A megbízhatóság 2010-12-19

testver4Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

A magasságos Allah azt mondta:
„Ó, ti, akik hisztek! Ne legyetek hűtlenek Allahhal és a Küldöttel szemben, s ne legyetek hűtlenek a letétekkel (a reátok bízott javakkal), miközben tudtok róla” (Korán 8: 27)


„Mi felajánlottuk a megbízhatóságot az egeknek, a földnek, a hegyeknek, ám azok vonakodtak magukra venni azt, s féltek is attól. Az ember elvállalta azt. Ő vétkesnek és tudatlannak mutatkozott. Hogy megbüntesse Allah a képmutatókat és a képmutató nőket, a társító férfiakat és a társító nőket. S hogy Allah kiengesztelődve fordulhasson a hívő férfiak és a hívő nők felé. Allah a Megbocsátó és a Könyörületes” (Korán 33: 72-73)
„Allah bizony megparancsolja nektek, hogy adjátok vissza a letéteket a tulajdonosaiknak” (Korán 4: 58)

A megbízhatóság a próféták jellemzője:
Allah azt mondta Mózesről (Béke legyen vele): „Bizony a legjobb, akit bérmunkára vehetnél fel, az erős és megbízható (ember)”
„Te (Ó József) bizony mielőttünk egy szilárd erejű és megbízható vagy”
Allah küldötte híres volt már prófétasága előtt is megbízhatóságáról, és őszinteségéről, igazmondásáról. Azt tanította: „Nincs elég hite annak, aki nem megbízható”
„Add vissza a letétet annak, aki rád bízta, és ne légy hűtlen ahhoz, aki hozzád hűtlen”
A képmutatókra utaló jelek a következők: Amikor beszél, hazudik; ha ígéretet tesz, megszegi azt, és ha rábíznak valamit, nem vigyázz arra”

Történetek:
Az izraeliták között volt egy férfi, aki kölcsönkért ezer dínárt. Azt kérdezte az akitől kölcsönkért, hogy ki lesz a tanunk erre? Azt mondta: Allah a tanúnk! És ki lesz a kezes? Azt felelte erre: Allah kezeskedik rá! Erre azt mondta a kérdező: Legyen úgy!
Odaadta a pénzt a kölcsönkérőnek. Egy idő múlva, amikor eljött a kölcsön visszafizetésnek megbeszélt időpontja, elindult a férfi hogy visszafizesse a pénzt, de nem tudott átkelni azon a folyón, ami kettészelte az útját. Ezért a pénzt egy fadobozba tette, és a folyóba dobta. A kölcsönadó oda ment, ahol találkoztak volna. Nem találta a férfit, de ott maradt egy darabig. Később megtalálta a dobozt, és arra gondolva, hogy kellene tűzifa, elvitte a dobozt. Otthon megtalálta a pénzt a dobozban, és rájött arra, hogy a kölcsönkérő nem szegte meg az ígéretét.

A három férfi története, akikre rázáródott egy barlang bejárata. A tanulság: mindhárom személy vigyázott a rá bízott letétre.

A megbízhatóság az élet minden területét érinti:
A test, és a szervek terén; a tudomány terén; a vagyon terén, a titkok terén, a házastárs terén, a kimondott szó terén és a gyermekek terén. Allah küldötte azt mondta: „Mindannyian pásztorok vagytok, és mindannyian felelős vagytok nyájatokért”

A megbízhatóság csökkenése és eltűnése a Feltámadás napja közeledtének egyik jele
Megkérdezte egy férfi a Prófétától: Mikor lesz a Végső Óra? Azt kérdezte: Mit készítettél elő annak? És nem válaszolt először. Majd magához hívta ismét a személyt: Amikor a megszűnik megbízhatóság, akkor várhatod a Végső Órát”

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink