A jó végzet – felkészülés a túlvilágra 2011-08-05

jo-es-rossz2011. augusztus 5. Pénteki szónoklat – Sami al-Hasan seikh szónoklatának összefoglalója

A muszlim embernek fel kell készülnie arra, hogy bármikor elérheti a halál, és nem érezheti biztonságban magát, mert nem tudhatja, Allah mikor szólítja magához. A halál az a kapu, amely az embert elválasztja a túlvilágtól, és amikor bekövetkezik, hirtelen jön, és az ember egyik pillanatról a másikra a túlvilágon találja magát.

Bővebben...

Az istenemlegetés jelentősége a hívő életében - 2011-08-04

Az istenemlegetés jelentősége a hívő életébenAbdulrahman és Atiyya egyiptomi seikhek 1432. Ramadán 4-én tartott leckéi alapján

Mit jelent az istenemlegetés? Arabul úgy mondjuk: dzikr Allah, vagyis Allah emlegetése, az Allahról való megemlékezés. Azt mondják a tudósok, hogy csekély erőfeszítést igénylő, mégis hatalmas jutalommal kecsegtető istenszolgálatról van szó. Eszünkbe juthat az a hadísz a Negyven hagyományból, amelyben Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) szegényebb társai elpanaszolják, hogy a gazdagok elviszik a jutalmat előlük, vagyis nagyobb jutalomban részesíti őket Allah a túlvilágon, mert van miből adakozniuk, nekik pedig szegénységük miatt nincs miből. Erre a Próféta megtanítja nekik, hogyha ismételgetik az Allahot magasztaló, Őt dicsőítő és az Ő nagyságát zengő istenemlegetéseket, akkor ezzel jótékonykodóvá válnak Allahnál.

Bővebben...

Ramadán hónap és a ramadán havi böjt jelentősége 2011-07-29

Ramadan-Greetings2011. július 29. Pénteki Istentisztelet, Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Pár nap és megérkezik a várva várt vendég: Ramadán hónap, amely évről évre meglátogat minket és megörvendezteti szívünket. Olyan hónap ez, amelyben a magasságos Allah leküldte Gábriel angyalt a kinyilatkoztatással, a Szent Koránnal Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse). Allah így szól a Koránban: „[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberiség számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra” (Korán 2: 185).

Bővebben...

A mecset jelentőségéről és a mecsetbe járás érdeméről 2011-07-22

ramadan-eid-0012011. július 22. Pénteki Istentisztelet, Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

A mecsetek a legkedvesebb helyek Allah előtt. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allah előtt a legkedvesebb helyek a mecsetek, és a legutálatosabbak pedig a piacok”. A mecsetekben az emberek gyakran megemlékeznek Allahról, míg a piacokon kevés az olyan ember, aki emlegeti Allahot, mivel az ott zajló kereskedés és az anyagi javakért való versenyzés elvonja az emberek figyelmét Allahról és a túlvilágról.

Bővebben...

A hit Mohamed prófétában és az ő követése 2011-07-15

muhammad012011. július 15. Pénteki Istentisztelet, Dr. Abdullah al-Musleh seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám vallás eljövetele hatalmas kegy a magasságos Allahtól, hiszen akkor történt, amikor az emberiségnek a legnagyobb szüksége volt rá. Az iszlámot megelőző időszak volt emberiség történetének talán legsötétebb korszaka. Véres háborúk, társadalmi igazságtalanság és erkölcsi válság jellemezte. Szükségszerű volt tehát egy olyasvalakinek az elküldése, aki kivezeti az embereket ebből a sötétségből, vagyis a tudatlanság korszakából, a világosságra és igazságosság korszakába.

Bővebben...

A halál és a túlvilági élet 2011-03-11

temetoFares Seikh szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah azt mondja: „Minden ember megízleli a halált, és fizetségeteket teljességében csupán a Feltámadás Napján kapjátok meg. Aki pedig távol lesz tartva a Pokoltól és bekerül a Paradicsomba, bizony győzelmet arat. Az evilági élet csupán csalóka élvezet” (Korán 3: 185); „Bárhol is legyetek, elér titeket a halál, mégha magasba nyúló tornyokban vagytok is” (Korán 4: 78).

Bővebben...

Az igazságosság egyik mintaképe 2011-03-04

umar-bin-abdul-aziz12011. március 4. - Pénteki Istentisztelet, Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

A mai napon az igazságosság egyik példáját mutatom be, az iszlám vallás igazságosságát megtestesítő személyiséget. Sokszor említik őt úgy, mint az ötödik helyesen vezetett kalifa. Ez az ember Omar ibn Abdul-Azíz, vagyis II. Omar, aki az Umajjád uralkodói házhoz tartozott.

Bővebben...

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) 2011-02-18

muhammed1Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) Allah ajándéka a muszlim világközösség, az Ummah számára: „Bizony, Allah kegyes volt a hívőkkel szemben, mikor is előhozott közöttük egy maguk közül való küldöttet, aki recitálja nekik a Könyvet és a Bölcsességet, még ha előtte nyilvánvaló tévelygésben is voltak”

Bővebben...

Szónoklat a líbiai események kapcsán 11-02-25.

libyaSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklata

A magasságos Allah azt mondta a Koránban:„Bizony nem boldogulnak az igazságtalanok”.
Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egy alkalommal így szólt: „Allah bizony időt ad az igazságtalannak, amikor azonban megragadja, nem hagyja futni” - és a következő áját recitálta: „Ilyen a te Urad büntetése, amikor megbünteti a városokat, amelyek igazságtalanok. Bizony a büntetése fájdalmas és kemény” (Korán 11: 102).

Bővebben...

Az igazságtalanság elleni fellépés 2011-02-11

812Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

A magasságos Allah megtiltotta magára nézve az igazságtalanságot, és az emberek között is tilalmassá tette. Az igazságtalanság sötétségekbe borítja elkövetőjét a feltámadás napján. Az iszlám tiltja az igazságtalanság összes fajtáját.

Bővebben...

Egy nem átlagos zsarnok története 2011-01-28

allahu akbar arabic calligraphy-otherSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Élt a középkorban egy hírhedt zsarnok, aki olyan kegyetlenül bánt az alattvalóival – legyen szó akár hétköznapi emberekről, akár tudósokról – hogy valóban párját ritkítja. Meghurcolta azokat a tudósokat, hitszónokokat, akik ellenezték igazságtalan kormányzati intézkedéseit, az iszlám vallással szembehelyezkedő döntéseit, és akik nem féltek akár magát az uralkodót is kérdőre vonni, ha igazságtalanságot tapasztaltak a részéről.

Bővebben...

Noé próféta (béke legyen vele) és az özönvíz tanulságos története 2011-01-07

barkaSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Ádám és Noé (béke legyen velük) között tíz évszázad telt el, mialatt az emberek az egyistenhitet követték. Ezután olyan dolgok történtek melyek a bálványimádáshoz vezettek. A magasságos Allah így szólt a Koránban:

„és azt mondták: Ne hagyjátok el az isteneiteket! És ne hagyjátok el Vadd-ot, se Szuá-t, se Jagúsz-ot, Jaúk-ot és Naszr-ot!” (Korán 71: 23)

Bővebben...

Elérhetőségeink