ROB 1192 lowA pénteki ima előtt mondott fohászok

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével kezdve

Hála legyen Allahnak, Neki adunk hálát, Hozzá fordulunk segítségért, és Tőle kérjük a bűnbocsánatot. Hozzá menekülünk a lelkünkben lakozó gonoszság elől és a tetteinkből fakadó rossz elől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt nem térítheti le onnan senki. Akit viszont tévútra visz, az nem talál vezetőre.
Tanúsítom, hogy nincs más isten, kivéve az Egyetlen igaz Istent. Ő az egyedüli imádatra méltó, s nincs Neki társa. Tanúsítom, hogy Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) az Ő szolgája és küldötte; Allah áldja meg Őt, háza népét, Társait, s azokat, akik jóravaló módon követik, a Feltámadás Napjáig.
„Ti hívők! Féljétek Allahot igaz félelemmel és ne haljatok meg, csak ha már muszlimok lettetek!” (Korán 3:102)
„Ti emberek! Féljétek Uratokat, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, akiből megteremtette a párját s kettőjükből számos férfit és nőt sokasított. Féljétek Allahot, akinek a nevében szoktátok egymást megkérni [valamire] és [ügyeljetek] a vérrokonságra! Allah a ti őrzőtök.” (Korán 4:1)
„Ti hívők! Féljétek Allahot és helyénvaló szót szóljatok! Áldásossá teszi akkor a cselekedeteiteket és megbocsátja a bűneiteket. És, aki engedelmeskedik Allahnak és küldöttének, az óriási diadalt arat.” (Korán 33:70-71)
„A legtisztább és a legigazabb szó a Magasztos Allah szava. A legjobb vezetés és útmutatás az Ő szolgája és küldötte, Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) útmutatása. A legrosszabb dolog pedig az újítás a vallásban, mert minden újítás tévelygés, és minden tévelygés a Pokolba vezet.” (al-Bukhári és Muszlim)

A tél, a hideg – mint Allah jelei 2017-01-06

telSejk Ahmed Al-Khadhmi szónoklata

A sejk mostani khutbájában először a természet rendjéről beszélt, az évszakokról, az évszakok váltakozásának a bölcsességéről, és hogy ennek milyen üzenete és haszna van. Hogy milyen fizikai haszna van, azt az iskolában is tanultuk, hogy mi minden alapszik ezen, mi minden függ attól, hogy milyen évszakok vannak, és hogy az évszakok egymást követik. 

Bővebben...

Allah nevei 2017-01-13

allahSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata
A sejk khutbáiban mindig olyan dolgokról beszél, ami muszlim létezésünk lételemét képezi. Fares sejk ma Allah szép neveiről tartotta beszédét.

Bővebben...

Allah által biztosított ellátás 2. rész 2017-01-27

kulcsokSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Ez az előadás a sejk előző heti khutbájának a folytatása. Az előző khutbában a rizq-ről, Allah ellátásáról volt szó, arról, hogy ez garantált az ember számára, és ne legyen senkinek kétsége abban, hogy amit Allah neki szánt, azt senki sem veheti el tőle. Ezzel nyitotta a mai khutbát a sejk, összefoglalva az előző pénteki szónoklatát.

Bővebben...

Allahnak történő hálaadás 2017-02-03

fohaszAbdulghani Al-Sabai testvérünk szónoklata

Testvérünk mai szónoklatában a hálaadásról beszélt. A hálaadásról, ami az áldott élet oka, és a hálaadás elmaradásáról, aminek végzetes következményei lehetnek.

Bővebben...

Hála Allahnak 2017-02-10

mecsetbenSejk Ahmed Al-Khadhmi szónoklata

Sejk Ahmed abban a légkörben folytatta a khutbát, ahogy azt az előző héten abbahagytuk. Az előző hetekben sok khutbában tettünk említést a háláról. Most egy kicsit részletesebben mélyére ment az Allah iránti hálának, valamint a hála jelentőségéről is beszélt.

Bővebben...

Mu’ad ibn Dzsebel életének példája 2017-02-24

muad ibn jabalSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Ahogy muszlimként járunk-kelünk a világban, igyekszünk mindenütt lelki és szellemi táplálékra lelni. Ez gyakorta azokban a példákban testesül meg, amik előttünk állnak, akár a hétköznapi életünkben, vagy pedig a történelemben. Azok a kiválóságok, akik ma is élnek, vagy akik a történelem során éltek egy-egy adott helyzetben oldották meg a problémákat. Ezáltal olyan példával állnak előttünk, amik útravalók lehetnek számunkra, és saját kérdéseinkre segítséget nyújthatnak.

Bővebben...

A nők helyzete az iszlámban 2017-03-10

8 1Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Sejk Fares khutbáiban az aktualitásokkal legalább annyit foglalkozik, mint az általános dolgokkal. Nem rég volt a Nemzetközi Nőnap, ennek kapcsán beszélt ma a sejk. Felmerül a kérdés, hogy egy muszlim hogy kezelje a Nőnapot. A sejk azt mondta, hogy a dolgokat minden esetben a megfelelő helyén kell kezelni, és mindennek meg kell adni, ami a joga és azt, ami megilleti. Így a nőről is hasonlóképpen kell állást foglalnunk, az iszlám szerint.

Bővebben...

Allah küldötte, az erkölcsösség és jó bánásmód mintaképe 2016-01-15

muhammedAbdulghani testvérünk szónoklatának összefoglalása

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) a muszlimok iránti testvéri szeretetéből fakadóan igyekezett őket a Paradicsom felé vezető útra terelni. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az egész [muszlim] közösségem bejut a Paradicsomba, kivéve az, aki visszautasítja” Erre a társai megkérdezték: „Ki utasítaná vissza?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így válaszolt „Aki engedelmeskedik nekem, az bejut a Paradicsomba. Aki nem engedelmeskedik nekem, az visszautasítja” (al-Bukhári)

Bővebben...

Újévi önelszámoltatás 2016-01-01

2016Fares seikh szónoklatának összefoglalása

A mai nappal megkezdődött a 2016. év, ezért álljunk meg, gondolkozzunk el az elmúlt évről és tartsunk önvizsgálatot. A magasságos Allah azt mondta:

„Ó ti hívők! Legyetek istenfélők, és nézze meg a lélek, mit küldött előre holnapra (a Feltámadás napjára)” (Korán 59: 18)

Bővebben...

A muszlimok lehetőségei télen az Allahhoz való közeledésre 2016-01-08

wintFares seikh szónoklatának összefoglalása

Fontos számunkra a Teremtő Allah jelein elgondolkodni. A napszakok és évszakok váltakozása Allah bölcsességének és könyörületességének jele.  Allah azt mondta:

„És szolgálatotokra rendelte a Napot és a Holdat, amelyek fáradhatatlanul haladnak [égi pályájukon], és szolgálatotokra rendelte az éjszakát és a nappalt.” (Korán 14: 33)

Bővebben...

Elérhetőségeink