Nyilatkozat az iszlám vallás és a muszlim nők elleni uszításról

A Könyörületes és Irgalmas Isten - Allah - nevében
A diszkrimináció, a rasszizmus minden formáját elutasítva, az emberi méltóságot és becsületességet megőrizve, a Magyarországi Muszlimok Egyháza komoly aggodalommal figyelte a nemzetközi nőnapra időzített „szoboröltöztető" kampányt, illetve annak súlyosan diszkriminatív, az iszlám vallást követő emberek – s elsősorban a muszlim nők – ellen uszító, hangulatkeltő voltát.

Az iszlám vallás és a muszlimok ellen folytatott „hadjárat" súlyosan veszélyezteti a társadalmi békét és a békés egymás mellett élést. A jelenlegi amúgy is feszült, az iszlamofóbia, valamint az iszlámgyűlölet fellángolásától, sok esetben tudatos szításától terhelt helyzetben fennáll a veszélye a társadalmi béke megszűnésének, s ártatlan muszlim emberek, köztük nők és gyerekek, ellen irányuló diszkrimináció és erőszak terjedésének. Ez pedig rendkívüli fenyegetést jelent a népek, a kultúrák és a civilizációk együttélésére, együttműködésre és az általános szabadságjogokra nézve. Mindezt figyelembe véve, a Magyarországi Muszlimok Egyháza a következő nyilatkozatot teszi:
1. A Magyarországi Muszlimok Egyháza vallási, erkölcsi és emberi alapelveiből kiindulva elveti a diszkrimináció és az erőszak minden formáját és kiáll az emberi szabadság mellett.
2. A Magyarországi Muszlimok Egyháza kiáll minden nő azon joga védelmében, hogy olyan erkölcsösen, kényelmesen és szerényen öltözhessen, ahogy neki tetszik.
3. A muszlim nők viselete nem vallási jelkép, hanem a hit, a vallás része. Olyan vallási kötelesség, amely természetében nem különbözik a muszlim nők számára előírt más kötelezettségektől. A kendő viselésére senkit sem lehet kényszeríteni, ugyanakkor a kendő viselésének önkéntes vállalását tiszteletben kell tartani.
A Magyar Köztársaság alkotmánya, illetve arra hivatkozva az 1990. évi 4., a vallásszabadságról szóló törvény egyébként garantálja a vallási meggyőződés szabadságát, illetve annak kifejezéséhez való jogot.
4. A Magyarországi Muszlimok Egyháza felszólít minden jó, béke- és szabadságszerető embert, hogy sorakozzon fel az igazságtalanság erőivel szemben, és lépjen fel ellenük minden lehetséges békés és törvényes eszközzel.
„Ám segítsétek egymást a jámborságban és az istenfélelemben, de ne legyetek egymás segítőtársai a bűnben és a túlkapásban! Féljétek Allahot! Allah büntetése rettenetes!" (Korán 5:2)

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink