A hazugság tilalma az iszlámban 2012-12-21

Cross-Your-Fingers2012. december 21. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Folytatódik az előző szónoklatokban elkezdett sorozat a nyelv kártékonyságairól, és ezúttal a hazugságról esett szó. A magasságos Allah azt mondta: „Ó ti, akik hisztek! Féljétek Allahot és legyetek az igazmondókkal!” (Korán 9: 119).

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Ragaszkodjatok az igazmondáshoz! Bizony az igazmondás jámborsághoz vezet, a jámborság pedig a Paradicsomba vezet. Ha az ember mindig igazat mond és ügyel erre, akkor Allahnál igazmondóként jegyeztetik fel. Ám óvakodjatok a hazugságtól! Bizony a hazugság gonoszsághoz vezet, és a gonoszság a Tűzbe vezet. Az ember addig hazudik és ügyel erre, amíg Allahnál hazugként fel nem jegyeztetik.” (al-Bukhári, Muszlim)

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Egy házat ígérek a Paradicsom közepén annak, aki nem hazudik, még tréfából sem.” (Abu Dáúd, al-Tabaráni)

- A hazug lények egy láncolat szorosan összekapcsolódó láncszemeit képezik, akik közül az első Iblísz, a sátán volt:

„És a sátán sugdosott nekik (Ádámnak és Évának), hogy láthatóvá tegye nekik azt, ami addig rejtve volt a szemérmükből, és azt mondta: A ti Uratok csupán azért tiltotta meg nektek ezt a fát, nehogy angyalok, vagy öröklétűek legyetek! S megesküdött kettejüknek: Én bizony kettőtök őszinte tanácsadója vagyok” (Korán 20-21);

„Vajon hírül adjam-e nektek, hogy kihez ereszkednek alá a sátánok? Minden hazugságot kitaláló, vétkeshez ereszkednek le. Odavetik [nekik a híreket, amelyeket] a hallgatózás [útján szereztek], ám legtöbben hazugok” (26: 221-223)

- A hazugság a zsarnokok jellemvonása.

„Azt mondta a fáraó: Ó ti elöljárók! Nem tudok számotokra más istenről rajtam kívül! Gyújts hát nekem tüzet ó Hámán, az agyag alatt, s építs nekem magas épületet, hogy onnan vehessem szemügyre Mózes istenét! Ám én úgy vélem hogy a hazugok közé tartozik” (Korán 28: 38).
Azért lett a fáraó büntetése is a legsúlyosabb büntetés. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Hárman vannak, akikhez Allah nem szól a Feltámadás napján, nem tisztítja őket, nem tekint rájuk és fájdalmas lesz a büntetésük: a parázna idős férfi, a hazug uralkodó és a nagyképű nincstelen” (Muszlim)

- A hazugság az igazságtalanok tulajdonsága.
Allah azt mondta József (béke legyen vele) testvéreiről, amikor hazudtak apjuknak: „És [azután] éjjel sírva mentek az apjukhoz. Azt mondták: Ó, apánk! Bizony, mi elmentünk versenyt futni, és ott hagytuk Józsefet a holmijainknál, és megette őt a farkas, ám te akkor sem hiszel nekünk, ha igazmondók vagyunk. És előhozták az ingét, rajta a hamis vérrel. Azt mondta: Dehogy [történt így], ti engedtetek meg saját magatoknak egy [gonosz] dolgot, ám szép türelem [a feladatom], és [egyedül] Allah az, akinél segedelemre lelni azzal szemben, ami [hazugságot] ti mondotok.” (Korán 12: 16-18).

A nagy hatalmú Potifár felesége is hazudott, amikor Józsefre háríotta a saját bűnét: „Versenyt futottak az ajtóhoz, és az asszony szétszakította hátulról az ingét, az ajtónál pedig ott találták az asszony urát. Az asszony azt mondta: Mi a fizetsége annak, aki a háznépeddel rosszat akart? [Mi más, mint] hogy bebörtönözzék vagy fájdalmas büntetés! Azt mondta: Ő (az asszony) el akart csábítani engem”.(Korán 12: 25-26)

- A hazugsághoz tartozik a hamis tanúzás.

Azt mondta a magasztos Allah: „Kerüljétek a bálványok tisztátalanságát, és kerüljétek a hamis tanúbeszédet” (Korán 22: 30).
Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Vajon elmondjam nektek a legnagyobb főbűnöket? Az Allahhal való társítás, és a szülőkkel szembeni engedetlenség. Az Allahhal való társítás, és a szülőkkel szembeni engedetlenség. Az Allahhal való társítás, és a szülőkkel szembeni engedetlenség”. Majd felült, miután oldalára támaszkodva ült, és azt mondta: „Tudjátok meg, hogy a hamis tanúbeszéd [is főbűn]!”. A tanúságnak tehát olyannak kell lennie, ahogyan az a Koránban van: „És mi csak arról teszünk tanúbizonyságot, amit tudunk” (Korán 12: 81).

- A hazugság nem csak beszédben nyilvánulhat meg, hanem cselekedetben és puszta szándékban is.

Erre utal a magasságos Allah szava: „És azok, akik mecsetet emeltek ártásra törekedvén, hitetlenségből és széthúzást szítván a hívők között, és hogy leshely legyen azoknak, akik előtte háborúztak Allahhal és a Küldöttével, ők bizony megesküsznek: ’Mi csupán a legjobbat akartuk’, Ám Allah tanúsítja, hogy ők hazugok” (Korán 9: 107)

- A hazugsághoz tartozik a hazug öndicséret is:

„Vajon nem láttad (Ó Mohamed) azokat, akik jónak ítélik magukat? Ám Allah ítél jónak azt, akit akar, és annyi igazságtalanságot sem fognak elszenvedni, mint a [datolyamagon lévő] szál. Nézd, hogyan koholnak hazugságot Allahról! Bizony ez nyilvánvaló vétek!” (Korán 4: 49-50)

- A hazugság legsúlyosabb formája az, amikor valaki Allahra nézve hazudik, és olyasvalamiről állítja hogy tilos, amely megengedett, vagy fordítva:

„És ne mondjátok arról, amiről a nyelvetek hazugságot állít: „ez megengedett, ez pedig tilalmas”, hogy hazugságot koholjatok Allah ellen! Bizony, akik hazugságot koholnak Allah ellen, azok nem boldogulnak.” (Korán, 16:116).

- Allahra esküdve hazudni, az evilág múlandóságainak birtoklása végett, hatalmas bűn. 

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki elkobozza egy muszlim ember vagyonát hazug eskü által, úgy fog találkozni Allahhal, hogy az Ő haragvása sújtja”.

- A földek elkobzása hazug módon rettentő túlvilági büntetést von maga után. 

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki jogtalanul vett el a földből egy arasznyi részt [a Feltámadás Napján] a hetedik föld mélyéig [fog süllyedni], megbilincselve a nyakánál fogva”.

- A hazugság a képmutatás egyik jele.

Allah Küldötte azt mondta: „A képmutatónak három jele van (amelyről felismerhető): ha beszél valamiről, hazudik; ha ígéretet tesz, megszegi azt; ha megbízzák valamilyen ügyben, hűtlenül bánik azzal”. (al-Bukhárí és Muszlim). Muszlim egyik változatában ez áll: „Még akkor is ha böjtöl és imádkozik, és azt állítja hogy muszlim”.

Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink