Nyilatkozat a terrorizmusról

A Könyörületes és Irgalmas Isten - Allah - nevében
Hála Allahnak, a teremtmények Urának. Allah áldása és békéje küldöttére, Mohamedre és a Próféták összességére.

Az erőszak, a terrorizmus minden formáját elutasítva, az emberi méltóságot és becsületességet megőrizve, a Magyarországi Muszlimok Egyháza komoly aggodalommal figyeli a magyar médiában egy, a terrorizmussal kapcsolatos hír kapcsán kibontakozó és egyre nagyobb vihart kavaró, az iszlám és a muszlimok ellen folytatott kampányt, amely veszélyezteti a társadalmi békét és békés egymás mellett élést.

A terrorizmus és az erőszak olyan, a társadalmak és az egyének biztonságát fenyegető veszélyek, amelyek nem korlátozódnak egy társadalomra, egy meghatározott kultúrához tartozókra, hanem sajnos a világ számos országában jelen vannak. Nem igazságos tehát, hogy az erőszak és a terrorizmus vádját, gyanúját az iszlámhoz és a muszlimokhoz, s főleg a muszlimok vallási intézményeihez társítsák, mintha más dolgok nem is állhatnának a háttérben.
A jelenlegi feszült helyzetben fennáll a veszélye a társadalmi béke megszűnésének, s ártatlan muszlim emberek, köztük nők és gyerekek, ellen irányuló diszkrimináció és erőszak terjedésének. Ez pedig rendkívüli fenyegetést jelent a népek, a kultúrák és a civilizációk közti együttélésre, együttműködésre nézve. Mindezt figyelembe véve, a Magyarországi Muszlimok Egyháza a következő nyilatkozatot teszi:
1. A Magyarországi Muszlimok Egyháza vallási, erkölcsi és emberi alapelveiből kiindulva elveti a terrorizmus és az erőszak minden formáját és kiáll a nemzetközi béke és biztonság mellett.
2. A Magyarországi Muszlimok Egyháza nagyra értékeli a béke megszilárdítása érdekében tett, jóságtól vezérelt erőfeszítéseket. Az Egyház ezek mellett áll, és minden lépésükben támogatja őket, hogy képesek legyünk megváltoztatni ezt az igazságtalan szemléletet és bánásmódot, továbbá meg tudjuk előzni annak beláthatatlan, pusztító következményeit.
3. Működjünk együtt a népek, a kultúrák és a civilizációk közti együttélés, együttműködés alapjainak megerősítéséért.
„Ám segítsétek egymást a jámborságban és az istenfélelemben, de ne legyetek egymás segítőtársai a bűnben és a túlkapásban! Féljétek Allahot! Allah büntetése rettenetes!” (Korán 5:2)
4. A Magyarországi Muszlimok Egyháza felszólít minden muszlimot Magyarországon a békét és a jóságot támogató erőkkel való együttműködésre, a társadalmi biztonság és rend megőrzésére, illetve országunk törvényeinek a betartására a továbbiakban is. Felszólítunk továbbá minden jó és békeszerető embert, hogy sorakozzon fel az igazságtalanság erőivel szemben, és lépjen fel ellenük minden lehetséges békés és törvényes eszközzel.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink