Tanulságok a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) kivándorlásának történetéből 2012-11-16

thaurSejk Fares Ali Malek Al-Qudaimi szónoklatának összefoglalója

Ezekben a napokban következik az iszlám történetének egyik dicső eseményének, a hidzsrának az évfordulója, amely az iszlám üzenetének átadásának újabb fejezetének kezdetét jelentette, és amely a legnagyobb hatással volt az iszlám elterjedésére.Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) másodmagával vágott neki az útnak Mekkából Medinába tartva, miután a Mindenható Allah engedélyt adott neki a kivándorlásra. Amikor ugyanis felerősödött a muszlimok elleni üldöztetés Mekkában, Allah küldötte álmában látta, hogy kivándorol egy városba, amelyben pálmaligetek vannak, és két domb között fekszik. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) utasította a Mekkában élő muszlimokat arra, hogy hagyják el a várost. Abú Bakr al-Sziddík, a Próféta legjobb barátja is elhatározta, hogy kivándorol, azonban Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta neki: „Ne siess, mert Allah talán társat ad neked”.

Az élet és a vagyon feláldozására való készség

A Próféta és társa, Abú Bakr kivándorlására akkor került sor, amikor a Kurejs törzs elöljárói összegyűltek a mekkai Gyűlések Házában, hogy eldöntsék, mit tegyenek az iszlám felszámolása céljából, miután sem az üldöztetés, sem a bojkott nem törte meg a muszlimok hitét és elszántságát. Először arra az elhatározásra jutottak, hogy élete végéig bebörtönözik Mohamed Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse). Miután ezt egyesek elutasították, azt vetették fel, hogy száműzik őt Arábiából. Végül azonban arra a kegyetlen döntésre jutottak, hogy kiválasztanak minden egyes klánból egy-egy bérgyilkost, aki együttes erővel meggyilkolják. A magasságos Allah azonban Gábriel angyal által figyelmeztette a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse) a veszélyre, és azt sugallta neki, hogy azon az éjszakán ne aludjon a helyén. Abú Bakr ekkor a házában volt, Allah küldötte pedig hazament, és arra utasította Ali-t, az unokatestvérét, hogy aludjon az ő ágyán. Ali hitéből és szeretetéből fakadóan elvállalta ezt a fontos, nagy bátorságot és önfeláldozást jelentő szerepet.

Miközben a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) épp elhagyta a házat, megérkeztek a gyilkosok, de a magasságos Allah láthatatlanná tette őt számukra. Így szólt a Koránban:

„És akadályt helyeztünk eléjük és akadályt mögéjük, és betakartuk őket, ezért nem látnak”. (Korán 36: 9).

A gyilkosok így nem vették észre a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse), hanem betörtek a házba, és mielőtt lesújtottak volna a kardjukkal, felemelték a takarót, és meglepve tapasztalták, hogy nem a Próféta fekszik az ágyban. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) ezután Abú Bakr házába sietett, aki minden vagyonát eladta, hogy elegendő útravalót tudjanak magukkal vinni, majd a felmálházott tevéiken sietve távoztak. Útjuk alatt egy megbízható személy, Abdullah ibn Urajkit volt a vezetőjük, akinek vezetésével kerülő úton indultak Medina felé, hogy megtévesszék a mekkai bálványimádókat.

Amikor a Kurejs elöljárói hírét vették Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) eltűnésének, néhányan a Kurajs vezetői közül Abú Bakr házához mentek, közöttük a Kurajs törzs vezetője, Abú Dzsahl (Amr ibn Hisám). Amikor Aszmá, Abú Bakr leánya ajtót nyitott, azt kérdezték tőle: „Hol az apád? Azt felelte: Nem tudom, hol van az apám!” Erre Abú Dzsahl felemelte a kezét, és arcon ütötte Aszmát, akinek kiszakadt a füléből a fülbevalója. Aszmá-t azonban, aki ekkor már várandós volt, nem törte nem az ellene alkalmazott erőszak, és fenyegetés, nem árulta el a Prófétának és apjának a hollétét, sőt ez után több napon keresztül titokban élelmet szállított édesapjának és a Prófétának, akik ekkor a közeli Thaur barlangban húzták meg magukat ellenségeik elől. Abdullah, Abú Bakr fia is részt vett a kivándorlás sikerében, hiszen a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) és Abú Bakr számára ő szerezte meg Mekkában a velük kapcsolatos híreket, terveket. Egy pásztor, Ámir ibn Fahíra eltüntette nyájának terelésével a két kivándorló nyomait, nehogy kitudódjon, melyik útvonalon mennek Medinába.

Az Allahba vetett bizalom, és a Reá hagyatkozás az anyagi tényezők figyelembe vételével együtt

A mekkai vezetők 100 tevét ajánlottak fel annak, aki kézre keríti Mohamed prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse) és társát, Abú Bakrt. Abú Bakr-tól maradt fenn a következő hadísz: A Kurejs törzs mindent erőt bevetett, hogy megtalálja Allah küldöttét és Abú Bakr-t, és magukkal vittek nyomkeresőket is.

Amikor a Thaur barlanghoz értek, és megálltak (a bejáratánál). Azt mondta Abú Bakr: ’Így szóltam a Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse): Ha valamelyikük a lába alá nézne, meglátna bennünket’, mire Allah küldötte azt mondta: „Ó Abú Bakr, mit gondolsz arról a két emberről, akik mellett ott van Allah harmadiknak?” Ezután Allah küldötte és Abú Bakr hallották, amint a hitetlenek a fejük fölött beszéltek, de Allah nem hagyta hogy fény derüljön a hollétükre. (Al-Bukhárí)

A magasságos Allah megörökítette a Koránban a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) bizalmát és Allahra hagyatkozását:

„Ha ti nem segítetek neki (Mohamednek), bizony Allah már megsegítette, amikor azok, akik hitetlenekké váltak elűzték őt másodmagával. Akkor, amikor ők a barlangban voltak, s mikor ő azt mondta a társának: Ne szomorkodj, Allah bizony velünk van!” (Korán 9: 40)

A hidzsra nem csak a szülőhaza elhagyását, hanem a vétkek és bűnök elkerülését is.

A tudósok szerint két fajtája van a kivándorlásnak. Az első egy adott országból egy másik országba való kivándorlás a vallás megőrzése céljából. A másik kivándorlás a bűnöktől és túlkapásoktól való kivándorlás. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A kivándorló az, aki elvándorol mindattól, amit Allah megtiltott”. (al-Bukhárí).

Arról a kivándorlásról van tehát szó, amely az istenszolgálatokhoz való menekülést a szakadások, a kísértések és az erkölcstelenség idején. Azt mondta Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az istenszolgálatok a villongások idején olyan mint a hozzám való kivándorlás” (Muszlim). Allah küldötte azt mondta: „A legjobb kivándorlás az, amikor elvándorolsz attól, amit Allah gyűlöl” (Ahmad).

Végezetül Fares seikh felhívta a figyelmet az iszlám újév első havának (a Muharram hónapnak), és annak 10. napjának, az ún. Ásúrá' napnak a jelentőségére. Allah küldötte azt mondta: „A legjobb böjtölés Ramadán után, a Muharram hónapban való böjtölés”. Az Ásúrá' nap böjtölése ebből a hónapból rendkívüli jutalmat rejt magában. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Allahtól azt várom, hogy az Ásúrá' nap böjtölése által elengedi a előző év [bűneit]”

Fordította: Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink