Szónoklat a változás lehetőségéről és feltételeiről 2012-12-28

valtozas2012. december 28. Pénteki szónoklat – Samir Al-Amran seikh szónoklatának összefoglalója

Káfúr és társának tanulságos története.

Káfúr egy afrikai rabszolga volt, akit társával együtt hurcoltak Núbiából Egyiptomba, egy rabszolgapiacra, amely Ahmad ibn Túlún (220-270H/835-884) Egyiptom uralkodójának tulajdonában állt. Amikor a hidzsra szerinti 4. század elején Káfúrt és társát megvásárolták, a társa azt mondta neki: Arra vágyom, hogy egy szakács vásároljon meg, hogy egész életemben jól legyek lakva azáltal, amit a konyhájából szerzek meg magamnak. Káfúr arra vágyott, hogy egyszer Egyiptom uralkodója legyen. A történet szerint mindketten megkapták, amire vágytak. Káfúr társát egy szakács vásárolta meg, Káfúrt pedig egy olajsajtoló.

Bővebben...

A hazugság tilalma az iszlámban 2012-12-21

Cross-Your-Fingers2012. december 21. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Folytatódik az előző szónoklatokban elkezdett sorozat a nyelv kártékonyságairól, és ezúttal a hazugságról esett szó. A magasságos Allah azt mondta: „Ó ti, akik hisztek! Féljétek Allahot és legyetek az igazmondókkal!” (Korán 9: 119).

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Ragaszkodjatok az igazmondáshoz! Bizony az igazmondás jámborsághoz vezet, a jámborság pedig a Paradicsomba vezet. Ha az ember mindig igazat mond és ügyel erre, akkor Allahnál igazmondóként jegyeztetik fel. Ám óvakodjatok a hazugságtól! Bizony a hazugság gonoszsághoz vezet, és a gonoszság a Tűzbe vezet. Az ember addig hazudik és ügyel erre, amíg Allahnál hazugként fel nem jegyeztetik.” (al-Bukhári, Muszlim)

Bővebben...

A pletykálkodás tilalma az iszlámban 2012-12-14

pletykaSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

A kibeszélésnél is súlyosabb bűn a pletykálkodás. Az arabul namímah-nak nevezett negatív jellemvonás azt jelenti: az egyik személytől a másikhoz szállítani az emberek beszédét, a közöttük lévő kapcsolat megrontása céljából, tehát nem egyszerűen üres fecsegésről van szó. A pletykálkodás ocsmány jellemvonás, mert viszályt szít, megszakítja az emberek közötti kapcsolatokat, valamint gyűlölködést és veszekedést okoz.

Bővebben...

A kamatszedés egyik formája: a muszlim ember kibeszélése háta mögött 2012-12-07

pletyka2012. december 7. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlámban a másik ember kibeszélése távollétében főbűnnek számít. Allah óva inti a muszlimokat attól, hogy kibeszéljék hittestvérüket: „Ó ti, akik hisztek! Kerüljetek sok feltételezést, bizony a feltételezés egy része bűn, és ne kémkedjetek, és ne beszéljétek ki egymást a távollétben (egymás háta mögött)! Vajon szereti-e egyikőtök halott testvére húsát megenni? Ám irtóztok attól [irtózzatok hát a kibeszéléstől is]. És féljétek Allahot, Allah bizony Kiengesztelődő, Irgalmas”.(Korán 49:12)

Bővebben...

Ásúrá története 2012-11-23

voros-tenger2012. november 23. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Muharram hónap 10-e, Ásúrá napja, egy olyan nap, amelynek a régmúltban gyökerezik a története, és amely ugyanakkor magában foglalja Allah mindig visszatérő és változtathatatlan eljárását, törvényét.

Az Ásúrá napja Allah egyik prófétája, Mózes (béke legyen vele) és az egyiptomi zsarnok fáraó közötti küzdelem történetével függ össze, amely valójában az igazság és a hamisság között zajló harc példája, illetve a gonosz zsarnokok istenfélő emberek feletti hatalmaskodásának példája.

Bővebben...

Év végi önvizsgálat 2012-11-09

merleg2012. november 9. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám időszámítás szerint küszöbön az újév, ezért miközben búcsúzunk az idei évtől, álljunk meg, és tartsunk önvizsgálatot. A magasságos Allah azt mondta:

„Ó ti hívők! Legyetek istenfélők, és nézze meg a lélek, mit küldött előre holnapra (a Feltámadás napjára)” (Korán 59: 18)

Bővebben...

A 2012/1433. évi Áldozati ünnep (Eid al-adhá) 2012-10-26

mme-kozpontSeikh Fares al-Qudaimi szónoklata - Magyarországi Muszlimok Egyháza, BUDAPEST MECSET, 2012.10.26./1433.12.10.

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevével

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lá iláha ill Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ua lilláhil hamd
(Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, nincs más [jogosan imádható] istenség, kivéve Allah.
Allah a legnagyobb, Allah a legnagyobb, és Allahnak jár a hálatelt dicsőítés!)

Bővebben...

Tanulságok a Mekkai zarándoklatból 2012-10-19

zarandoklat7Sejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

- A zarándoklat istenfélelemmel látja el a hívőket:

A magasságos Allah azt mondta: „A zarándoklat hónapjai ismertek. S aki ezekben felvállalta a zarándoklatot [és ihrám állapotba lépett], annak tilos a közönséges beszéd [v. házasélet], az engedetlenség és az összetűzés a zarándoklat alatt. És ha bármi jót tesztek, Allah tudja azt. És lássátok el magatokat útravalóval, ám a legjobb útravaló az istenfélelem! És Engem féljetek, ó ti, ép ésszel bírók!” (Korán 2: 197).

Bővebben...

Kezdődik a Zarándoklat időszaka – Dhul-Hiddzsah első tíz napja 2012-10-12

zarandoklat352012. október 12. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Ezekben a napokban rengeteg muszlim ember szíve vágyik arra, hogy meglátogassa a magasságos Allah házát. Allah tudja, hogy sokan képtelenek lennének teljesíteni minden évben a zarándoklatot, ezért az életben egyszer írta elő annak, aki képes a teljesítésére.

Allah azt mondta: „Az emberek kötelessége Allah iránt a házhoz való zarándoklat, azoknak, akik képesek módot találni rá. Ám aki megtagadja, hát Allah nem szorul rá a teremtményekre” (Korán 3: 97)

Bővebben...

Szónoklat a kíméletességről 2012-09-28

gyerekek12012. szeptember 28. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Ez a jellemvonás a könyörületesség egyik formája, melyet Allah helyez a szolga szívébe.
A magasságos Allah azt mondja a Koránban: „Cselekedj elnézően, parancsold meg a helyénvalót, és fordulj el a tudatlanoktól!” (Korán 7:199).

Allah azt mondja a Koránban: „A jó cselekedet nem egyenlő a rosszal. Hárítsd vissza (a gonoszságot) egy szebb cselekedettel, és íme az, aki között és közötted ellenségeskedés volt, most már olyan, mint a közeli barát. Ez csupán azoknak adatik meg, akik türelmesek, és csak azoknak adatik meg, akiknek hatalmas részük van (a jóból)” (Korán 41:34-35)

Bővebben...

Bocsánatkérés Allah küldöttétől 2012-09-14

muhammad01Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám ellen irányuló rágalomhadjárat újabb fejezetéhez érkezett. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse), a könyörületesség és az Igaz útra vezetés küldöttének személyét a napokban gyalázatos támadás érte.

Bővebben...

A hajnali (fadzsr) imádkozás jelentősége és jutalmazása 2012-09-07

fajr2012. szeptember 7. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

A hajnali imádkozás előnyei:

- A hajnali imádkozás közösségben végzése egyenlő egy teljes éjszaka imádkozással való eltöltésével, ami hatalmas jutalmat jelent, a rá áldozott kevés erőfeszítést figyelembe véve. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Aki az éjszakai imádkozást közösségben végzi, olyan mintha fél éjszakát maradna fenn imádkozni. Aki pedig a hajnali imádkozást végzi közösségben, olyan mintha az egész éjszakát imádkozással töltené!” (Muszlim)

Bővebben...

Elérhetőségeink