Év végi önvizsgálat 2012-11-09

merleg2012. november 9. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám időszámítás szerint küszöbön az újév, ezért miközben búcsúzunk az idei évtől, álljunk meg, és tartsunk önvizsgálatot. A magasságos Allah azt mondta:

„Ó ti hívők! Legyetek istenfélők, és nézze meg a lélek, mit küldött előre holnapra (a Feltámadás napjára)” (Korán 59: 18)„És [eléjük] helyezik az írást (a tettek feljegyzését), s láthatod majd a gonosztevőket félelemben [eltelve] attól, ami abban áll, és azt mondják: Jaj nekünk! Mi lelte ezt a könyvet, hogy nem hagy se kicsit, se nagyot feljegyzetlenül! És ott lelik maguk előtt mindazt, amit cselekedtek, és Urad nem tesz igazságtalanságot senkivel sem!” (Korán 18: 49)

„Azon a napon, amikor minden ember előhozva találja maga előtt mindazt a jót, amit tett, és mindazt a rosszat, amit tett. Azt szeretné, hogyha közte és a [rossz tettei] között mérhetetlen idő lenne. És Allah óva int titeket magától, és Allah megszánja a szolgáit.” (Korán 3: 30)

„És elhelyezzük az igazságos mérlegeket a Feltámadás napján, így egyetlen lélek sem fog igazságtalanságot szenvedni, és ha még egy mustármag súlyát nyomja, előhozzuk azt, és elegendő vagyok elszámoltatónak” (Korán 21: 47)

„És Allahé az egek és a föld, és a napon, melyen az Óra elkezdődik, akkor vesztesek lesznek a hamisságot terjesztők. Látni fogod az összes közösséget térdre rogyva, minden közösséget odahívnak az írásához, a mai napon megkapjátok fizetségeteket azért, amit tettetek. Ez a mi írásunk, az igazat mondja ki ellenetek, mi bizony másolatot készítettünk arról, amit korábban tettetek” (Korán 45: 27-29)

Hívő Testvéreim! Omar ibn al-Khattáb azt mondta: „Tartsatok önelszámoltatást, mielőtt elszámoltatnak titeket, és tegyétek mérlegre tetteiteket, mielőtt megméretnek veletek szemben, és készüljetek fel a legnagyobb bemutatásra Allah előtt." Ibn Masz'úd azt mondta: „Egyetlen dolgot sem bántam annyira, mint azt a napot, amely úgy múlt el, hogy kevesebb lett az életidőm, de nem gyarapodott a cselekedetem”.

Ibn al-Szamma, az egyik kegyes cselekedetű elődünk 75 évesen azt mondta: 15 évig nem írt a feljegyző angyal tolla semmit. Hatvan évet töltöttem el azóta, és ha minden nap csupán egyetlen rossz tettet cselekedtem, akkor vajon mennyi rosszat tettem egy évben? 360 rossz tettet. Tíz év alatt 3600 rossz tettet. Hatvan év alatt 21600 rossz tettet...

Muszlim Testvérem! Elmúlnak a napok, egyik a másik után, elmúlnak a hónapok is, egyik a másik után és az évek is, egyik a másik után, és így csökken az életidőd, távolodsz az evilágtól és közeledsz a túlvilághoz. Az a boldog, aki engedelmességre használja fel az éveket, és vetélkedik másokkal a jóban, és pontos részletes önvizsgálatot tart, hogy könnyebb legyen az elszámoltatása a túlvilágon.

Ügyelj arra, hogy megmentsd magad, ezért tarts önvizsgálatot, hogy megmenekülj a Feltámadás napján, és hogy ne tartozz a búslakodók közé azon a napon. A magasságos Allah azt mondta:

„Nehogy azt mondja egy lélek: 'Jaj, mily nagy a bánatom, azért, amit elmulasztottam Allahhal szemben, és bizony, a kigúnyolók közé tartoztam'. Vagy azt mondja: 'Ha Allah igaz úton vezetett volna, akkor az istenfélők közé tartoztam volna'. Vagy azt mondja, amikor meglátja a gyötrelmet: 'Ha lenne számomra ismétlés, akkor a jótevők közé tartoznék'. De igen! Eljöttek hozzád a jeleim, ám meghazudtoltad azokat és fennhéjáztál és a hitetlenek közé tartoztál” (Korán 39: 56-59)

Ne feledkezzünk meg tehát arról, hogy Allah számon tartja a tetteinket, és feljegyeztetni. Allah azt mondta: „Ám fölétek Őrzők (angyalok) rendeltettek. Tiszteletreméltók, (minden tettet) feljegyzők. Tudják, hogy mit tesztek.” (Korán, 82:10-12)

„Amikor a két átvevő (angyal) átveszi (az embert) jobb és bal felől ülve (hogy feljegyezze tetteit). Nem ejthet ki egyetlen szót sem anélkül, hogy ne lenne nála őrző, aki mindig kész (feljegyezni azt).” (Korán 50: 17-18).

„A napon, melyen feltámasztja mindnyájukat, s közli velük azt amit tettek. Allah számon tartotta, ők azonban elfelejtették, és Allah minden dolog felett tanú” (Korán 58: 6)

„És minden embernek oda kötöttük [a jó és rossz] tetteit a nyakához (nem térhet ki az elrendelés elől), és a Feltámadás napján előhozunk számára egy írást (a tetteinek feljegyzését), melyet szélesre tárva fog találni. Olvasd az írásodat, legyél elegendő magadnak a mai napon számodra elszámoltatónak” (Korán 17: 13-14)

„A mai napon lepecsételjük a szájukat, és beszélni fog hozzánk a kezük, és tanúskodni fog a lábuk arról, amit elszereztek” (Korán 36: 65)

Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink