Mekkai zarándoklat 2010-11-05

zarandoklat-033Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

„A zarándoklat hónapjai ismertek. S aki ezekben felvállalta a zarándoklatot [és ihrám állapotba lépett], annak tilos a házasélet (refeth), az engedetlenség és az összetűzés a zarándoklat alatt. És ha bármi jót tesztek, Allah tudja azt. És lássátok el magatokat útravalóval, ám a legjobb útravaló az istenfélelem! És Engem féljetek, ó ép ésszel bírók!” (Korán 2: 197)

„Az emberek kötelessége Allah iránt a házhoz (a Kába) való zarándoklat – azoknak, akik képesek módot találni rá” (Korán 3: 97)

„És hirdesd az emberek között a zarándoklatot, jönnek hozzád gyalogszerrel és minden soványon (tevén), amelyek minden mélyen [fekvő] ösvényről előjönnek” (Korán 22: 25)

Amikor Ibráhím és Iszmáíl (Allah dicsérje és üdvözítse őket) befejezték a Ka’bah építését, azt kérdezte Ibráhím: Mit tegyek? Allah azt mondta neki: „És hirdesd az emberek között a zarándoklatot…” mire azt mondta: Ó Uram, hogyan tudom értesíteni az embereket, miközben a hangom nem jut el hozzájuk. Allah azt mondta: szólítsd az embereket, mi pedig eljuttatjuk az értesítést. Ekkor Ábrahám a Maqám-ra állt, és azt mondta: Ó emberek, uratok bizony Házat alapított, zarándokoljatok ide. Allah pedig eljutatta szavait az emberekhez, és elkezdődött a mekkai zarándoklat.

Muszlimok!
A zarándoklat az iszlám ötödik pillére. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt "iszlám öt dologra építtetett: Tanúsítani azt, hogy nincs [jogosan imádható] istenség kivéve Allahot, és hogy Mohamed Allah Küldötte, az imádkozás megtartása, a zakát (adomány) megadása és az Allah Házához való zarándoklás és Ramadán Hónap (végig)böjtölése”. Azt is mondta: „Az elfogadott zarándoklatnak nincs más jutalma, csakis a Paradicsom”.

Aki gondolkodásra használja elméjét, kihasználja fiatalságát, tehetősségét és egészségét az engedelmességekre: „Aki zarándoklatot kíván végezni, az igyekezzen, hiszen megbetegedhet az ember, elveszítheti hátasállatát, vagy szüksége támadhat (ami meggátolhatja elvégzésében)”

A zarándoklat hitbeli, pedagógiai és lélektisztítási iskola. Számos istenszolgálati formát gyűjt egybe: imádkozást, böjtöt, adakozást és egyebeket. A zarándoklat az egyistenhit, az egység és egyenlőség jelképe, hiszen az emberek között nincs különbség, mindannyian azonos szertartásokat végeznek el. Egy célból utaznak Mekkába, egyazon szavakat mondják, ugyanazokat az érzelmeket élik át.

Aki ugyan szeretne zarándoklatra menni, de nincs rá lehetősége, a magasságos Allah kárpótolja őt, a zarándoklati hónap első tíz napjával, melyek a legkedvesebb napok Allah előtt, és amelyek alatt megsokszorozódik a jócselekedetek jutalma. Allah küldötte böjtölte ezeket a napokat. Arafa napjának böjtölése pedig kiengesztelés egy előző és egy eljövendő évre vonatkozóan.
Ajánlatos továbbá ezekben a napokban a Tahlíl (azt mondani: Lá iláha ill Allah) a Tekbír: (azt mondani „Allahu Akbar” és a Tahmíd (azt mondani: alhamdu lilláh).

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink