
4. Ha a nemzetközi sajtókampány elkövetői ellen nem történik határozott fellépés, akkor a Magyarországi Muszlimok Egyháza is felszólít minden muszlimot, a Mohamed Prófétát (béke legyen vele) sértő sajtókampányban részt vevő országok termékeinek, szolgáltatásainak, rendezvényeinek stb. bojkottjára.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA

 

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink